Szigorlatott tett doktorjelöltek

2016

Név: Barna Csilla

Témavezető: Dr. Bartha Dénes, Dr. Zagyvai Gergely

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Árterek szerepe az inváziós növényfajok terjedésében

 

Név: Csépányi Péter

Témavezető: Dr. Lett Béla

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A bükköseink és tölgyeseink és a folyamatos erdőborítás

 

Név: Hillebrand Rudolf

Témavezető: Dr. Lakatos Ferenc, Dr. Tuba Katalin

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Rovarok elleni védekezés biopreparátumokkal

 

Név: Kemenszky Péter

Témavezető: Dr. Jánoska Ferenc

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Biotikus és abiotikus tényezők hatása őz felnevelt szaporulatára

 

Név: Kollár Tamás

Témavezető: Dr. Frank Norbert, Csókáné Dr. Szabados Ildikó

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Lombhullató erdőállományok Levélfelület Index (Leaf Area Index, LAI) mérésének közvetlen és közvetett módszerei

Név: Ónodi Gábor

Témavezető: Dr. Winkler Dániel

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az inváziós fafajok élőhelyformáló hatásai

 

2015

Név: Andrési Dániel

Témavezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Erdészeti jelentőségű fás növényeken megjelenő inváziós rovarok Magyarországon

 

Név: Bolla Bence

Témavezető: Dr. Kalicz Péter

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az intercepció vizsgálata lombos és tűlevelű erdőállományokban

 

Név: Fodor József Tamás

Témavezető: Dr. Jánoska Ferenc

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Ragadozó-zsákmányállat interakciók nagytestű ragadozók esetében

 

Név: Folcz Ádám

Témavezető: Dr. Frank Norbert

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A mezővédő erdősávok ökológiai funkció

 

Név: Hajas Péter Pál

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A közös agrárpolitika zöldítésének várható vadgazdálkodási hatásai

 

Név: Molnár Dénes

Témavezető: Dr. Frank Norbert

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Távérzékelési módszerek alkalmazásának lehetőségei a faállomány-felvételezésben

 

Név: Németh Tamás Márton

Témavezető: Dr. Winkler Dániel

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Agrártájhoz kötődő madárfajok (farmland birds) állományának változása, helyzete Európában

 

Név: Peszlen Roland

Témavezető: Dr. Veperdi Gábor, Dr. Horváth Tamás

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Statikus fatermési modellek kialakulása és fejlődése

 

Név: Válint Zsuzsanna

Témavezető: Dr. Berki Imre

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A különböző víz- és nitrogén-ellátottság együttes hatása a szántóföldi növényekre és erdei fajokra

 

Név: Varga Zoltán

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A mezőgazdasági vadkárbecslés módszereinek összehasonlítása

2014

Név: Bazsó Tamás

Témavezető: Dr. Czimber Kornél

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Távérzékelés alkalmazása a mezőgazdaságban

 

Név: Kisfaludi Balázs

Témavezető: Dr. Péterfalvi József

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Erdészeti feltáróhálózatok környezeti hatásai

 

2013

Név: Janik Gergely Kálmán

Témavezető: Dr. Csóka György

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Pinus-félék gombakárosítói Magyarországon

 

Név: Kovács Judit

Témavezető:Prof. Dr. Lakatos Ferenc, Prof. Dr. Szabó Ilona

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Az invázió, mint jelenség és jelentősége erdei ökoszisztémákban

 

Név: Tiborcz Viktor

Témavezető: Dr. Bartha Dénes

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Az inváziós fa- és cserjefajok hatása az erdei ökoszisztémákra Magyarországon

 

Név: Tirják László

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Természetvédelmi élőhelyrekonstrukciós program a Dél-Tiszántúlon

 

Név: Szépligeti Mátyás

Témavezető: Prof. Dr. Bartha Dénes

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A szántóföldi gyomnövények jelentősége és megőrzésük problémái

 

