Munkatársak a 2014/15-ös tanévben

Dékán
 • PROF. DR. LAKATOS FERENC
Dékánhelyettesek
 • DR. JÁNOSKA FERENC oktatási dékánhelyettes
 • DR. BIDLÓ ANDRÁS gazdasági és kutatási dékánhelyettes
Dékáni Hivatal
 • DR. FACSKÓ FERENC hivatalvezető
 • MARTOS VIRÁG általános előadó (2014. november 30-ig)
 • ROMÁNNÉ ROXER VALÉRIA általános előadó (2014. december 1-jétől)
 • GREBENÁR BERNADETT gazdasági előadó
 • NAGYNÉ ILOVSZKY NOÉMI tanulmányi előadó (2015. június 30-ig)
 • MAJERCSÁKNÉ ZELENÁK ANDREA doktori előadó
 • SZABÓ ZILIA ABIGÉL tanulmányi előadó (2015. június 30-ig)
 • JAMBRICH ISTVAN gépkocsivezető
 • PETŐ ANDRÁS autóbuszvezető
 • FODRÓCZY GÉZA autóbuszvezető
Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet
 
 • DR. CZUPY IMRE intézetigazgató egyetemi docens
 • PROF. DR. HORVÁTH BÉLA egyetemi tanár
 • PROF. DR. MAROSVÖLGYI BÉLA professzor emeritus
 • PROF. DR. RUMPF JÁNOS professzor emeritus
 • DR. VITYI ANDREA egyetemi docens
 • DR. MAJOR TAMÁS egyetemi adjunktus
 • SZAKÁLOSNÉ DR. MÁTYÁS KATALIN egyetemi adjunktus
 • DR. VÁGVÖLGYI ANDREA egyetemi adjunktus
 • HORVÁTH ATTILA intézeti mérnök
 • VINKOVICS SÁNDOR intézeti mérnök
 • ÖTVÖS-MEZEI JUDIT intézeti titkár
 • SZALAY DÓRA doktorandusz
 • SZILÁGYI ANNAMÁRIA doktorandusz
 • VOJTELA TIBOR doktorandusz
Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet
 • PROF . DR. LAKATOS FERENC intézetigazgató, egyetemi tanár
 • PROF. DR. BONDOR ANTAL professzor emeritus
 • DR. FRANK NORBERT egyetemi docens
 • GYURKOVICS RENÁTA laboráns
 • JAMBRICH ISTVÁNNÉ adminisztrátor
 • DR. KIRÁLY BOTOND GERGELY egyetemi docens
 • KONDORNÉ DR. SZENKOVITS MARIANN adjunktus
 • DR. MOLNÁR MIKLÓS tanársegéd
 • NÉMETHNÉ POGÁNY CSILLA intézeti mérnök
 • SÁRÁNDINÉ KOVÁCS JUDIT tanársegéd
 • DR. SIPOS GYÖRGY tudományos munkatárs
 • DR. TÓTH VIKTÓRIA intézeti munkatárs
 • Dr. TUBA KATALIN adjunktus
 • PROF. DR. VARGA FERENC professzor emeritus
 • PROF. DR. VARGA SZABOLCS professzor emeritus
 • HORVÁTH BÁLINT doktorjelölt
 • PINTÉRNÉ NAGY EDIT doktorjelölt
 • VELEKEI BALÁZS doktorjelölt
 • ANDRÉSI DÁNIEL doktorandusz
 • BALI LÁSZLÓ doktorandusz
 • FOLCZ ÁDÁM doktorandusz
 • HILLEBRAND RUDOLF doktorandusz
 • KOLLÁR TAMÁS doktorandusz
 • MOLNÁR DÉNES doktorandusz
 • VÁRADI MELINDA doktorandusz
Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
 • BALÁZS PÁL intézeti munkatárs (2015. július 31-ig)
 • CSÓKÁS BALÁZS doktorandusz (2014. augusztus 31-ig), intézeti mérnök (2014. október 1-től)
 • DR. GÁL JÁNOS egyetemi docens
 • GÁL JUDIT intézeti titkár
 • DR. HORVÁTH SÁNDOR adjunktus
 • DR. HORVÁTH TAMÁS adjunktus
 • DR. JÁGER LASZLÓ egyetemi docens, intézetigazgató
 • PROF. DR. KONKOLY-GYURÓ ÉVA egyetemi tanár
 • NAGY GABRIELLA MÁRIA tudományos segédmunkatárs (2014. október 31-ig), tanársegéd (2014. november 1-jétől)
 • DR. PUSKÁS LAJOS adjunktus
 • DR. STARK MAGDOLNA egyetemi docens
 • DR. TIRÁSZI ÁGNES adjunktus (gyes-en 2014. szeptember 8-tól)
 • SZÜCS RÓBERT doktorandusz
 • KOVÁCS NÓRA doktorandusz (2015. február 1-jétől)
Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet
 • DR. PÉTERFALVI JÓZSEF intézetigazgató, egyetemi docens
 • DR. CZIMBER KORNÉL egyetemi docens
 • DR. GRIBOVSZKI ZOLTÁN egyetemi docens
 • DR. KALICZ PÉTER egyetemi docens
 • DR. KIRÁLY GÉZA egyetemi docens
 • DR. KUCSARA MIHÁLY egyetemi docens
 • BAZSÓ TAMÁS tanársegéd
 • BROLLY GÁBOR BÉLA adjunktus
 • PRIMUSZ PÉTER adjunktus
 • DR. MÁRKUS ISTVÁN főtanácsadó
 • CSÁFORDI PÉTER intézeti munkatárs
 • CSÁKI PÉTER intézeti munkatárs
 • HERCEG ANDRÁS intézeti munkatárs
 • KISFALUDI BALÁZS intézeti munkatárs
 • SZEGEDI BALÁZS KORNÉL intézeti munkatárs
 • SZITA RENÁTA intézeti munkatárs
 • ZAGYVAINÉ KISS KATALIN intézeti munkatárs
 • KONDORNÉ IVÁNYI GYÖNGYI adminisztrátor
 • MAKKAI ZOLTÁNNÉ adminisztrátor
 
