Miért a vadgazda mérnöki BSc szak?

A cél olyan vadgazda mérnökök képzése, akik ökológiai, környezettudatos szemléletük alapján képesek a vadvédelem és a természetvédelem általános és sajátos feladatainak a megtervezésére, szervezésére, irányítására és végrehajtására. A vadállománnyal, mint természeti értékkel tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezetekkel fenntartott munkakapcsolat során a vadgazda mérnökök érvényesíteni tudják a vadvédelmi és természetvédelmi elveket és előírásokat; alkalmasak a természeti nevelésre és a vadászati turizmus szervezésére.

Az alapfokozat birtokában a vadgazda mérnökök alkalmasak:

  • az elsajátított erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, természetvédelmi ismereteik alapján a gazdálkodási folyamatok és a természetvédelmi problémák, valamint a földhasználati és védelmi tevékenység komplex kezelésére;
  • a vadgazdálkodási és ökonómiai problémák elemzésére és megoldására;
  • az Országos Vadgazdálkodási Adattár, az erdészeti és vadgazdálkodási üzemtervek, fölnyilvántartások adatainak, térképeinek elemzésére;
  • a vadállomány-szabályozási problémák megoldására, ökológiai szemléletű fajmegőrzési, élőhely-fejlesztési feladatok elvégzésére.
  • a vadgazdálkodás és természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására;
  • vadgazdálkodási, vadkereskedelmi és turisztikai tevékenység végzésére;
  • vadgazdálkodás, vadászat, természetvédelem tervezésére, irányítására;
  • vadgazdálkodási és természetvédelmi tanácsadásra;
  • mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalatok, nem kormányzati szervek természetvédelmi feladatainak ellátására;
  • állat- és növénykertek, vadasparkok, múzeumok munkaköreinek betöltésére.