Sikeresen lezajlott a Környezetmérnök képzést népszerűsítő szaknap

 

A Környezetmérnöki BSc és MSc szakokat gondozó Környezet- és Földtudományi Intézet (KFI) eredményesen zárta a környezetmérnök képzést népszerűsítő szaknapját a Ligneum Látogatóközpontban. 

A tavalyi indító rendezvény folytatásaként iden, 2019. november 7-én, immár másodjára láttuk vendégül a középiskolákból érkező érdeklődő diákokat. Az eseményen közel 40 fő vett részt. Környezetvédelmi technikus szakon tanuló diákok érkeztek a soproni Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumból, a szombathelyi Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumból, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából, valamint a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziumából.

A programot prof. dr. Bidló András dékán, egyetemi tanár, a KFI intézetigazgatójának köszöntője nyitotta meg. Dékán úr bemutatta az Erdőmérnöki Kar képzéseit, részletesen ismertette a soproni egyetemi tanulmányok előnyeit, az élethosszig tartó tanulás és folyamatos fejlődés jelentőségét, valamint az életre szóló kapcsolatokat adó, egyedülálló selmeci diákhagyományokat. A környezetmérnöki szakterület sajátosságait, a képzés célját, szintjeit, az elsajátítandó ismeretköröket, kompetenciákat, az elhelyezkedési lehetőségeket dr. Polgár András szakfelelős foglalt a össze. Külön kitért az alapképzési (BSc) szakos hagyományos képzési forma és a 2020 szeptemberétől BSc szakon tervezett duális képzési forma azonosságaira és lényegi különbségeire is. A felsőfokú tanulmányok alatt megpályázható tanulmányi és külföldi ösztöndíj lehetőségekről dr. Pájer-Gálos Borbála egyetemi docens adott tájékoztatást. Kiemelte az idegen nyelv ismeretének jelentőségét illetve a külföldi szakmai tapasztalatszerzés és nyelvi képességek fejlesztésének fontosságát.

Dr. Czupy Imre oktatási dékánhelyettes, intézetigazgató, egyetemi docens az Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet, míg dr. Kalicz Péter egyetemi docens a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet esetén foglalta össze a délelőtt során az oktatott intézeti szaktantárgyak körét, az intézeti kutatásokat, a kapcsolódó hallgatói TDK, szakdolgozat és diplomamunka témaköröket, valamint szakmai aktualitásokról, érdekességekről is beszámoltak.

Kurucz Gergő okl. környezetmérnök, mint a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán diplomázott gyakorlati szakember az egyetemen megszerzett tudás hasznosságáról, a folyamatos önfejlesztés jelentőségéről, elhelyezkedési lehetőségekről, a versenyszférában szükséges attitűdről, szakmai kapcsolatok és az egészséges önbizalom fontosságáról tartott előadást.

Az előadások után a Ligneum Látogatóközpont, gyűjtemények és laborok megtekintésére nyílt lehetőség. Dr. Horváth Adrienn egyetemi adjunktus a Talajmonolit Gyűjteményben tartott vezetést, valamint összefoglalta a talajtani kutatások, talajvizsgálatok témakörében végzett intézeti munkát. Dr. Rétfalvi Tamás intézetigazgató, egyetemi docens a Kémiai Intézet hallgatói laborjába és műszeres laboratóriumokba engedett betekintést, továbbá összefoglalta a környezetmérnöki képzésben gondozott tárgyaik körét. Felhívta a figyelmet az intézet korszerű műszerparkjának kiépítettségére, valamint ismertette a futó kutatásokat és a hallgatói bekapcsolódási lehetőségeket.

 

[ Képgaléria → ]