Pályázati felhívás Grátzer Miklós Ösztöndíj elnyerésére

 

Anna Martinek asszony ösztöndíjat alapított férje Alma Materéhez fűződő rajongása elismeréséül, az erdészeti képzésben tanulmányi eredményük alapján kitűnő hallgatók előmenetelének támogatására.

Prof. dr. h.c. dr. Grátzer Miklós IV. évfolyamos erdőmérnök hallgatóként 1956-ban a Forradalmi Bizottság tagja volt, majd a Vancouveri Sopron Divisio megteremtésének diák vezetője, és Roller Kálmán dékán munkatársa. Széleskörű szakmai munkája Kanada és az Amerikai Egyesült Államok területére, és nemzetközi vonalon is kiterjedt. Mint a New Yorki Egyetem kiemelt professzora, az Erdészeti és Környezettudományi Karokon végzett kutató munkát, és tanított több ezer hallgatót. Egyetemünk díszdoktora, a Forradalom Hőse Köztársasági Érem és számos szakmai, társadalmi kitüntetés tulajdonosa. Az összetartás, a közös érdek és a selmeci szellem odaadó munkása. Jelenleg is a Vancouveri Sopron Alumni elnöke.

A jutalmazásra kapott pénzösszeget a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara elkülönítetten kezeli, felhasználásáról az Ösztöndíj Bizottság dönt. A Bizottság összetétele:

  • elnöke: az Erdőmérnöki Kar dékánja,
  • tagok: az Erdőmérnöki Kar két intézetének igazgatója,
  • titkára: az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalának vezetője.A kitüntetésre az az erdőmérnök hallgató pályázhat, aki

  • legalább 60 kreditet szerzett tanulmányai során,
  • a pályázás időpontját megelőző három szemesztert kimagasló tanulmányi eredménnyel (legalább 4,01-es tanulmányi átlaggal) zárta le,
  • a 2019/2020-as tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal fog rendelkezni a Karon,
  • jelentőségteljes közösségi munkát végez az egyetemen.

 

Pályázni a pályázati űrlap ↓ kitöltésével és a hozzá kapcsolódó igazolásak másolatának leadásával lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24., hétfő, 12.00.

A pályázatokat az Erdőmérnöki Kar dékánjának címezve, az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalában kell leadni, 1 példányban, nyomtatott, aláírt formában. Kérjük, hogy a pályázatokat elektronikusan is küldjék meg a emk-ekani [at] uni-sopron.hu e-mail címre!

Egy pályázó csak egyetlen alkalommal részesülhet a kitüntetésben. A nyertes pályázók oklevélben és pénzjutalomban részesülnek (évente legfeljebb 2 pályázó).

Az oklevelet és a pénzjutalmat az Erdőmérnöki Kar dékánja az EMK tanévnyitó ünnepélyén adja át.Sopron, 2019. január 31.


Prof. dr. Bidló András
dékán