Tanévnyitó - 2018


A Soproni Egyetem szenátusa és az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2018. szeptember 11-én tartotta nyilvános tanévnyitó ülését a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar aulájában.

Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte Dr. Nagy István agrárminiszter, dr. Szabó Tünde, az EMMI sportért felelős államtitkára, dr. Fodor Tamás Sopron polgármestere valamint több társintézmény képviselője is.

Az ünnepség kezdetén prof. dr. Náhlik András rektor ünnepi beszéde és prof. dr. Bidló András tanvnyitó beszéde hangzott el. Köszöntőt mondott dr. Nagy István, dr. Fodor Tamás és dr. Szabó Tünde.

Tanévnyitóink fontos eseménye a 75, 70, 65, 60 és 50 éve végzett kollégák részére tiszteletdiplomák adományozása. (A tiszteletdiplomás erdőmérnökök életútja letölthető a kiadványaink közül →.)

 • Gránitoklevélben részesült Dr. Szőnyi László rubinokleveles erdőmérnök, aki a hetvenöt éve a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán szerzett diplomát.
 • Rubinoklevélben részesültek a hetven éve a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán diplomát szerzett vasokleveles erdőmérnökök: Faragó Kornél és Lutonszky Zoltán.
 • Vasoklevélben részesültek a hatvanöt éve az Erdőmérnöki Főiskolán diplomát szerzett gyémántokleveles erdőmérnökök: Dr. Csanády Etele Gyula, Fekete Béla, Dr. Joó Imre, Kalamár Angyalka, Keszthelyi István, Leic József, Mészáros József, Péterfalvi Sándor, Saskó István, Szabó József Pál, Székely Edgár Rudolf, Tanay László és Urbanyik János.
 • Gyémántoklevélben részesültek a hatvan éve az Erdőmérnöki Főiskolán és a University of British Columbián diplomát szerzett aranyokleveles erdőmérnökök: Horváth Sándorné született Balogh Izabella, Baraksó János, Brunner János, Dobozy Tamás, Fazokas Ferenc, Horváth Czilinger Emil, Dr. Illyés Benjamin, Ivanics József, Jancsik Károly, Bruckner Judit, Hahn Fülöp, Kósa Zoltán, Nagygyőr Sándor, Jandó Tibor, Bölecz Béla, prof. dr. h.c. dr. Grátzer Miklós, Kapuszta József, Szalkai András, Takács József, Tolnai István, Koós Béla, Dr. Magasi László, Nagy László, Waliczky Lászlóné született Németh Gizella, Dr. Pallay Mária, Papp Gyula, Dr. Papp Mihály, Bátor Albertné született Révész Márta, Dr. Rozsnyay Zoltán, Tarnócai Károly, Tóth Ágoston, Dr. Papp Mihályné született Tóth Róza, Varga Pál, Dr. Veres Pál és Zádor Oszkár.
 • Aranyoklevélben részesültek az ötven éve az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán diplomát szerzett erdőmérnökök: Dr. Ádámfi Tamás, Balsay Sándor, Bánó László, Bartha Pál, Bóna József, Mátrainé született Borsay Katalin, Dr. Czerny Károly, Eisenreich Jenő, Fábián Béla, Farkas Endre, Galambos Margit, Gerencsér Csaba, Gerencsér Csilla, Dr. Gőbölös Antal, Gyenes István, Dr. Györke Jenő, Héjj Szabolcs, Herczeg Miklós, Herman Éva, Hoppál Zoltán, Horváth Elemér, Dr. Jablonkay Zoltán, Jobbágy Béla, Keöves György, Dr. Kerekes István, Kiss Szabolcs, Kocsis Vilmos, Dr. Koller Erzsébet, Prof. dr. Kosztka Miklós, Kovács Zsuzsa, Magasi Pál, Márk Mária, Németh László, Korek Károlyné született Novotni Mária, Oszlánczi Emőke, Dr. Papp Tivadar, Pénzes Mihály, Pétervári Gábor György, Pettkó-Szandtner Aladár, Kaproncziné született Podhorányi Márta, Právics József, Proksza Gyöngyi, Pétervári Gábor Györgyné született Rózsa Annamária, Prof. dr. Rumpf János, Sásdi Ottó, Sipos Ferenc, Sípos Géza, Sisa Ferenc, Stein Judit, Hordóssy Béláné született Szabó Eszter, Szabó János, Szőke Attila, Takács László, Tárczy Csaba, Dr. Tóth Aladár, Varga Gellért, Dr. Verbay József, Vimola Mihály, Vízvári István és Wolf Emil.
 • Vasoklevélben részesülő, a Bányamérnöki Karon hatvanöt évvel ezelőtt végzett gyémántdiplomás mérnökök: Dr. Gereben László geofizikus mérnök, Hoffer Egon geofizikus mérnök, Pap Imre olajmérnök, Rem Lajos bányaművelő mérnök, Széles Lajos geológus mérnök, Bessenyei Zoltán olajmérnök, Hajnal Tivadar bányaművelő mérnök, Monos Rudolf bányaművelő mérnök, Szirtes Béla bányaművelő mérnök és Ujfalusy Antal Gábor geofizikus mérnök.
 • Gyémántoklevelet kapott Verő Józsefné született Hetényi Mária részére, hatvan éve a Nehézipari Műszaki Egyetem Földmérőmérnöki Karán szerzett földmérő mérnöki diplomát.