2012

Név: Ali Tamás Gábor

Témavezető: Prof. Dr. Lett Béla

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Az erdőtelepítés szerepe Magyarország erdészeti politikájában

 

Név: Facskó Ferenc

Témavezető: Dr. Schiberna Endre

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Magyarország erdőgazdálkodása az ökológiai lábnyom figyelembevételével vizsgálva

 

Név: Gálné Kapás Márta

Témavezető: Dr. Stark Magdolna

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az erdő és a fa szerepe a fenntarthatóságban

 

Név: Grédics Szilárd

Témavezető: Prof. Dr. Lett Béla, Dr. Schiberna Endre

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Pro Silva irányelvek eszközrendszere, annak hazai megvalósulása és értékelése

 

Név: Holl Katalin

Témavezető: Dr. Schiberna Endre, Prof. Dr. Lett Béla

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az erdészeti politika és az erdőterület növelés kölcsönhatása 1990-től

 

Név: Horváth Bálint

Témavezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Natura 2000 jelölő lepkefajok természetvédelmi helyzete Magyarországon

 

Név: Horváth Kitti

Témavezető: Dr. Héjj Botond

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Társadalmi igények az ökoszisztéma szolgáltatásokkal szemben

 

Név: Juhász István

Témavezető: Prof. Dr. Lett Béla, Dr. Schiberna Endre

A szigorlat az alábbi, a Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Tanácsa által kiválasztott és jóváhagyott, az értekezés témájához kapcsolódó két tárgy, egy fő- és egy melléktárgy vizsgájából áll:

Fő tárgy: Erdészeti ökonómia

Melléktárgy: Erdőérték-számítás

 

Név: Kapócs-Horváth Zsófia

Témavezető: Dr. Héjj Botond

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:A folyamatos erdőborítás kialakítása érdekében történő állomány-átalakítás ökonómiai vonatkozásai

 

Név: Korda Márton

Témavezető: Prof. Dr. Bartha Dénes

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Unikális erdeifenyő társulások természetvédelmi helyezte Magyarországon

 

Név: Major Tamás

Témavezető: Prof. Dr. Horváth Béla

A szigorlat az alábbi, a Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Tanácsa által kiválasztott és jóváhagyott, az értekezés témájához kapcsolódó két tárgy, egy fő- és egy melléktárgy vizsgájából áll:

Fő tárgy: Erdőművelés gépesítése

Melléktárgy: Erdőfelújítás és erdőtelepítés

 

Név: Nagy Gabriella Mária

Témavezető: Dr. Héjj Botond

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Környezetértékelési megoldások életminőség értékelési rendszerekben

 

Név: Nagy József

Témavezető: Prof. Dr. Lett Béla

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A vidékfejlesztési programok kialakulása, az erdészeti ágazat helye a vidékfejlesztésben

 

Név: Nagy László

Témavezető: Prof. Dr. Szabó Ilona

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Lombfogyasztó rovarfajok tölgyeken

 

Név: Sáfián Szabolcs

Témavezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A nappali lepkék (Lepidoptera: Papilionoidea és Hesperioidea) természetvédelmi helyzete Magyarországon

 

Név: Schmidt Dávid

Témavezető: Prof. Dr. Bartha Dénes

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Magyarország erdőssztyepp-erdeinek növényföldrajzi-cönológiai elemzése

 

Név: Velekei Balázs

Témavezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc, Dr. Puky Miklós

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Vizes élőhelyek ökológiai jellemzőinek hatása a Kárpát-medencei herpetofaunára

 

2011

Név: Csáfordi Péter

Témavezető: Dr. Gribovszki Zoltán

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Városi területekről lefolyó vizek minősége

 

Név: Horváth Attila László

Témavezető: Prof. Dr. Horváth Béla

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Vékonyfa-kötegtermelési munkarendszer és hazai alkalmazásának lehetőségei

 

Név: Horváth Ferenc

Témavezető: Dr. Veperdi Gábor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Hazai erdők szénmegkötésének modellezése

 