Idegen Nyelvi Központ
 • DÉKÁNY ZSIGMOND intézetigazgató, nyelvtanár
 • CZILLINGER ILDIKÓ nyelvtanár
 • HIRSCHLER KATALIN nyelvtanár
 • MADARAS BARBARA NELLY nyelvtanár, német anyanyelvi lektor
 • FRANK BERGER nyelvtanár, angol anyanyelvi lektor (2015. március 16-tól)
 • ROHONYI PÁLNÉ nyelvtanár
 • SEBESTYÉN MÓNIKA nyelvtanár
 • VÖRÖS ÁKOS BÁLINT nyelvtanár
 • BAJI JUDIT adminisztrátor
Kémiai Intézet
 • DR. RÉTFALVI TAMÁS intézetigazgató egyetemi docens
 • PROF. DR. ALBERT LEVENTE professor emeritus
 • DR. NÉMETH ZSOLT egyetemi docens
 • DR. HOFMANN TAMÁS egyetemi docens
 • DR. RÁKOSA RITA egyetemi adjunktus
 • VISINÉ DR. RAJCZI ESZTER egyetemi adjunktus
 • HERKE ZOLTÁN tudományos munkatárs (2014. május 31-ig)
 • BADÁCZY DOROTTYA tudományos munkatárs (2014. május 31-ig)
 • BUJTÁS CSABÁNÉ laboráns (2014. április 15-ig)
 • SZUROK LÁSZLÓNÉ laboráns
 • MOLNÁRNÉ KISS IRÉN adminisztrátor
 • NEBEHAJ ESZTELLA doktorandusz
 • POZSONYINÉ ORAVECZ BETTINA doktorandusz
 • SZABÓ PIROSKA doktorandusz
Környezet- és Földtudományi Intézet
 • DR. HEIL BÁLINT intézetigazgató, egyetemi docens
 • DR. KOVÁCS GÁBOR egyetemi docens
 • DR. BIDLÓ ANDRÁS egyetemi docens
 • DR. SZŰCS PÉTER intézeti mérnök (2014.08.31-ig)
 • VARGA ZSÓFIA laboráns
 • PULGER GYÖRGY laboráns
 • BOLODÁR-VARGA BERNADETT intézeti mérnök
 • FARKAS LÁSZLÓNÉ  projekt alkalmazott
 • KÁMÁN ORSOLYA adminisztrátor
 • HORVÁTH ADRIENN doktorandusz
 • HOFMANN ESZTER doktorandusz (2015.07.31-ig)
 • SZABÓ ORSOLYA projekt alkalmazott (2014.10.31-ig)
 • SCHMIDT PÉTER doktorandusz
 • PROF. DR. MÁTYÁS CSABA egyetemi tanár
 • DR. KIRÁLY ANGÉLA projektasszisztens intézeti munkatárs (2015. 01.01-től)
 • DR. BERKI IMRE egyetemi docens
 • DR. GÁLOS BORBÁLA egyetemi adjunktus
 • DR. RASZTOVITS ERVIN intézeti munkatárs
  DR. MÓRICZ NORBERT intézeti munkatárs (2014.12.31-ig)
 • DR. EREDICS ATTILA intézeti munkatárs
 • HARMATINÉ PÁLL RÉKA laboráns – Gyesen
 • HORVÁTH ANIKÓ intézeti munkatárs
 • GULYÁS KRISZTINA doktorandusz
 • VÁLINT ZSUZSANNA doktorandusz
 • KISVÁRDAI MELINDA doktorandusz
 • DR. PÁJER JÓZSEF egyetemi docens
 • DR. POLGÁR ANDRÁS egyetemi adjunktus
 • KORONIKÁNÉ DR. PÉCSINGER JUDIT egyetemi adjunktus
 • ELEKNÉ FODOR VERONIKA tanársegéd – Gyesen (2015.03.20-tól)
 • PINTÉRNÉ NAGY EDIT intézeti munkatárs
 • KOVÁCS NÓRA doktorandusz (2015. január 31-ig)
 • PROF. DR. SZARKA LÁSZLÓ egyetemi tanár
Növénytani és Természetvédelmi Intézet
 • PROF. DR. BARTHA DÉNES intézetigazgató, egyetemi tanár
 • BARNA CSILLA doktorandusz
 • CSÉCSEI ILDIKÓ laboráns
 • CSETE SÁNDOR intézeti munkatárs (2014. szeptember 30-ig)
