Vadgazda mérnöki BSc szak mintatanterve

 Jelmagyarázat a tantervhez →

Fél-év Tantárgy kr. nappali levelező Tárgyfelelős Előkövetelmény 
ea. gy. ea. gy.
heti félév
1 Gerinces állattan A V 5 2 3   6 8 Winkler Dániel VGÁI  
Általános növénytan A V 5 2 2   6 6 Zagyvai Gergely NTI  
Matematika és statisztikai ismeretek A V 3 1 2   4 6 Csanády Viktória MI  
Geoinformatika és földnyilvántartás A F 3 1 2   0 8 Czimber Kornél GEVI  
Műszaki ismeretek A V 2 1 1   4 4 Czupy Imre EMKI  
Vadászattörténet A V 4 2 0   6 0 Jánoska Ferenc VGÁI -
Információ keresés és közlés A V 2 1 1   4 4 Horváth Tamás EVGI  
Populációgenetika A É 3 2 0   6 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Szabadon választható tárgy C É 4                
2 Vadbiológia A V 5 2 2   6 6 Náhlik András VGÁI Matematika és statisztikai ismeretek
Gerinces állatfajok védelme A V 3 2 1   6 4 Winkler Dániel VGÁI Gerinces állattan
Alkalmazott növénytan A V 5 2 2   6 6 Csiszár Ágnes NTI Általános növénytan
Termőhelyismerettan  A V 5 2 2   6 6 Bidló András, KFI  
Vízgazdálkodási ismeretek A V 3 1 2   4 6 Kalicz Péter GEVI  
Vadbefogás és vadtelepítés A V 4 2 1   6 4 Sándor Gyula VGÁI  
Speciális madártan B É 3 2 0   6 0 Lakatos Ferenc  EMEVI Gerinces állattan
Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése B É 3 1 2   4 6 Elekné Fodor Veronika KFI  
Szabadon választható tárgy C É 2                
3 Vadászati állattan A V 6 3 1   8 4 Faragó Sándor VGÁI Gerinces állattan
Vadbetegségek és vadhúsvizsgálat A V 6 2 2   6 6 László Richárd VGÁI  
Trófeabírálat és preparálás A V 5 1 3   3 9 Náhlik András VGÁI  
Vadászati kinológia A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Erdészeti ismeretek A V 3 2 1   6 4 Király Gergely EMEVI Általános növénytan
Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek A V 3 2 1   6 4 László Richárd VGÁI  
Szabadon választható tárgy C É 4                
Szakdolgozat 1 K A 0 0 3         EMK  
Gyakorlat 1 K A 0 40 Sándor Gyula VGÁI  
4 Nagyvadgazdálkodás A V 5 2 2   6 6 Náhlik András VGÁI Vadbiológia
Apróvadgazdálkodás A V 5 2 2   6 6 Faragó Sándor VGÁI Vadbiológia
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás A V 5 2 1   6 4 László Richárd VGÁI Mezőgazd. és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Fegyvertan és ballisztika A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Etológia A V 3 2 0   6 0 Jánoska Ferenc VGÁI  
Természetvédelem A V 3 2 1   6 0 Korda Márton NTI  
Növény- és állatkereskedelem B É 3 2 0   6 0 Zagyvai Gergely NTI  
Mezőgazdálkodás természeti területeken B V 5 2 3   6 8 László Richárd VGÁI Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek
Szakdolgozat 2 K A 0 0 3   0 9   EMK Thesis 1
Gyakorlat 2 K A 0 0 40 László Richárd VGÁI Gyakorlat 1
Tanulmányút K A 0 —   40 40 Jánoska Ferenc VGÁI Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás felvétele
5 Zárttéri nagyvadtartás A V 4 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI  
Vadállomány hasznosításának gyakorlata A V 5 2 2   6 6 Sándor Gyula VGÁI  
Hagyományos vadászati módok A V 3 1 1   4 4 Sándor Gyula VGÁI  
Környezetvédelem  A V 3 2 1   6 0 Korinikáné Pécsinger Judit KFI  
Közgazdaságtan A V 3 2 1   6 4 Karner Cecília KKT (LKK)  
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan A V 4 2 1   6 4 Horváth Sándor EVGI  
Szakjog és igazgatás A V 3 2 1   6 3 Jáger László EVGI  
Halászattan B É 3 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI Gerinces állattan
Vizes élőhelyek kezelése B É 4 2 2   6 6 Kalicz Péter GEVI Vízgazdálkodási ismeretek
Szakdolgozat 3 B É 5 0 3   0 9   EMK Szakdolgozat 2
Zöld szaknyelv 1 K A 0 0 2   0 6 Dékány Zsigmond INYK  
Gyakorlat K A 0 —  –  40      
6 Zárttéri apróvadtenyésztés A V 4 2 1   6 4 Jánoska Ferenc VGÁI  
Vadgazdálkodás tervezése A V 4 1 1   4 4 László Richárd VGÁI Vadbiológia, Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás
Vadkárelhárítás és becslés A V 4 1 2   4 6 Lakatos Ferenc EMEVI Erdészeti ismeretek, Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek 
Vadászati ökonómia és marketing A V 4 1 1   4 4 Puskás Lajos EVGI Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan
Munkavédelem és biztonságtechnika A F 3 2 0   6 0 Czupy Imre EMKI  
Ökoturizmus B É 2 2 0   6 0 Elekné Fodor Veronika KFI  
Ökotoxikológia B É 3 1 1   4 4 Rétfalvi Tamás KI  
Szakdolgozat 4 B É 10 0 3   0 9   EMK Szakdolgozat 3
Gyakorlat 3 K A 0 0 40 Jánoska Ferenc VGÁI Nagyvadgazdálkodás. Apróvadgazdálkodás
7 Szakmai gyakorlat A A 30 0 600 0 200 Náhlik András VGÁI Külön szabályzat szerint
Letöltés PDF-ben ↓

Jelmagyarázat a tantervhez →