Tanévzáró 2018

 

Az Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara 2018. június 28-án, csütörtökön, 14.00-kor tartotta Tanévzáró nyilvános kari tanácsülését a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar aulájában.

.

 A rektori köszöntő és a dékán tanévet lezáró beszéde után a tavaszi szemeszterben védett jelöltek doktorrá avatása történt meg. Doktori esküt hét jelölt tett, majd ezután átvették az oklevelüket:

 • Bazsó Tamás
 • Csépányi Péter Albert
 • Kisfaludi Balázs
 • Leskó Gabriella
 • Molnár Dénes
 • Papp Viktória
 • Pintérné Nagy Edit

A sikeres záróvizsgát tett 58 hallgató közül 45-en teljesítették az oklevél kiadásának feltételeként előírt nyelvvizsgát. Közülük 4 fő kiváló, 32 fő jó és 9 fő közepes minősítésű diplomát vett át.

Az ünnepség utolsó részében a kitüntetések átadására került sor.

Címzetes egyetemi tanári címet kapott

 • Dr. Ódor Péter
 • Dr. Veperdi Gábor István

Címzetes egyetemi docensi címet kapott

 • Dr. Varga Gyula

Erdőmérnöki Karért Díjban részeült

 • Dr. Illyés Benjámin

Oktató a hallgatókért díjat kapott

 • Dr. Kovács Gábor

Dolgozó a hallgatókért díjat kapott

 • Nagyné Ilovszky Noémi

Alma Mater Emlékérmet kapott

 • Deák IStván György
 • Gombási Mónika

Rektori Dicséretben részesült

 • Vargovics Máté

Dékáni Dicséretben részesült

 • Aczkov Szlávko
 • Bodor Ádám
 • Komlódi Balázs
 • Madarász Enikő

Mészáros Károly Díjban részesült

 • Frankó Patrícis
 • Grédics Szilárd
 • Hegede István
 • Prof. dr. Lakatos Ferenc
 • Dr. Csépányi Péter Albert
 • Andrési Réka
 • Dr. Barkó Péter

Jankó Sándor Díjban részesült

 • Dr. Bazsó Tamás
 • Dr. Herceg András
 • Dr. Kisfaludi Balázs
 • Bátai József
 • Gombási Mónika
 • Meiczinger Gergő

A Kanadai Soproni Alumni Emlékérmet kapta

 • Aczkov Szlavko