Név: Kelemen Géza

Témavezető: Prof. Dr. Varga Szabolcs

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Egyedi fák ökonómiai értékelésének lehetőségei

 

Név: Kerényi-Nagy Viktor

Témavezető: Prof. Dr. Bartha Dénes

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Potenciálisan inváziós fás szárú adventívek Magyarországon

 

Név: Tóth Viktória

Témavezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Holt faanyag szerepe az erdőkben

 

2010

Név: Aranyos Péter

Témavezető: Dr. Horváth Béla

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Többcélú erdészeti gépek és hazai alkalmazásuk lehetőségei

 

Név: Benke Attila

Témavezető: Prof. Dr. Mátyás Csaba

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Hagyományos és molekuláris genetikai módszerekkel támogatott nemesítés alkalmazása nyárak faanyagtani tulajdonságainak javításában

 

Név: Bereczky Leonardo

Témavezető: Dr. Náhlik András

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:The damage problematic around large carnivores- livestock killing-problem

 

Név: Bodó Katalin

Témavezető: Dr. Náhlik András

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:A vadtakarmányozás ökológiai hatásai és hazai gyakorlata

 

Név: Cseke Klára

Témavezető: Dr. Borovics Attila

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:A génáramlás szerepének bemutatása fás populációkban

 

Név: Molnár Miklós

Témavezető: Dr. Varga Szabolcs

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Cserebogárfajok magyarországi elterjedése és kártételük csökkentésének lehetőségei

 

Név: Primusz Péter

Témavezető: Dr. Péterfalvi József

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Roncsolásmentes teherbírásmérő eszközök az útfenntartásban

 

Név: Tuba Katalin

Témavezető: Dr. Lakatos Ferenc

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Ízeltlábúak és baktériumok szimbionta kapcsolatai

 

2009

Név: Brolly Gábor Béla

Témavezető: Dr. Czimber Kornél

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Domborzatmodellek előállítása légi lézeres letapogatás adataiból

 

Név: Dremmel László

Témavezető: Dr. Náhlik András

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:A róka- az aranysakál- és a farkas populációk kölcsönhatásai, helyzetük Magyarországon

 

Név: Gyimóthy Zsuzsanna

Témavezető: Dr. Jánoska Ferenc

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Bonni Egyezmény a vadon élő vándorló állatfajok védelméről, különös tekintettel a vonuló madarakra

 

Név: Juhász Péter

Témavezető: Dr. Bidló András

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Talajfejlődési folyamatok az Őrségben

 

Név: Kiss-Szigeti Nóra

Témavezető: Dr. Király Botond Gergely

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Tölgyek genetikai változatossága areaperemi helyzetben

 

Név: Nagy Krisztina

Témavezető: Dr. Varga Szabolcs

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Interakciók a lombrágó kártevők és a gazdanövényeik között

 

Név: Ottlecz Barnabás

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Gazdálkodás és emlősfajok biodiverzitásának kapcsolata agrárökoszisztémákba

 

Név: Papp Mónika

Témavezető: Dr. Bartha Dénes

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A cserjefajok szerepe a szukcesszióban

 

Név: Szűcs Péter

Témavezető: Dr. Bidló András

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Idegenhonos mohafajok Európában és Magyarországon

 

Név: Tari Tamás

Témavezető: Prof. Dr. Náhlik András

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Autópálya vadátjárók kialakítása és használatuknak értékelése

 

2008

Név: Baranyai-Nagy Anikó

Témavezető: Dr. Király Botond Gergely

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:A mézgás éger (Alnus glutinosa) gombakárosítói

 

Név: Bárány Gábor

Témavezető: Dr. Bondor Antal

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Az ültetvényszerű fatermesztés cél és eszközrendszere

 

Név: Cseke Bence András

Témavezető: Dr. Veperdi Gábor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az erdészeti közigazgatás változása a II. Világháború után Magyarországon

 

Név: Csepregi Imre

Témavezető: Prof. Dr. Koloszár József

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A szálalás és szálalóvágás alkalmazásának lehetősége hazai lomberdőkben

