Pályázati felhívás Roller Kálmán Ösztöndíj elnyerésére

 

A Soproni Alumni Vancouveri csoport tagjai és Ösztöndíj Bizottsága az 1956-os események során Kanadában letelepedett egykori soproni hallgatók képviseletében Roller Kálmán volt dékánjuk nevében ösztöndíjat alapítottak, Roller Kálmán emlékét megőrizendő jó tanulmányi eredménnyel, szociálisan hátrányos helyzetű erdő- és faipari mérnök hallgatók jutalmazására.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar dékánja a jutalmazás feltételeinek kidolgozására megalakította a Roller Kálmán Ösztöndíj Bizottságot, melynek tagjai:
Elnök:

 • az EMK dékánja,

Tagok:

 • az SKK dékánja,
 • az EMK dékánhelyettesei,
 • az SKK dékánhelyettesei
 • Dr. Illyés Benjamin okleveles erdőmérnök,
 • HÖK képviselők (EMK és SKK részéről),

Titkár:

 • az EMK Dékáni Hivatalának mindenkori vezetője.


A jutalmazásra kapott pénzösszeg a Sopronii Egyetem Erdőmérnöki Karán elkülönítetten számlán kezelendő, felhasználásáról az Ösztöndíj Bizottság dönt.

A kitüntetésre azok az erdő- és faipari mérnök hallgatók pályázhatnak, akik

 • a pályázás időpontját megelőző két aktív szemesztert legalább „jó” rendű (min. 4,00) átlaggal zárták le,
 • a pályázat beadását követő szemeszterben (várhatóan) aktív hallgatói jogviszony a Karon,
 • egy rövid dolgozatot (kb. 2 oldal) csatolnak beadványukhoz, melyben foglalkoznak az 1956-os soproni történelmi eseményekkel, dr. Roller Kálmán dékán úr munkásságával és a soproni-selmeci hagyományok szellemében az időszak diákéletével.


A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik

 • szociális rászorultságukat igazolják,
 • kiemelkedő sport- és/vagy kulturális, közéleti, illetve szakmai tevékenységet (pl.: TDK) folytatnak,
 • nyelvvizsgával rendelkeznek,
 • tevékenységükkel a selmeci-soproni hagyományok megőrzéséhez hozzájárulnak.

 

Pályázni a Neptunon → keresztül lehet, a pályázati űrlap kitöltésével és a hozzá kapcsolódó igazolásak másolatának leadásával lehet. A pályázati űrlapot a vizsgaidőszak befejeztével lehet leadni. Leadás előtt a tanulmányi ügyintézőt értesíteni kell, hogy a félévet zárja le, csak ebben az esetben áll elő a félév tanulmányi átlaga. A pályázati űrlapot az Ügyintézés / Kérvények menüpont alatt az EMK_01 - Pályázat a Roller Kálmán Ösztöndíj elnyerésére név mögött lehet megtalálni.

A pályázatokat a Bizottság szótöbbséggel bírálja el. Szavazategyenlőség esetén a dékán szavazata dönt. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályázati űrlap benyújtásának időszaka: minden évben június 1. és július 1. között


Az ösztöndíj többször is elnyerhető. A nyertes pályázók oklevélben és pénzjutalomban részesülnek.

Az oklevelet és a pénzjutalmat a karok dékánjai a tanévnyitó ünnepélyeiken adják át.

Sopron, 2021. március 12.


Prof. dr. Bidló András
EMK dékánja


Prof. dr.  Magoss Endre
SKK dékánja