Pályázati felhívás Grátzer Miklós Ösztöndíj elnyerésére

 

Anna Martinek asszony ösztöndíjat alapított férje, dr. Grátzer Miklós Alma Materéhez fűződő rajongása elismeréséül, az erdészeti képzésben tanulmányi eredményük alapján kitűnő hallgatók előmenetelének támogatására.

Prof. dr. h.c. dr. Grátzer Miklós IV. évfolyamos erdőmérnök hallgatóként 1956-ban a Forradalmi Bizottság tagja volt, majd a Vancouveri Sopron Divisio megteremtésének diák vezetője, és Roller Kálmán dékán munkatársa. Széleskörű szakmai munkája Kanada és az Amerikai Egyesült Államok területére, és nemzetközi vonalon is kiterjedt. Mint a New Yorki Egyetem kiemelt professzora, az Erdészeti és Környezettudományi Karokon végzett kutató munkát, és tanított több ezer hallgatót. Egyetemünk díszdoktora, a Forradalom Hőse Köztársasági Érem és számos szakmai, társadalmi kitüntetés tulajdonosa. Az összetartás, a közös érdek és a selmeci szellem odaadó munkása. Jelenleg is a Vancouveri Sopron Alumni elnöke.

A jutalmazásra kapott pénzösszeget a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara elkülönítetten kezeli, felhasználásáról az Ösztöndíj Bizottság dönt. A Bizottság összetétele:

  • elnöke: az Erdőmérnöki Kar dékánja,
  • tagok: az Erdőmérnöki Kar két intézetének igazgatója,
  • titkára: az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalának vezetője.A kitüntetésre az az erdőmérnök hallgató pályázhat, aki

  • legalább 60 kreditet szerzett tanulmányai során,
  • a pályázás időpontját megelőző három szemesztert kimagasló tanulmányi eredménnyel (összességéban legalább 4,01-es tanulmányi átlaggal) zárta le,
  • jelentőségteljes közösségi munkát végez az egyetemen,
  • a pályázat beadását követő szemeszterben (várhatóan) aktív hallgatói jogviszony a Karon.

 

Pályázni a Neptunon → keresztül lehet, a pályázati űrlap kitöltésével és a hozzá kapcsolódó igazolásak másolatának leadásával lehet. A pályázati űrlapot a vizsgaidőszak befejeztével lehet leadni. Leadás előtt a tanulmányi ügyintézőt értesíteni kell, hogy a félévet zárja le, csak ebben az esetben áll elő a félév tanulmányi átlaga. A pályázati űrlapot az Ügyintézés / Kérvények menüpont alatt az EMK_02 - Pályázat a Grátzer Miklós Ösztöndíj elnyerésére név mögött lehet megtalálni.

A pályázatokat a Bizottság szótöbbséggel bírálja el. Szavazategyenlőség esetén a dékán szavazata dönt. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályázati űrlap benyújtásának időszaka: minden évben június 1. és július 1. között

Egy pályázó csak egyetlen alkalommal részesülhet a kitüntetésben. A nyertes pályázók oklevélben és pénzjutalomban részesülnek.


Az oklevelet az Erdőmérnöki Kar dékánja az EMK tanévnyitó ünnepélyén adja át, a jutalom utalása a Neptun rendszeren keresztül, a tanévnyitó után kerül átutalásra a hallgató bankszámlájára.Sopron, 2020. március 12.


Prof. dr. Bidló András
dékán