Közös valétakorsóval emlékeztek a bányász, kohász és erdészhallgatók

 

Idén, december 13-án lesz 100 éve, hogy Selmecbányáról menekülni kényszerültek az akkori bánya-, kohó- és erdőmérnök hallgató főiskolások. Erre a sorsfordító történelmi tragédiára emlékeztek a végzős hallgatók.

A kezdeményezés Sopronból indult, amelyet a Krózser Dániel és Szoboczki Ákos bányász és kohász valétaelnökök szívélyesen fogadtak Miskolcon. A terv rövidesen megvitatásra került, majd annak elfogadása után elindult a korsó elkészíttetése. Ezen céllal a Hollóházi Manufaktúra lett felkeresve, visszahozván azon régi hagyományt, amikor is a valétakorsók zömét Hollóházán készítették el a végzős hallgatók számára.
A korsóra ránézve, középen, a sokak számára ismert diák levelezőlap motívuma található. Jelen esetben a búcsúzó erdőmérnök hallgatót megtestesítve, aki egy lombjait hullajtó fa alatt áll. Tőle balra, egy bányából kijövő grubenes alak látható bányászlámpával, aki a bányamérnök hallgatót testesíti meg. Az átellenes oldalon pedig a fazolai őskohóra hajazó épületből kijövő kohómérnök hallgató látható. Mind a hárman búcsút intenek a távoli épületek irányába, amelyek a bányászati, valamint a fa takarásában lévő erdészeti palotát ábrázolják. Búcsú Selmecbányától, búcsú az ősi alma matertől, búcsú a víg diákévektől, a macskaköves utcáktól. Szemből, a bányászati palota bal oldalán áll a tűztorony, második otthonunk karizmatikus épülete és jelképe, amelytől két testvérszakunknak 1949-től el kellett búcsúznia.
Többségében őszi színekben pompázik a korsó, őszt jelző motívumokkal, amelyek az elmúlást szimbolizálják. Ezt testesítik meg a fáról hulló őszi falevelek is. Véget ér a nóta, le kell tenni a lantot, de van remény és tűz, amely örökké bennünk él és sohasem fog kialudni. Ezt szimbolizálja a bányalejárat mellett álló, zöld lombokban álló facsoport, amely büszkén és erősen hirdeti a rügyfakadást, az örök tavaszt.
A bányászok 2018. január 19-én, a kohászok január 26-án avatták korsóikat. Sopronban várhatóan március végén fog sor kerülni az avatásra a valéta szakestély keretein belül.
Kívánom, hogy az elkövetkező nemzedékek esetében is legyenek hasonló kezdeményezések!
,,Tetteitek zengjék a haza dicső nevét!”

Jó szerencsét!
Üdv az erdésznek!
Legyenek fényes sikerei a kohásznak!

Grédics László V. emh.
Erdész valétaelnök