Pályázati felhívás a Horváth Czillinger Emil Szociális Ösztöndíj elnyerésére

 

Néhai Horváth Czillinger Emil, egyetemünk volt hallgatója, aki tanulmányait Vancouverben a University of British Columbia Soproni Divízójában fejezte be ösztöndíjat kívánt alapítani azzal a céllal, hogy a szociálisan rászoruló hallgatókat segítse. Akaratát tiszteletben tartva lánya Woelke Lynn és fia ifj. Horváth Czillinger Emil biztosítja az ösztöndíjat az Erdőmérnöki Kar hallgatói számára.


A kapott pénzösszeg felhasználásáról az Ösztöndíj Bizottság döntmelynek összetétele:

  • elnöke: az Erdőmérnöki Kar dékánja,
  • tagok: HÖK képviselő, a Mészáros Károly Emlékalapítvány képviselője,
  • titkára: az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalának vezetője.


Az érvényes pályázat leadásának kritériumai:

  • legalább 24 kredit/szemeszter teljesítése,
  • legalább 3,50-es kumulált tanulmányi átlag elérése,
  • on-line elbeszélgetés vállalása,
  • a pályázat beadását követő szemeszterben (várhatóan) aktív hallgatói jogviszony a Karon.

 

A pályázat értékelésének szempontjai:

1. Egy főre jutó nettó jövedelem a minimálbér nettó összegének arányában. (Az előző évi bért NAV kimutatással kell igazolni. A családi pótlékot és egyéb támogatásokat be kell számítani. Az együttlakást a lakcímártyák másolatával kell igazolni.)

Arány Pont
minimálbér 45%-a alatt 80
minimálbér 45% és 55%-a között 70
minimálbér 55% és 65%-a között 60
minimálbér 65% és 80%-a között 50
minimálbér 80% és 100%-a között 40

 2. Állandó lakhely Soprontól való távolsága (GoogleMaps tervezőjével számított legrövidebb útvonal. Mellékelni kell a screenshotot.)

Távolság Pont
Soproni lakhely 0
50 km-ig 2
100 km-ig 4
200 km-ig 6
350 km-ig 8
350 km felett 10

 3. Családi viszonyok

árvaság 25 pont
félárvaság 20 pont

4. Önfenntartó: 10 pont

5. Egy háztartásban élő testvérenként 5 - 5 pont

6. Személyes elbeszélgetés: maximum 20 pont

7. Azonos pontszám esetén a rendezési szempont az állami szociális támogatás mértéke: aki kevesbbre jogosult, az előbb áll a sorban.  

Pályázni a Neptunon → keresztül lehet, a pályázati űrlap kitöltésével és a hozzá kapcsolódó igazolásak másolatának leadásával lehet. A pályázati űrlapot a vizsgaidőszak befejeztével lehet leadni. Leadás előtt a tanulmányi ügyintézőt értesíteni kell, hogy a félévet zárja le, csak ebben az esetben áll elő a félév tanulmányi átlaga. A pályázati űrlapot az Ügyintézés / Kérvények menüpont alatt az EMK_03 - Pályázat a Horváth Czillinger Emil Szociális Ösztöndíj vagy a Horváth Sándor Szociális Ösztöndíj elnyerésére név mögött lehet megtalálni.

A pályázatokat a Bizottság szótöbbséggel bírálja el. Szavazategyenlőség esetén a dékán szavazata dönt. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályázati űrlap benyújtásának időszaka: minden évben június 1. és július 1. között

Egy pályázó többször is részesülhet az ösztöndíjban. Az oklevelet az Erdőmérnöki Kar dékánja a Kar tanévnyitó ünnepélyén adja át.Prof. dr. Bidló András
dékán