 • DEMJÉNNÉ CSISZÁR ANDREA intézeti munkatárs (2015. április 30-ig)
 • DR. CSISZÁR ÁGNES egyetemi docens
 • DR. ZAGYVAI GERGELY egyetemi adjunktus
 • HERNÁDINÉ DR. TAR TEODORA ZSUZSANNA egyetemi adjunktus, GYES-en
 • HORVÁTH TIMEA intézeti ügyintéző
 • KISPÁL DÓRA intézeti munkatárs (2014. október 12-ig)
 • KORDA MÁRTON egyetemi tanársegéd
 • KOVÁCS MIKLÓS intézeti munkatárs (2015. április 30-ig)
 • DR. SCHMIDT DÁVID tudományos segédmunkatárs
 • TIBORCZ VIKTOR egyetemi tanársegéd
 • KERÉNYI-NAGY VIKTOR doktorjelölt
 • SZÉPLIGETI MÁTYÁS doktorjelölt
 • SINIGLA MÓNIKA doktorjelölt
 • NAÁR DÉNES doktorandusz
Matematikai Intézet
 • DR. SZALAY LÁSZLÓ intézetigazgató egyetemi docens
 • DR. CSANÁDY VIKTÓRIA egyetemi docens
 • DR. HORVÁTH-SZOVÁTI ERIKA egyetemi docens
 • HORVÁTH TIBOR egyetemi tanársegéd
 • DR. NÉMETH LÁSZLÓ egyetemi docens
 • VARGA JUDIT adminisztrátor
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
 • PROF. DR. FARAGÓ SÁNDOR intézetigazgató, egyetemi tanár, rektor
 • DR. NÁHLIK ANDRÁS egyetemi tanár, általános rektorhelyettes
 • DR. JÁNOSKA FERENC egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
 • DR. SÁNDOR GYULA egyetemi docens
 • DR. WINKLER DÁNIEL ANDRÁS egyetemi docens
 • DR. LÁSZLÓ RICHÁRD egyetemi docens
 • DR. KOVÁCS GYULA intézeti munkatárs
 • GOSZTONYI LÍVIA intézeti munkatárs
 • GÁSPÁR LÓRÁNT intézeti munkatárs
 • TARI TAMÁS intézeti munkatárs
 • HEFFENTRÄGER GÁBOR intézeti munkatárs
 • PÓCZA GERGELY intézeti munkatárs (2015. március 31-ig)
 • ERDŐ ÁDÁM intézeti munkatárs
 • FARAGÓ MÁRIA EDIT intézeti ügyintéző
 • HAJAS PÉTER PÁL doktorandusz
 • NÉMETH TAMÁS MÁRTON doktorandusz
 • KELEMEN PETRA doktorandusz
 • VARJU JÓZSEF doktorandusz
Egyetemi Élőnövény Gyűjtemény (Botanikus Kert)
 • EZERNÉ LÓTH ANNA MÁRIA botanikus kert vezető
 • BÁRDOSI ÍRISZ kertésztechnikus
 • BULYOVSZKY BOTOND technikus
 • CSERPES TAMÁS kertészmérnök
 • FRUHSTUCK ÁDÁM technikus (2014. szeptember 30-ig)
 • HOLZHOFER JÁNOS betanított munkás(2015. június 30-ig)
 • KUI BÍBORKA ROZÁLIA intézeti munkatárs
 • MÁRKUS LÁSZLÓNÉ kertésztechnikus
 • STAGL HAJNALKA kertésztechnikus
 • SÜLE PÉTER technikus
 • VARGA ILDIKÓ ÉVA kertésztechnikus
Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)
 
 • Dr. Varga Tamás igazgató
 • Kulbert Zsófia múzeumi munkatárs
 • Makkai Zoltán gondnok
 • Török Imre múzeumi titkár (2015. április 30-ig)
 • Kristina Farkasova múzeumi titkár (2015. február 5-től május 31-ig)
 
A 2014/15-ös tanévben sajnos két kollégától kellett búcsúznunk. Dr. Vancsura Rudolf és dr. Bánky József docens urakat kísértük utolsó útjukra.