Miért a környzetmérnöki szak?

Tovább a környzetmérnök szak honlapjára →

A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek. Képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a környezeti ártalmak és károk megelőzésében, csökkentésében illetve megszüntetésében, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására való törekvésben, hulladékszegény és energiahatékony technológiák működtetésében részt vállalni.

Képesek a környezeti elemek és rendszerek korszerű mérőeszközökkel történő vizsgálatára, adatbázisok alkalmazására. Ismerik a főbb környezetvédelmi célú technológiákat, az azokhoz kapcsolódó berendezéseket, műtárgyakat. Ismereteik alapján képesek technológiai megoldásokat kidolgozni és üzemeltetni a hulladékok újra hasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására. Széles körű ismereteik felhasználásával alkalmasak környezeti hatásvizsgálat, környezetvédelmi felülvizsgálat és teljesítményértékelés kivitelezében való részvételre, elemzések kidolgozására. Mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában képesek a hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára, alkalmasak a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez.

A képzés már elérhető duális formában is →.