Március 1. - 100 éve történt

 

1919. március 1-jén kelt az 52 935/I-A-3 számú ügyirat.

A rendeletben  a földmívelésügyi miniszter értesítette a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola rektorát, hogy „A cseh–szlovák köztársaság szlovák ministerének a főiskola rektori hivatalához intézett s fordításban r. u. vett felhívására értesítem rektor urat, hogy a pénzügyi minister úrral egyetértőleg a főiskolát ideiglenesen Sopronba helyeztem át. Ebből kifolyólag az előadások és a vizsgák már nem Selmecbányán, hanem Sopronban fognak később meghatározandó időpontban megtartatni. Felhívom rektor urat, hogy az átköltözéssel kapcsolatos előkészületeket haladéktalanul tegye meg és a Főiskola átköltöztetését a külön intézkedéssel rendelkezésére bocsátandó átalányöszszeg takarékos és szükség szerinti felhasználásával a lehető legrövidebb idő alatt foganatosítsa.

 

Előzmények:

 • Február 28. →
 • Február 19. →
 • Január 2 →
 • December 13. →
 • November 24. →
 • November 10. →
 • 1918. november 5.: Szakolcán ideiglenes nemzeti kormány alakult, melynek parancsára megkezdődött a városok és a falvak megszállsáa.
 • 1918. november 2.: a főiskola hallgatósága hűséget esküdött a Nemzeti Tanácsnak és polgárőrséget szervezett, és december 14-ig a felfegyverzett hallgatóság gyakorolta a hatalmat Selmecbányán.
 • 1918. november 1.: megérkezett a budapesti polgári forradalom híre Selmecbányára.
 • 1918. október 30.: Túrócszentmártonban a szlovák politikusok megalakították a Szlovák Nemzeti Tanácsot, amely kimondta a Magyarországtól való elszakadást ésa a csehszlovák államhoz való atrtozást, a teljes függetlenséget és a korlátlan önrendelkezési jogot.
 • Október 6. →
 • Az I. világháborút lezáró trianoni békeszrződés →