Környezetmérnökeink rangos elismerése

 

2020. január 29-én a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának Ünnepi Ülésén két okleveles környezetmérnökünk (MSc) vehette át rangos szakmai elismerésként a Környezetvédelmi Diplomadíjakat.

A környezetmérnöki diplomát adó egyetemek a legjobb tanulmányi eredményt elérő és egyidejűleg legszínvonalasabb diplomamunkát készítő hallgatóikat javasolhatják a Környezetvédelmi Diplomadíj kitűntetésre. A korábbi évektől eltérően idén nemcsak a környezetmérnök végzettségű hallgatók dolgozatával lehetett országosan pályázni, hanem még szélesebb körből is, minden olyan MSc képzés során készült magyar nyelvű diplomamunkával, melynek témája környezetvédelmi vonatkozású (levegőtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, vízminőség-védelem, felszín alatti vizek védelme, klímavédelem). A jelöltek közül a Kamara kuratóriuma véleményezése után a Környezetvédelmi Tagozat elnöksége dönt a díjazottakról.

Az idei év egyedülálló a tekintetben, hogy a rangos elismerést két okleveles környezetmérnökünk számára is odaítélték.
Az idei díjazottjaink, diplomamunkáik és konzulenseik:

  • Riba Dániel (2019): Monitoring vizsgálatok a Cséri Regionális Hulladéklerakón. Környezetmérnöki Mesterképzési Szak. Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Kémia Intézet. Belső konzulens: Visiné dr. Rajczi Eszter egyetemi adjunktus
  • Postás Renáta (2019): A területhasználat több évtizedes változása a Pécselyi- és a Veszprémi-medencében. Környezetmérnöki Mesterképzési Szak. Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet. Belső konzulens: Dr. Berki Imre egyetemi docens

Ezúton is szívből gratulálunk a nyerteseknek és konzulenseiknek!