Pro Silvicultura, Natura et Venatoria

Az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 38/2003. (IV.22.) sz. határozatával, az erdészeti, környezetvédelmi, természetvédelmi, vadászati oktatás, kutatás területen végzett szakmai és tudományos munkát elismerendő kitüntetést alapított Pro Silvicultura, Natura et Venatoria névvel. A kitüntetésben részesülők:

 • Hidvégi Béla
  SCI Közép-magyarországi Egyesületének örökös tiszteletbeli elnöke
  Adományozás éve: 2012.
 • Barkóczi István
  SEFAG Zrt. vezérigazgatója
  Adományozás éve: 2012.
 • Prof. dr. h.c. dr. Grátzer Miklós
  nyugalmazott egyetemi tanár
  Adományozás éve: 2011.
  Grátzer professzor a dísztőrt a Központi Könyvtárnak adományozta, amely így jelenleg a könyvtárépület Selmeci szobájában látható.
 • Prof. Dr. Szarka László
  GGKI tudományos igazgató-helyettes,
  egyetemi tanár
  Adományozás éve: 2010.
 • Kiss László
  Ipoly Erdő ZRt. vezérigazgatója
  Adományozás éve: 2010.
 • Dr. h.c. Dr. Solymos Rezső
  okleveles erdőmérnök
  címzetes egyetemi tanár
  MTA levelező tagja
  a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatalának ny. vezető-helyettese
  a mezőgazdasági tud. doktora
  Adományozás éve: 2009.
 • Dr. Ormos Tamás
  Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar oktatási dékánhelyettese
  Adományozás éve: 2009.
 • Sirman Ferenc
  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára
  Adományozás éve: 2009.
 • Dr. Pethő József
  okleveles erdőmérnök, ny. vezérigazgató
  Adományozás éve: 2005.
 • Barátossy Gábor
  okleveles erdőmérnök
  Adományozás éve: 2005.
 • vitéz Váry József
  okleveles erdőmérnök
  Adományozás éve: 2005.
 • Dr. Jean Toth (Dr. Tóth János) †
  okleveles erdőmérnök
  Adományozás éve: 2005.