Környezetmérnöki BSc szak mintatanterve

 Jelmagyarázat a tantervhez →

Fél-év Tantárgy Kr. ea. gy. Tárgyfelelős Előkövetelmény 
heti félév
1 Matematika 1 A V 5 2 2   Szalay László MI  
Környezet-egészségtan A É 3 2 0   Koronikáné Pécsinger Judit KFI  
Kémia 1 A V 5 2 2   Németh Zsolt KI  
Információkeresés és közlés  A É 2 1 1   Horváth Tamás EVGI  
Általános föld- és talajtan A V 5 2 2   Bidló András KFI  
Állattani ismeretek A V 4 2 1   Lakatos Ferenc EMEVI  
Növénytani ismeretek A V 4 2 1   Csiszár Ágnes NTI  
válaszható C tárgyakból C   2            
2 Matematika 2 A V 5 2 2   Horváth-Szováti Erika MI Matematika 1
Ábrázoló geometria A É 3 1 2   Németh László MI  
Kémia 2 A V 5 2 2   Rétfalvi Tamás KI  
Közgazdaságtan A É 3 2 1   Karner Cecília KKT (LKK)  
Fizika A V 4 2 1   Divós Ferenc FFFI (SKK) Matematika 1
Környezeti modellezés A É 3 1 2   Kalicz Péter GEVI Matematika 1
választandó B tárgyakból B   6            
3 Biokémiai ismeretek A V 3 2 1   Németh Zsolt KI  
Ökológia A V 3 2 0   Berki Imre KFI  
Mechanika A É 4 2 1   Karácsonyi Zsolt MMTI (SKK) Fizika; Matematika 2
Éghajlattan A V 3 2 1   Gálos Borbála KFI Fizika
Szakjog és igazgatás A É 3 2 1   Jáger László EVGI  
Környezetgazdaságtan A V 3 2 0   Puskás Lajos EVGI Közgazdaságtan
Környezeti monitoring és adatbázisok A É 4 1 2   Elekné Fodor Veronika KFI  
ZÖLD szaknyelv 1 K A 0 0 2   Dékány Zsigmond INYK  
választandó B tárgyakból B   6            
4 Kémiai analitika A É 4 2 2   Németh Zsolt KI  
Geomatika A V 3 1 3   Czimber Kornél GEVI Matematika 2, Fizika
Géptani alapismeretek A V 3 2 1   Czupy Imre EMKI Ábrázoló geom., Mechanika
Vízgazdálkodási ismeretek A V 3 1 2   Kalicz Péter GEVI  
Levegőtisztaság-védelem A V 3 2 0   Gálos Borbála KFI Éghajlattan
Természeti környezet védelme A V 4 2 1   Koronikáné Pécsinger Judit KFI Ökológia; Szakjog és igazgatás
Vezetés és vállalkozástan A É 2 2 0   Horváth Sándor EVGI  
Kötelező szakmai gyakorlat 1 K A 0     160 Koronikáné Pécsinger Judit KFI Természeti környezet védelme
választandó B tárgyakból B   3            
válaszható C tárgyakból C   3            
5 Geoinformatika és földnyilvántartás A É 3 1 2   Czimber Kornél GEVI Geomatika
Ipar- és környezettechnika A V 4 2 1   Czupy Imre EMKI Géptani alapismeretek
Mélyépítés A É 4 2 2   Primusz Péter GEVI Géptani alapismeretek; Geomatika
Zaj- és rezgésvédelem A V 4 2 1   Czupy Imre EMKI Fizika
Vízminőségvédelem A É 3 2 1   Gribovszki Zoltán GEVI Vízgazdálkodási ismeretek, Biokémiai ismeretek
Talajvédelem A É 4 2 1   Bidló András KFI  
Környezetértékelési módszertan A É 3 1 1   Koronikáné Pécsinger Judit KFI Természeti környezet védelme
választandó B tárgyakból B   6            
6 Hulladékgazdálkodás és –kezelés A V 4 2 1   Vágvölgyi Andrea EMKI Ipar- és kör-nyezettechnika
Munkavédelem és biztonságtechnika A É 3 2 0   Czupy Imre EMKI Géptani alapismeretek
Hatásvizsgálati módszertan A V 4 2 1   Koronikáné Pécsinger Judit KFI Természeti környezet védelme
Környezetmenedzsment és -audit A É 4 2 1   Polgár András KFI  
Komplex esettanulmányok A É 4 1 2   Koronikáné Pécsinger Judit KFI min. 120 kredit
Kötelező szakmai gyakorlat 2 K A 0     160 Vityi Andrea EMKI Ipar- és környezettechnika
Szakdolgozat 1 B É  7 0 2     EMKI  min. 120 kredit
választandó B tárgyakból B   3            
válaszható C tárgyakból C   2            
7 Kármentesítési alapismeretek A É 3 1 2   Elekné F. Veronika KFI  
Energiagazdálkodás alapjai A É 3 2 0   Vityi Andrea EMKI Ipar- és környezettechnika
Terület és településrendezés A V 3 2 0   Oszvald Ferenc ÉPI (SKK)  
Szennyvízkezelés A É 4 2 1   Vágvölgyi Andrea EMKI  
Környezeti fenntarthatósági elemzések A É 4 2 1   Polgár András KFI  
Szakdolgozat 2 B É   8 0 2     EMK Szakdolgozat 1
választandó B tárgyakból B   3 2 1        
válaszható C tárgyakból C   3 2 1        
B típusú tárgyak jegyzéke
2 Mérnöketika B É 2 2 0   Horváth Tamás EVGI  
Történeti és regionális földtan B É 3 2 0   Bidló András KFI Általános föld- és talajtan
Mikrobiológia B É 3 2 1   Heil Bálint KFI  
3 Kárpát-medence természeti földrajza B V 3 2 1   Bidló András KFI  
Környezeti kémia alapjai B V 3 2 0   Rétfalvi Tamás KI  
Erdészeti ismeretek B É 3 2 1   Király Gergely EMEVI Növénytani ismeretek
4 Városépítés és műemlékvédelem B V 3 2 1   Oszvald Ferenc (ÉPI) SKK  
Környezettörténet B É 3 2 0   Konkoly-Gyuró Éva EVGI Ökológia
5 Infrastruktúra és közlekedés B V 3 2 0   Péterfalvi József GEVI  
Regionális politika és gazdaságtan B É 3 2 1   Jankó Ferenc LKK Közgazdaságtan
Vegetációismeret B V 4 2 1   Bartha Dénes NTI Kárpát-medence természeti földrajza
6 Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése B É 3 1 2   Elekné Fodor Veronika KFI  
Vízfolyások rehabilitációja B  É   3 2 1   Gribovszki Zoltán GEVI Vízgazdálkodási ismeretek
7 Utak környezeti hatásai B É 3 2 1   Koronikáné Pécsinger Judit KFI Hatásvizsgálati módszertan
C típusú tárgyak jegyzéke
2 Fizikai kémia C É 3 2 1   Hofmann Tamás KI  
Szociológia  C É 2 2 0     BPK  
5 Hidrobiológia C É 2 1 1   Gribovszki Zoltán GEVI Ökológia, Vízgazdálkodási ismeretek
6 Környezetszociológia C É 2 2 0   Márföldi Anna BPK Szociológia
Fényszennyezés környezeti problémái C É 2 2 0   Koronikáné Pécsinger Judit KFI  
7 Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek C É 3 2 1   László Richárd VGÁI  
Letöltés PDF-ben ↓

Jelmagyarázat a tantervhez →