Munkatársak

 

Dékán

 • PROF. DR. LAKATOS FERENC

Dékánhelyettesek

 • PROF. DR. SZALAY LÁSZLÓ oktatási dékánhelyettes
 • PROF. DR. BIDLÓ ANDRÁS külügyi és kutatási dékánhelyettes

Dékáni Hivatal

 • DR. FACSKÓ FERENC hivatalvezető
 • ROMÁNNÉ ROXER VALÉRIA általános előadó
 • GREBENÁR BERNADETT gazdasági előadó
 • MAJERCSÁKNÉ ZELENÁK ANDREA doktori előadó
 • JAMBRICH ISTVAN gépkocsivezető
 • PETŐ ANDRÁS autóbuszvezető
 • FODRÓCZY GÉZA autóbuszvezető

Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet

 • DR. CZUPY IMRE intézetigazgató egyetemi docens
 • PROF. DR. HORVÁTH BÉLA egyetemi tanár
 • PROF. DR. MAROSVÖLGYI BÉLA professzor emeritus
 • PROF. DR. RUMPF JÁNOS professzor emeritus
 • DR. VITYI ANDREA egyetemi docens
 • DR. MAJOR TAMÁS egyetemi adjunktus
 • SZAKÁLOSNÉ DR. MÁTYÁS KATALIN egyetemi adjunktus
 • DR. VÁGVÖLGYI ANDREA egyetemi adjunktus
 • DR. HORVÁTH ATTILA tudományos munkatárs
 • VINKOVICS SÁNDOR intézeti mérnök
 • ÖTVÖS-MEZEI JUDIT intézeti titkár (GYES-en)
 • BUJTÁS EMESE intézeti titkár (2016. december 9-től)
 • SZALAY DÓRA doktorjelölt
 • SZILÁGYI ANNAMÁRIA doktorjelölt
 • VOJTELA TIBOR doktorjelölt
 • HORVÁTH Zsuzsanna doktorjelölt

Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet

 • PROF. DR. LAKATOS FERENC intézetigazgató, egyetemi tanár
 • PROF. DR. BONDOR ANTAL professzor emeritus
 • DR. FRANK NORBERT egyetemi docens
 • GYURKOVICS RENÁTA laboráns (2016. október 31-ig)
 • JAKAB JENŐ LABORÁNS (2016. november 1-jétől)
 • JAMBRICH ISTVÁNNÉ adminisztrátor
 • PROF. DR. KIRÁLY BOTOND GERGELY egyetemi tanár
 • PROF. DR. KOLOSZÁR JÓZSEF professzor emeritus
 • KONDORNÉ DR. SZENKOVITS MARIANN adjunktus (2016. augusztus 19-ig)
 • DR. MOLNÁR MIKLÓS adjunktus
 • NÉMETHNÉ POGÁNY CSILLA intézeti mérnök
 • DR. SÁRÁNDINÉ KOVÁCS JUDIT tanársegéd (2015.10.10-től CSED, 2016.03.26-tól GYED)
 • DR. TÓTH VIKTÓRIA intézeti munkatárs
 • Dr. TUBA KATALIN adjunktus
 • PROF. DR. VARGA FERENC professzor emeritus (elhunyt 2017. augusztus 1-jén)
 • PROF. DR. VARGA SZABOLCS professzor emeritus
 • ANDRÉSI DÁNIEL doktorjelölt
 • ANDRÉSI RÉKA doktorandusz
 • BALI LÁSZLÓ intézeti munkatárs, doktorandusz
 • BENDER BOGLÁRKA doktorandusz
 • CSERMÉNYINÉ VÁRADI MELINDA doktorandusz
 • FOLCZ ÁDÁM doktorjelölt
 • HILLEBRAND RUDOLF doktorjelölt
 • Dr. HORVÁTH BÁLINT posztdoktor
 • HORVÁTH ESZTER doktorandusz
 • KOLLÁR TAMÁS doktorjelölt
 • MOLNÁR DÉNES doktorjelölt
 • PINTÉRNÉ NAGY EDIT doktorjelölt
 • SZMOLKA PÉTER doktorandusz
 • Dr. VELEKEI BALÁZS posztdoktor

Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

 • DR. GÁL JÁNOS egyetemi docens
 • GÁL JUDIT intézeti titkár
 • DR. HORVÁTH SÁNDOR adjunktus (részmunkaidős)
 • DR. HORVÁTH TAMÁS adjunktus
 • DR. JÁGER LÁSZLÓ egyetemi docens, intézetigazgató
 • PROF. DR. KONKOLY-GYURÓ ÉVA egyetemi tanár
 • DR. STARK MAGDOLNA egyetemi docens (nyugállományban 2017. augusztus 19-től)
 • DR. TIRÁSZI ÁGNES adjunktus
 • SZÜCS RÓBERT doktorandusz
 • FÜLÖP VIKTOR GÉZA doktorandusz (2017. február 1-től)

Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet

 • DR. PÉTERFALVI JÓZSEF intézetigazgató, egyetemi docens
 • DR. GRIBOVSZKI ZOLTÁN egyetemi tanár (2015. szeptember 1-jétől)
 • DR. CZIMBER KORNÉL egyetemi docens
 • DR. KALICZ PÉTER egyetemi docens
 • DR. KIRÁLY GÉZA egyetemi docens
 • DR. BROLLY GÁBOR BÉLA adjunktus
 • PRIMUSZ PÉTER adjunktus
 • BAZSÓ TAMÁS tanársegéd
 • KONDORNÉ IVÁNYI GYÖNGYI adminisztrátor
 • CSÁKI PÉTER doktorandusz
 • HERCEG ANDRÁS doktorandusz (2017. május 31-ig)
 • KISFALUDI BALÁZS intézeti munkatárs
 • SZITA RENÁTA doktorandusz (2017. augusztus 31-ig)
 • BARTON IVÁN doktorandusz
 • KOVÁCSNÉ HAJDÚ KATALIN doktorandusz

Idegen Nyelvi Központ

 • DÉKÁNY ZSIGMOND intézetigazgató, nyelvtanár
 • CZILLINGER ILDIKÓ nyelvtanár
 • HIRSCHLER KATALIN nyelvtanár
 • MADARAS BARBARA NELLY nyelvtanár, német anyanyelvi lektor
 • FRANK BERGER nyelvtanár, angol anyanyelvi lektor
 • ROHONYI PÁLNÉ nyelvtanár
 • SEBESTYÉN MÓNIKA nyelvtanár
 • VÖRÖS ÁKOS BÁLINT nyelvtanár
 • BAJI JUDIT adminisztrátor

Kémiai Intézet

 • DR. RÉTFALVI TAMÁS intézetigazgató egyetemi docens
 • PROF. DR. ALBERT LEVENTE professor emeritus
 • DR. NÉMETH ZSOLT egyetemi docens
 • DR. HOFMANN TAMÁS egyetemi docens
 • DR. RÁKOSA RITA egyetemi adjunktus
 • VISINÉ DR. RAJCZI ESZTER egyetemi adjunktus
 • VÁLINT ZSUZSANNA laboráns
 • SZABÓ PIROSKA doktorandusz (2017. augusztus 31-ig)

Környezet- és Földtudományi Intézet

 • DR. BERKI IMRE egyetemi docens
 • BOLODÁR-VARGA BERNADETT intézeti mérnök
 • DR. BIDLÓ ANDRÁS egyetemi tanár (2016. szeptember 1-jétől)
 • ELEKNÉ FODOR VERONIKA tanársegéd – GYES-en
 • DR. EREDICS ATTILA tudományos munkatárs
 • FARKAS LÁSZLÓNÉ projekt alkalmazott
 • DR. GÁLOS BORBÁLA egyetemi adjunktus
 • GULYÁS KRISZTINA intézeti mérnök (2017. augusztus 31-ig)
 • BALÁZS PÁL (2016. december 1-jétől)
 • HARMATINÉ PÁLL RÉKA laboráns – GYES-en
 • DR. HEIL BÁLINT egyetemi docens (intézetigazgató 2016. június 30-ig)
 • HOFMANN ESZTER intézeti mérnök (2015. október 1-től GYES-en)
 • HORVÁTH ADRIENN intézeti mérnök
 • JAKAB JENŐ laboráns (2016. február 1-jétől)
 • DR. KIRÁLY ANGÉLA projektasszisztens intézeti munkatárs
 • DR. KÓCZÁN-HORVÁTH ANIKÓ intézeti munkatárs
 • CSEPREGI-RIMÓCZI ÁGNES intézeti adminisztrátor (2016. december 1-jétől)
 • KÓNYA ANIKÓ doktorandusz
 • KORONIKÁNÉ DR. PÉCSINGER JUDIT egyetemi adjunktus
 • DR. KOVÁCS GÁBOR egyetemi docens
 • MÁTRA ZOLTÁN doktorandusz
 • PROF. DR. MÁTYÁS CSABA egyetemi tanár
 • NAGYNÉ KÁMÁN ORSOLYA adminisztrátor
 • DR. PÁJER JÓZSEF egyetemi docens
 • DR. POLGÁR ANDRÁS egyetemi adjunktus
 • PINTÉRNÉ NAGY EDIT intézeti munkatárs
 • PULGER GYÖRGY laboráns (2016. január 31-ig)
 • SASS VIVIEN doktorandusz
 • STUMPHAUSER MIKLÓS intézeti mérnök (2016. április 30-ig)
 • TELEKI BALÁZS intézeti mérnök
 • PROF. DR. SZARKA LÁSZLÓ egyetemi tanár (fizetés nélküli szabadságon)
 • VARGA ZSÓFIA laboráns (2017. augusztus 31-ig)

