Természetvédelmi mérnöki mesterszak

A természetvédelmi feladatok, gondok sajátja, hogy megoldásuk rendszerint hosszú távú gondolkodást és következetes, tartós cselekvéseket igényel.

A szakágazat, a gazdasági szféra egyéb képviselő és a társadalom részéről olyan szakemberek iránti igény fogalmazódik meg, amely megköveteli, hogy rendelkezzenek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges magas szintű elméleti tudással és gyakorlati készséggel, munkájukban érvényesíteni tudják a szakiránynak megfelelő elveket és előírásokat

A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik szakirányú továbbképzés, illetve doktori képzés keretében történő folytatására.