Miért az erdőmérnöki szak?

A cél olyan szakemberek képzése, akik megszerzett műszaki és gazdasági ismereteik birtokában jártasak az erdőművelés, az erdőhasználat, az erdővédelem, az erdőrendezés, az erdészeti ökonómia, és a mérnöki tu-dományok, valamint a természetvédelem és a vadgazdálkodás szakterületein. Széles körű ökológiai képzettségük birtokában ismerik az erdei életközösség valamint a környezet tényezői közötti kapcsolatrendszert, az ökoszisztémákban végbemenő folyamatokat és azok összefüggéseit, ismereteiket a gyakorlatban alkotó és irányító módon tudják alkalmazni. Az erdőmérnök gyakorlati tevékenysége során a környezeti és az ökológiai tényezők figyelembe vételével végzi az új erdők létesítésére, az erdő faállományának nevelésére, védelmére, az erdei termékek kitermelésére és értékesítésére, az erdészeti műszaki tervező és kivitelező munkára – erdészeti utak, vízügyi műtárgyak tervezése, építése – is kiterjedő tevékenységet.

A szakon végzettek

 • ismerik:
  • az erdészeti tevékenységnek más agrár- és egyéb nemzetgazdasági ága-zatokkal való összefüggéseit,
  • a természetes ökoszisztémák működését,
  • az erdőgazdálkodás nemzetgazdasági jelentőségét,
  • a természetvédelem jelentőségét,
  • a vadgazdálkodás alapelveit,
  • az erdőgazdálkodásnak az élő, a művi és a humán környezettel lévő kap-csolatrendszerét,
  • az ökoszisztémákban végbemenő folyamatokat és azok összefüggéseit,
  • az erdőgazdálkodás irányításának, tervezésének és ellenőrzésének mód-szereit.
 • alkalmasak:
  • biológiai, műszaki és ökológiai ismereteik alapján az erdő szakszerű, a gazdasági, a védelmi és a közjóléti funkcióit együttesen fenntartó kezelé-sére, irányítására és ellenőrzésére,
  • szaktanácsadói, az erdőgazdálkodás közvetlen és kapcsolódó területein
  • tervezési feladatok ellátására,
  • az erdőkárosítások felismerésére, és az ellenük való hatékony védekezési módszerek kidolgozására, alkalmazására,
  • szakmai problémák megfogalmazására, kritikus elemzésére, azok értéke-lésére és megoldására,
  • vezetői mérnöki feladatok ellátására az erdészetet irányító, ellenőrző és felügyelő hatóságoknál.