Környezetmérnökünk rangos elismerése

 

Környezetmérnökünk rangos elismerése és sikere a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának országos Környezetvédelmi Diploma Díj pályázatán.

2021. szeptember 16-án a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának Ünnepi Ülésén, a korábbi évek sikersorozatának folytatásaképp, ismét egyik okl. környezetmérnökünk (MSc) vehette át rangos szakmai elismerésként a Környezetvédelmi Diploma Díjat. Az idei évben Horváth Karolina okl. környezetmérnökünk (MSc) számára is odaítélték e díjat. Diplomamunkájának címe: Szántóföldi növénytermesztés környezetterhelésének vizsgálata. Intézeti konzulens: dr. habil. Polgár András egyetemi docens, külső konzulens: dr. Kovács Zoltán tud. főmunkatárs voltak.


A környezetmérnöki diplomát adó egyetemek a legjobb tanulmányi eredményt elérő és egyidejűleg legszínvonalasabb diplomamunkát készítő hallgatóikat javasolhatják a Környezetmérnöki Diplomadíj kitűntetésre. A korábbi évektől eltérően idén nemcsak a környezetmérnök végzettségű hallgatók dolgozatával lehetett országosan pályázni, hanem még szélesebb körből is, minden olyan MSc képzés során készült magyar nyelvű diplomamunkával, melynek témája környezetvédelmi vonatkozású (levegőtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, vízminőség-védelem, felszín alatti vizek védelme, klímavédelem). A jelöltek közül a Kamara kuratóriumának véleményezése után a Környezetvédelmi Tagozat elnöksége dönt a díjazottakról.
Horváth Karolina okl. környezetmérnök (MSc) az intézeti kutatásokba bekapcsolódva célul tűzte ki a Lajta Project vizsgálati területen a nagyüzemű mezőgazdasági művelés környezetre és kiemelten a klímaváltozásra gyakorolt hatásainak idősoros (közel 20 éves időszakot átölelő) vizsgálatát. A diplomamunka a környezeti életciklus elemzés (LCA) módszerével - Prof. Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, rector emeritus professzor úr kutatásainak agrár technológiákra vonatkozó adatain alapulóan, dr. habil. Polgár András egyetemi docens intézeti konzulens témavezetésével - a területre vonatkozó környezeti lábnyomok (pl. szénlábnyom) számításával foglalkozik. Az eredmények segíthetik a környezetállapot érzékenységéhez illeszkedő megfelelő művelési technológiák kiválasztását.


Ezúton is szívből gratulálunk a Nyertesnek és a Konzulenseknek!