Oktatás

Az elmúlt időszakban a kar oktatási tevékenységét a hagyományos szakokon zajló magas színvonalú képzés, a szakok bővülésével egyidejűleg a szakok mintatanterveinek harmonizálása és a megfelelő minőség biztosításának igénye határozta meg.
Az okleveles erdőmérnökök 10 szemeszteres képzése unikális az országban, 200 éves hagyományaink az erdőmérnök-képzésben a továbbiakban is a kiemelkedő színvonal fenntartására sarkallnak bennünket.
Jelenleg a karon az alábbi képzések folynak:

Graduális képzés:
 • Erdőmérnöki mesterszak – egységes osztatlan képzés
 • Környezetmérnök BSc-alapszak
 • Környezettan BSc-alapszak
 • Természetvédelmi mérnök BSc-alapszak
 • Vadgazda mérnök BSc-alapszak
 • Vadgazda mérnök levelező BSc-alapszak
 • Természetvédelmi mérnök nappali MSc-mesterszak
 • Természetvédelmi mérnök levelező MSc-mesterszak
 • Vadgazda mérnök nappali MSc-mesterszak
 • Vadgazda mérnök levelező MSc-mesterszak
 • Környezetmérnöki levelező MSc-mesterszak
 • Környezetmérnöki nappali MSc-mesterszak
 • Környezettudományi nappali MSc-mesterszak
 • Környezettudományi levelező MSc-mesterszak

Szakirányú továbbképzési szakok:
 • Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök, Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító, Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök, Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító
 • Erdőpedagógiai szakvezető, Erdőpedagógiai szakmérnök, Mesterszintű erdőpedagógiai szakmérnök
 • Növényvédelmi szakmérnök
 • Természetiörökség-védelmi szakirányú továbbképzés

Tanfolyami képzések:
 • Növényvédelmi szakmérnöki továbbképző tanfolyam

Doktori iskolák:
 • Roth Gyula Erdészet és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola
 • Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola

A kar jellemzően országos beiskolázású képzéseket indít, de részben regionális igényeket is kielégít, pl. a környezetmérnök, vadgazda mérnök és természetvédelmi mérnök képzés területén. Ez utóbbi versenyt is jelent az oktatási intézmények között, hiszen számos hazai konkurens oktatóhely kívánja a szakterület iránt érdeklődő hallgatókat saját intézményébe vonni. A karra történő jelentkezési arányok azonban megnyugtatóak. Szakjaink iránt az érdeklődés változatlanul jó, amelyhez párosul az erdőmérnöki és a vadgazda mérnöki képzés esetében az első helyen jelentkezők magas aránya is. A kedvező helyzet ellenére is kiemelkedő fontosságú a pályaválasztók figyelmének felhívása a kar által nyújtott lehetőségekre, melynek érdekében a nyílt napok programjának erősítése, illetve a szakmai
rendezvényeken (kiállítások, szakmai napok) való jelenlétünk elsődleges feladatunk.
Szakirányú továbbképzéseink sikeresek. Továbbra is hiányzik a kar képzési palettájáról az akkreditált felsőfokú szakképzés, ennek okaként a munkaerőpiac ezirányú csökkent igényét feltételezzük. Amennyiben ebben változás áll be, a felsőfokú szakképzés indítására készen állunk.
A doktori iskolák hagyományosan az egyetemi képzések negyedik szintjét jelentik, a nappali doktoranduszok hallgatói jogállásúak, egyben a tudományos utánpótlást biztosítják, amellett, hogy részvételük a kar oktatási tevékenységében elvárt és nélkülözhetetlen. Az érdeklődés továbbra is nagy e területen, többszörös túljelentkezés tapasztalható a nappali képzésnél, megnyugtató a jelentkezők száma a levelező képzésre is.
Új lehetőséget jelentett két spin-off vállalkozás, a Regionális Egyetemi Tudásközpont és a Környezetvédelmi Kooperációs Központ vállalkozási és kutatási tevékenysége, hiszen több nappali doktorandusz finanszírozható ezekből a forrásokból.

Gyakorlati képzés:
A kar oktatásának hagyományos erőssége a gyakorlatorientált képzés, amelynek fenntartása kiemelt cél és feladat. A kapcsolattartás a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.-vel eddig is példaértékű volt, amely továbbra is a kar megkülönböztetett partnere, amelynél a jövőben még szorosabb együttműködésre számítunk. Minden erdőgazdasági részvénytársaságot és a magánerdő-gazdálkodás szervezetet bevontunk az oktatásba, ami az aktuális problémák és feladatok megismerését elősegíti
és a naprakész és feladatorientált képzést támogatja. A NÉBIH Erdészeti Igazgatósága, illetve a Kormányhivatalok Erdészeti Igazgatóságai az erdészeti felsőfokú képzés országos és regionális hatáskörű támogatói, kihelyezett gyakorlati oktatási központjai, ami szakmailag előnyösen funkcionál.
A vadgazda mérnökképzésben a Lajta-Hanság Zrt.-vel való együttműködés igen eredményes. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok a környezetmérnök és természetvédelmi képzést támogatják.