A frissen felvett hallgatók eskütételé után prof. dr. Bidló András dékán kézfogással egyetemi polgárrá fogadta a frissen felvett hallgatókat. Az esküt az erdőmérnöki szak képviseletében Lak Dávid, a földmérő és földrendező szak képviseletében Illés András, a környezetmérnöki szak képviseletében Vissi Mercédesz, a természetvédelmi mérnöki szak képviseletében Utassy Bence és a vadgazda mérnöki szak képviseletében Sebestyén Áron a jogarnál tették le.

Az ünnepség részeként került sor a Testnevelési Egyetem és a Soproni Egyetem közötti együttműködési szerződés ünnepélyes aláírására.

Utolsó napirendi pontként kitüntetések átadása történt meg.

 • Az Erdőmérnöki Kar javaslatára a Soproni Egyetem Szenátusa Soproni Egyetemért Sajtódíjat adományozott Zétényi Zoltán aranydiplomás erdőmérnök, fotóművész, újságíró részére.
 • Címzetes egyetemi tanári oklevelet vett át dr. Veperdi Gábor István okleveles erdőmérnök, nyugalmazott egyetemi docens.
 • Az Emberi Erőforrások minisztere a 2018/19-es tanévben a Soproni Egyetem tíz kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatója részére adományozott Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat: Bartus Petra természetvédelmi mérnök mesterszakos hallgatónak, Bodor Ádám természetvédelmi mérnök alapszakos hallgatónak, Csanaki Richárd gazdaságinformatikus alapszakos hallgatónak, Gadácsi Júlia erdőmérnöki osztatlan mesterszakos hallgatónak, Lányi Dorottya óvodapedagógus (német nemzetiségi) alapszakos hallgatónak, Máj Szabolcs Máté formatervezés alapszakos hallgatónak, Neuhold Dóra Ágnes vállalkozásfejlesztés mesterszakos hallgatónak, Pintér László Tamás gazdaságinformatikus mesterszakos hallgatónak, Samu Dóra óvodapedagógus alapszakos hallgatónak és Verhás Alexandra vállalkozásfejlesztés mesterszakos hallgatónak.
 • Az Alma Mater iránt érzett tisztelete jeléül és az erdészeti felsőoktatás támogatása érdekében Grátzer Miklós professzor úr tiszteletére felesége, Anna Martinek asszony ösztöndíjat alapított. Az idén két okleveles erdőmérnök hallgató Csébi Anna Luca és Szijjártó István részesült az ösztöndíjban.
 • A Vancouver/Sopron Alumni csoport tagjai és Ösztöndíj Bizott-sága az 1956-os események során Kanadában letelepedett egykori soproni hallgatók volt dékánjuk, Roller Kálmán emlékét megőrizendő, ösztöndíjat alapítottak kiemelkedő tanulmányi eredményű, szociálisan hátrányos helyzetű erdőmérnöki kari hallgatók jutalmazására. A díjat a Kar dékánja és Baraksó János az alapítvány képviselője nyújtja át Baltringer Ajnó Erzsébet Gadácsi Júlia és Vargovics Máté okleveles erdőmérnök hallgatók részére.
 • A Hídvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány ösztöndíjat alapított a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán szakirányú tanulmányokat folytató hallgatók részére. Benyújtott pályázata alapján a 2018/19-es akadémiai évben Békési Evelin vadgazda mérnök hallgató részesült az ösztöndíjban. A díjat az alapító, Hídvégi Béla és prof. dr. Bidló András dékán adta át. 
 • Néhai Horváth Sándor, egyetemünk volt hallgatója, aki tanulmányait Vancouverben a University of British Columbia Sopro-ni Divízójában fejezte be végrendeletében ösztöndíjat alapított azzal a céllal, hogy annak hozama a szociálisan rászoruló hallgatókat segítse. Benyújtott pályázata alapján az idei tanévben az ösztöndíjat Drahanovszki Gábor természetvédelmi mérnök hallgató kapta.

 

kisalfold.hu →

forestpress.hu →

Sopron TV - Híradó - 2011. szeptember 11.