November 24. - 100 éve történt

A Földművelésügyi Minisztérium 1918. november 24-én bizalmas ügyiratot juttatott el a rektorhoz, amelyben a kormányra való hivatkozással felszólították az összes közalkalmazottat, hogy maradjanak hivatali helyükön, igyekezzenek együttműködni a cseh-szlovák-román nemzeti tanácsokkal, és hogy hűségesküt csak a legvégső, kényszerítő erejű esetekben tegyenek. Az államvagyont igyekezzenek megmenteni.

 

Előzmények:

  • November 10. →
  • 1918. november 5.: Szakolcán ideiglenes nemzeti kormány alakult, melynek parancsára megkezdődött a városok és a falvak megszállsáa.
  • 1918. november 2.: a főiskola hallgatósága hűséget esküdött a Nemzeti Tanácsnak és polgárőrséget szervezett, és december 14-ig a felfegyverzett hallgatóság gyakorolta a hatalmat Selmecbányán.
  • 1918. november 1.: megérkezett a budapesti polgári forradalom híre Selmecbányára.
  • 1918. október 30.: Túrócszentmártonban a szlovák politikusok megalakították a Szlovák Nemzeti Tanácsot, amely kimondta a Magyarországtól való elszakadást ésa a csehszlovák államhoz való atrtozást, a teljes függetlenséget és a korlátlan önrendelkezési jogot.
  • Október 6. →
  • Az I. világháborút lezáró trianoni békeszrződés →