Sapientia Egyetem oktatóinak látogatása

Április 4-én a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemről dr. Dávid László rektor, dr. Kelemen András dékán és dr. Nyárádi István látogatott a Soproni Egyetemre.

 

A Sapientia Egyetem az erdőmérnöki szak engedélyeztetését tűzte ki célul maga elé. Elkészült a szak tanterve és körvonalazódott az ezt lefedő tantestület. Mivel az új képzés indításához jelenleg még nem teljes a minősítéssel rendelkező oktatói gárda, ezért a szaktárgyak oktatására az Erdőmérnöki Karról szeretnének felkérni magasabb oktatói fokozattal rendelkező szaktekintélyeket nevesítenénk az előadások megtartására, akik mellé helyi tudományos fokozattal, illetve aktív doktoranduszi státusszal rendelkező fiatal potenciális oktatókat társítanánk a gyakorlati foglalkozások megtartására.

A nap folyamán a prof. dr. Náhlik András rektor úrral történt rövid üdvözlés után az Erdőmérnöki Kar dékáni hivatalában prof. dr. Bidló András dékánnal és a szakintézetek vezetőivel folytattak részletes megbeszélést, majd az Egyetem többi karának dékánjaival is találkoztak.

A délután folyamán az oktatást támogató infrastruktúrát (Természeti Erdőforrás Kutató Központ (NRRC), Ligneum, Butanikus kert, Könyvtár, intézeti gyűjtemények) mutattuk be a vendégeknek.