Matematikai Intézet

 • PROF. DR. SZALAY LÁSZLÓ intézetigazgató egyetemi tanár (2016. szeptember 1-jétől)
 • DR. BARTA EDIT egyetemi docens
 • DR. CSANÁDY VIKTÓRIA egyetemi docens
 • DR. HORVÁTH-SZOVÁTI ERIKA egyetemi docens
 • HORVÁTH TIBOR egyetemi tanársegéd (munkaviszonya megszűnt 2017. április 21-én)
 • DR. NÉMETH LÁSZLÓ egyetemi docens
 • VARGA JUDIT adminisztrátor

Növénytani és Természetvédelmi Intézet

 • PROF. DR. BARTHA DÉNES intézetigazgató, egyetemi tanár
 • BARNA CSILLA doktorandusz
 • CSÉCSEI ILDIKÓ laboráns
 • DR. CSISZÁR ÁGNES egyetemi docens
 • DR. ZAGYVAI GERGELY egyetemi adjunktus
 • HERNÁDINÉ DR. TAR TEODORA ZSUZSANNA egyetemi adjunktus (GYES-en)
 • HORVÁTH TIMEA intézeti ügyintéző
 • KORDA MÁRTON egyetemi tanársegéd
 • NEMES VIKTÓRIA doktorandusz
 • PARCZEN BENEDEK doktorandusz
 • DR. SCHMIDT DÁVID tudományos segédmunkatárs
 • SILNICKI ÁDÁM doktorandusz
 • TIBORCZ VIKTOR egyetemi tanársegéd
 • SINIGLA MÓNIKA doktorandusz
 • BARNA CSILLA  doktorandusz
 • HASZONITS GYŐZŐ doktorandusz
 • HORVÁTH BERNADETT doktorandusz

Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

 • PROF. DR. FARAGÓ SÁNDOR intézetigazgató, egyetemi tanár, rektor
 • DR. NÁHLIK ANDRÁS egyetemi tanár, általános rektorhelyettes
 • DR. JÁNOSKA FERENC egyetemi docens
 • DR. SÁNDOR GYULA egyetemi docens
 • DR. WINKLER DÁNIEL ANDRÁS egyetemi docens
 • DR. LÁSZLÓ RICHÁRD egyetemi docens
 • DR. KOVÁCS GYULA intézeti munkatárs
 • GOSZTONYI LÍVIA intézeti munkatárs
 • GÁSPÁR LÓRÁNT intézeti munkatárs
 • TARI TAMÁS intézeti munkatárs
 • HEFFENTRÄGER GÁBOR intézeti munkatárs (2017. április 30-ig)
 • FARAGÓ MÁRIA EDIT intézeti ügyintéző

Egyetemi Élőnövény Gyűjtemény (Botanikus Kert)

 • BÁRDOSI ÍRISZ kertésztechnikus
 • BULYOVSZKY BOTOND technikus
 • CSERPES TAMÁS kertészmérnök
 • HAJTÓ FERENC betanított munkás
 • KUI BÍBORKA ROZÁLIA intézeti munkatárs (2017. április 1-jétől teljes munkaidőben)
 • MÁRKUS LÁSZLÓNÉ kertésztechnikus
 • STAGL HAJNALKA kertésztechnikus
 • SÜLE PÉTER technikus
 • VARGA ILDIKÓ ÉVA kertésztechnikus

Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)

 • DR. VARGA TAMÁS igazgató
 • KULBERT ZSÓFIA múzeumi munkatárs
 • MAKKAI ZOLTÁN gondnok