Természetvédelmi mérnök BSc szak

 

záróvizsga rendje a járvány miatt a tanulmányi és vizsgaszabályzattól eltérő. a 2021. júniusi záróvizsgákra érvényes szabályok:

  • A záróvizsga reggelén tartandó gyülekezés és névsorolvasás elmarad.
  • A vizsgázó a számára kiírt tételhúzási idő előtt 10 perccel érkezhet a záróvizsga színhelyére. A terembe belépni a titkár hívására lehet.
  • Ha valaki a vizsga napján érkezik Sopronba, és valamilyen ok miatt késik (pl.: forgalmi dugó, közösségi közlekedési jármű késése), telefonon értesíteni köteles a Dékáni Hivatalt a +36-99-518-258-as telefonszámon.
  • Az épületekben a maszkhasználat és a kézfertőtlenítő használata kötelező.
  • Az épületet a vizsga után rögtön el kell hagyni.
  • A nap végi eredményhirdetés elmarad, a záróvizsga eredményéről a bizottság titkára e-mailben értesíti a vizsgázókat.

 

A táblázatban megadott időpont a tételhúzás időpontja. Ez előtt az időpont előtt 10 perccel kell megjelenni a vizsga helyszínén. A tétel kidolgozására 30 perc áll rendelkezésre. A szóbeli vizsga időtartama 30 perc.

 

Tétel-
húzás
Vizsgázó
9.00 Máriáss Balázs 
9.30 Sándor Orsolya
10.00 Tóth Tamara
10.30 Zambó Péter Pál