TDK jelentkezés

A Soproni Egyetem Erdőmérnök Karának Tudományos Diákköri Tanácsa 2018. november 28-én (szerdán) délután 13h-tól

 KARI  TUDOMÁNYOS  DIÁKKÖRI  KONFERENCIÁT

 rendez az egyetem Erdőmérnöki Karának hallgatói számára.

 

 

A konferenciára mindazon hallgatók jelentkezését várjuk, akik eddigi tanulmányaik folytatása mellett TDK dolgozatot készítettek, és azt még nem mutatták be.

A konferenciára a jelentkezési lapok beadásával 2018. szeptember 28-ig lehet jelentkezni, a kari TDK-titkárnál, dr. Horváth Tamás egyetemi adjunktusnál az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetben. A jelentkezési lapot nyomtatva és aláírva adják le, de elektronikusan is, word formátumban, küldjék el a horvath.tamas@uni-sopron.hu címre.

A kész dolgozatok elektronikus formában (word) történő beadási határideje 2018. október 26. (horvath.tamas@uni-sopron.hu címre). Ezen határidőig be nem érkezett dolgozatok szerzői a konferencián nem vesznek részt! A továbbiakban a dolgozatokat három nyomtatott példányban kérjük legkésőbb november 9-ig beadni. Dolgozatonként két példány (példányonként maximum 30 oldal, 25 fekete, 5 színes) fénymásolását és 3 példány bekötését a LŐVÉRPRINT Kft.-nél ETDT keretre elvégzik. A dolgozatok sokszorosítása és bekötése kb. 3 munkanapot vesz igénybe.

 A határidőn túl beérkező pályamunkákat a Kari Tudományos Diákköri Tanács kizárja a konferencián indulók köréből!

Minden dolgozathoz magyar és angol nyelvű összefoglalást kérünk mellékelni, amelyeknek terjedelme maximum 1-1 oldal. Az összefoglalásokat kérjük elektronikus formában, WORD szövegszerkesztővel szerkesztve, is leadni (a kari TDK titkár címére [horvath.tamas@uni-sopron.hu] e-mailben).

A konferencia szekcióinak helyszínét és programját a jelentkezések alapján összeállított meghívóban tesszük közzé. A konferencián az előadások 15 percig tarthatnak, ezen felül mód nyílik az előadással, dolgozattal kapcsolatban feltett kérdések megválaszolására, vitára.

Minden résztvevőnek eredményes felkészülést és jó szereplést kíván az  Erdőmérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa.

 

Dr. Bartha Dénes D.Sc.                                             Dr. Horváth Tamás
Erdőmérnöki Kari Tudományos                        Erdőmérnöki Kari Tudományos
Diákköri Tanács elnöke                                         Diákköri Tanács titkára