Október 30. - 210 éve történt

 

A császári királyi fővadászmesteri hivatalnak benyújtott, Wolfenbüttelben 1807. október 30-án kelt beadványával pályázta meg Wilckens az állást.

A pénzverészeti és bányászati udvari kamara 1807. szeptember 30-án pályázatot hirdetett az erdészeti tanszék vezetésének elnyeré- sére. A pályázat szövegét az örökös tartományok és a szomszédos országok hírlapjaiban is közzétették. A jelentkezési határidő 1807. november 16. volt, amikorra versenyvizsgát hirdettek. Három pályázó jelentkezett: Joseph Benony Ausztriából, Julius Nördlinger Württembergből és Heinrich David Wilckens Wolfenbüttelből.

A császári királyi fővadászmesteri hivatalnak benyújtott, Wolfenbüttelben 1807. október 30-án kelt beadványával pályázta meg Wilckens az állást. A kérelemben leírta, hogy a híres Bechstein-féle erdészeti tanintézetnek volt első tanára. Az erdészettant és a vadászattant oktatta. Arra számított, „hogy ugyanolyan tiszteletnek és szeretetnek fog örvendeni az oly jó és becsületes magyaroknál is, mint amilyennek örvendett a Bechstein féle tanintézet felejthetetlen erdésznövendékei körében.” Pályázati indokai között szerepelt az, hogy elkészítette a szász meiningeni tanintézet tantervét és megismerte az erdészeti oktatási intézmények felépítését, valamint az is, hogy a freibergi Bányászati Akadémián elsajátította a bányászat és kohászat tudományát. Kérte, hogy a személyes megjelenés alól mentsék fel, mert „a Bécstől való igen nagy távolság miatt… lehetetlen ott személyesen megjelennie.” Azt javasolta, hogy a Bechstein féle tanintézetben tartott erdészeti előadásai alapján döntsék el, hogy a kiírt pályázatnak megfelel-e, vagy sem.

 

(Forrás: Az Erdészeti felsőoktatás 200 éve)

Előzmények: