Gyakorlatok előkészítésének rendje

 

 1. A tárgyfelvételt követően döntse el, hogy melyik szervezetnél szeretné teljesíteni az előírt gyakorlati időt.
 2. Keresse meg a kiválasztott szervezetet, hogy tudja-e, hajlandó-e fogadni Önt.
 3. A gyakorlat megkezdése előtt (időben!!!) töltse le az Együtműködési megállapodást ↓
 4. Értelemszerűen töltse ki a 4. pontot, a kettőspont után a szakfelelős nevét és elérhetőségeit beírva:
  • Erdőmérnöki szak esetében: Dr. Jánoska Ferenc (janoska.ferenc@uni.sopron.hu, +36-99-518-321)
  • Földmérő és földrendező mérnöki szak esetében: Dr. Czimber Kornél (czimber.kornel@uni-sopron.hu, +36-99-518-157)
  • Környezetmérnöki szak esetében: Koronikáné dr. Pécsinger Judit (pecsinger.judit@uni-sopron.hu, +36-99-518-629)
  • Természetvédelmi mérnöki szak esetében: Prof. dr. Bartha Dénes (bartha.denes@uni-sopron.hu, +36-99-518-205)
  • Vadgazda mérnöki szak esetében: Dr. Sándor Gyula (sandor.gyula@uni-sopron.hu, +36-99-518-618)
 5. Töltse ki az 1. sz. mellkékletet az Ön és esetlegesen társa adatait beírva (a felesleges táblázat törlendő, ha szükséges, akkor bővítendő)
 6. Az így előkészített sablont adja át illetve küldje el a megcélzott szervezet felelősének, megkérve arra, hogy töltse ki a cég adataival, valamint az 5. pontnál adja meg szakmai konzulens nevét és adatait, és a 8. pontban jelölje meg a szervezet által biztosított javakat (a felesleges törlendő).
 7. Kérje meg a szervezet képviselőjét, hogy a dokumentumot nyomtassa ki eggyel több példányban, mint ahányra szüksége van, és aláírás, pecsételés után juttassa el az Erdőmérnöki Kar Dékkáni Hivatalába (9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.)
 8. Dékáni hitelesítés után (egy példányt megtartva) a megállapodást visszaküldjük a feladónak.