2020 májusában elmaradt tanulmányutak pótlása

 

Az Erdőmérnöki Kar a 2019/20-as tanév II. félévében – a koronavírus helyzet miatt ¬ nem tudta megtartani a tanulmányutakat. Ezek pótlása az alábbiak szerint történik:

2020. szeptember 21. és 25. között kerülnek megrendezésre:

 • EMo: Növénytan – Termőhely – Dendrometria komplex tanulmányút (akik közben teljesítették a feltételeket, azok csatlakozhatnak a tanulmányúthoz)
 • EMo: Erdőművelési – Erdővédelem tanulmányút (akik közben teljesítették a feltételeket, azok csatlakozhatnak a tanulmányúthoz)
 • TM BSc - 1: Növénytan – Termőhely – Zoológia (akik közben teljesítették a feltételeket, azok csatlakozhatnak a tanulmányúthoz)
 • TM BSc - 2: Élőhelykezelés  (akik közben teljesítették a feltételeket, azok csatlakozhatnak a tanulmányúthoz)

2020. szeptember 28. és október 2. között kerül megrendezésre:

 • VM BSc: II. és III. éves tanulmányút
 • A Vadgazda mérnöki alapszakos Tanulmányút (régi mintatanterv szerint Tanulmányút II.) teljesítése a Vadgazdamérnöki szak minta tantervének megfelelően előfeltétele a záróvizsgára bocsátásnak. Ennek megfelelően a Tanulmányút (régi mintatanterv szerint: Tanulmányút II.), 2020. szeptember 28. – október 2. között kerül megrendezésre. A tanulmányúton történő részvétel a 2020/2021 tanév őszi szemeszterében záróvizsgára jelentkező hallgatók részére kötelező! Kérjük a fenti dátum figyelembevételével alakítsák a 7. szemeszter gyakorlati beosztását.

   

  A 2020 őszi lebonyolítás ugyanakkor azt is jelenti, hogy 2021 tavaszán nem kerül megszervezésre a tanulmányút. Ennek megfelelően a tanulmányúton történő részvétel azon hallgatók részére is kötelező, akik teljesítették a Tanulmányút (régi mintatanterv: Tanulmányút II.) előfeltételeit (régi mintatanterv: Vadállományok szabályozása, Zárttéri nagyvadtartás, új mintatanterv: Apróvadgazdálkodás, Nagyvadgazdálkodás) és 2021/2022 tanév őszi szemeszterében - tanulmányaik jelenlegi állása szerint - záróvizsgát tehetnek. A tanulmányút hetében a III. éves vadgazda mérnök szakos hallgatók órái elmaradnak. A többi tanulmányúton részt vevő hallgató dékáni igazolást kap a „hiányzásról”.

   

  Azon hallgatók, akik 2020. szeptember 28. – október 2. között nem vesznek részt a tanulmányúton, 2022 tavaszán tudnak eleget tenni a mintatanterv szerinti követelménynek. Ezt figyelembevéve mérlegeljék részvételüket, kérjük részvételi ill. távolmaradási szándékukat 2020. augusztus 20-ig a Dékáni Hivatal (emk-dekani@uni-sopron.hu) és Dr. Sándor Gyula szakvezető Úr. (sandor.gyula@uni-sopron.hu) részére e-mailben jelezzék.
  Kérdés esetén Dr. Sándor Gyula szakfelelőst ill. Dr. Tari Tamás tanulmányút szervezőt kereshetik e-mailben.

A tanulmányút hetében a III. és IV. éves erdőmérnöki hallgatók, a III. természetvédelmi szakos hallgatók, illetve a III. éves vadgazda mérnök szakos hallgatók órái elmaradnak. A többi tanulmányúton részt vevő hallgató dékáni igazolást kap a „hiányzásról”. A tanulmányút hetében a felsőbb éves hallgatók esetén nem lehet zh-t íratni, illetve feladat leadási határidőt kiírni.