Sajtóközlemény - VKSZ_12-1-2013-0034 Agrárklíma.2

 

A VKSZ_12-1-2013-0034 Agrárklíma.2 projekt a Nemzeti Kutatási fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával 1,7 milliárd forint összköltségvetéssel 2014. október 1. és 2018. szeptember 30. közötti futamidőben a Lajta-Hanság Zrt. vezetésével, további 7 konzorciumi partner a Nyugat-magyarországi Egyetem, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ - Erdészeti Tudományos Intézet, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., a CH Imperial Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Zrt., az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Szent István Egyetem és a DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft közreműködésével valósul meg.

Magyarország felszínének kb. háromnegyedét foglalja el elsődlegesen klímafüggő, azaz nem öntözött terület: szántó, rét, erdő. E területeken az éghajlatváltozással kapcsolatos hatások együttes elemzése az évszázad során várható változások előrevetítése nagyon fontos a gazdálkodás fenntartása érdekében. A klímaváltozásra adandó válaszok kidolgozása majd a helyi gazdálkodók és a döntéshozók számára elérhetővé tétele volt a projekt végső célja. Ehhez a rendelkezésre álló hatalmas adattömeget kellett egységes adatbázissá rendezni, amely így biztos alapot jelent a múltra nézve és lehetővé teszi, hogy a jövőre vonatkozóan következtetéseket vonjunk le belőle. A projekt alprogramokra tagolva külön foglakozik az erdőgazdálkodás és a mezőgazdaság területén fellépő változásokkal, de felméri az ökológiai, gazdasági és szociális konzekvenciákat is.
Mi várható?

  • Aszályosodás, magasabb hőmérséklet, kevesebb csapadék, extrém időjárás
  • Károsítók intenzívebb megjelenése, új károsító fajok bevándorlása
  • Csökkenő hozamok, gazdasági veszteség, faj- ill. fajtaváltások

A projekt tárgya az említett ágazatok sérülékenységének, veszélyeztetettségének vizsgálata egy olyan tudományos-szakmai háttér megteremtése céljából, amely lehetővé tette egy átfogó, országos döntéstámogató rendszer kiépítését. A rendszer célja térinformatikai alapon elérhető regionális és lokális információk szolgáltatása a környezeti, gazdálkodási (és természeti) feltételek jövőbeni alakulásáról, illetőleg megfelelő háttér megteremtése a kormányzati szervek számára, a hosszú távú agrár- és vidékfejlesztési stratégiák megalapozásához.
További információ:

  • http://agrarklima2.nyme.hu/dtr/ → 
  • http://ertigis.hu →