 

Név: Horváth Tamás

Témavezető: Dr. Veperdi Gábor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Erdőművelési eljárások modellezése

 

Név: Juhász István

Témavezető: Dr. Lett Béla

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Természetvédelmi korlátozások ökonómiai hatása

 

Név: Kocsis Márta

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Mezei élőhelyen élő vadfajok populációbecslési módszerei

 

Név: Kovács Krisztián

Témavezető: Dr. Lakatos Ferenc

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Szúbogarak, díszbogarak, cincérek szerepe a lebontásban

 

Név: Mesterházy Attila

Témavezető: Dr. Bartha Dénes

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Az Őrségi Nemzeti Park élőhelyeinek természetvédelmi kezelése

 

Név: Patocskai Zoltán

Témavezető: Dr. Kovács Gábor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A magyarországi termőhely-osztályozási rendszer kialakulása és fejlődése

 

Név: Sós Endre

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Az állatkertek szerepvállalása a veszélyeztetett állatfajok védelmében, különös tekintettel a tenyészprogramok vonatkozásában

 

Név: Spanovszky Péter

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon

 

Név: Szabó Gábor

Témavezető: Dr. Lett Béla

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:A fafajpolitika alakulása Magyarországon a XX. század elejétől napjainkig

 

Név: Szekrényes Tamás

Témavezető: Dr. Veperdi Gábor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Cseresek természetes felújítása a Balatonfelvidéken

 

Név: Szép Tibor

Témavezető: Dr. Stark Magdolna

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:A klímaváltozás hatása az erdőgazdálkodás jövedelmezőségére

 

2007

Név: Ballók Zsuzsanna

Témavezető: Dr. Náhlik András

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A gímszarvas élőhely-használata

 

Név: Barabás Lilla

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: A vízivad vadászatának jogi szabályozása Európában

 

Név: Barkóczy Zsolt

Témavezető: Dr. Marosvölgyi Béla

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Bio hajtó és kenőanyagok alkalmazási lehetőségei az erdőgazdálkodásban

 

Név: Koósz Barbara

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe: Erdei Natura 2000 élőhelyek helyzete Magyarországon

 

Név: Horváth Sándor

Témavezető: Dr. Lett Béla

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:A Németországban működő Holzabsatzfonds (Fakereskedelmi Alap) működésének bemutatása, és összevetése a korábban Magyarországon bevezetett hasonló intézmények hatásaival

 

Név: Kovács Gyula

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Vízi élőhely rekonstrukciók Magyarországon és szerepük az élőhelyvédelemben

 

Név: Molnár Katalin

Témavezető: Dr. Héjj Botond

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Környezeti nevelés-természetbeni tanulás

 

Név: Tobisch Tamás

Témavezető: Dr. Koloszár József

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Európai bükkösök természetes dinamikája és az európai erdőművelési gyakorlat

 

2006

Név: Jung László

Témavezető: Prof. Dr. Marosvölgyi Béla

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Fafeldolgozási hulladékok hasznosítási lehetőségeinek bővítése szárítási technológiák alkalmazásával

 

Név: Nagy László

Témavezető: Prof. Dr. Mátyás Csaba

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Génkészlet-megőrzés helye és szerepe a természet-közeli erdőgazdálkodásban

 

Név: Pozsgainé Harsányi Mónika

Témavezető: Prof. Dr. Albert Levente

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:A növényi stressz jelzőmolekulái

 

Név: Riezing Norbert

Témavezető: Dr. Király Botond Gergely

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Homoki erdősztyepp erdők Magyarországon

 

Név: Szakálosné Mátyás Katalin

Témavezető: Prof. Dr. Rumpf János

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Az áruszállítási rendszerek vizsgálata és értékelése a faanyagmozgatás szempontjából

 

Név: Szél Győző

Témavezető: Prof. Dr. Faragó Sándor

Az írásbeli szigorlati feladatának címe:Bioassess vizsgálatok Csévharaszton