Koszovói vendégek a Karon

 

2018. március 8-án egy 8 fős koszovói csoport látogatta meg az Erdőmérnöki Kart.

A csoport tagjai az SSPDF (Strenghting Sustainable Provate and Decentralised Forestry II. 2014-2020) projekt keretében érkeztek magyarországra és a három szakmai nap egyikét töltötték Sopronban. A delegációi tagjai a Mezőgazdasági Minisztérium egyik főosztályvezetője, az Erdészeti Hivatal vezető munkatársai és a CNVP erdészeti szakértői.

A szakmai program kezdetén dr. Király Gergely dékánhelyettes mutatta be a Kart, röviden ismertette a Kar történetét, az oktatott szakokról és a főbb kutatási területekről szólt. Dr. Vityi Andrea az agroerdészti szakterületről beszélt, majd hidegvízvülgyi kísérleti állomást látogatták meg dr. Gribovszki Zoltán kalauzolásával. A terepen az erdőgazdálkodás és erdővédelem problémáiról dr. Sárándi-Kovács judit tartott ismertetőt.

Ebéd után egy rövid városi sétával fejezték be a programot és utaztak vissza Budapestre.