Környezetmérnökeink rangos elismerése

 

A környezetmérnöki diplomát adó egyetemek a legjobb tanulmányi eredményt elérő és egyidejűleg legszínvonalasabb diplomamunkát készítő hallgatóikat javasolhatják a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Környezetvédelmi Tagozatának Környezetvédelmi Diplomadíj kitűntetésre.

A korábbi évektől eltérően idén nemcsak a környezetmérnök végzettségű hallgatók dolgozatával lehetett országosan pályázni, hanem még szélesebb körből is, minden olyan MSc képzés során készült magyar nyelvű diplomamunkával, melynek témája környezetvédelmi vonatkozású (levegőtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, vízminőség-védelem, felszín alatti vizek védelme, klímavédelem). A jelöltek közül a Kamara kuratóriuma véleményezése után a Környezetvédelmi Tagozat elnöksége döntött a díjazottakról.
Az idei év egyedülálló a tekintetben, hogy a rangos elismerést két okl. környezetmérnökünk (MSc) számára is odaítélték.
Az idei díjazottjaink, diplomamunkáik és konzulenseik:

  • Riba Dániel (2019): Monitoring vizsgálatok a Cséri Regionális Hulladéklerakón. Környezetmérnöki Mesterképzési (MSc) Szak. Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Kémia Intézet. Belső konzulens: Visiné dr. Rajczi Eszter egyetemi adjunktus
  • Postás Renáta (2019): A területhasználat több évtizedes változása a Pécselyi- és a Veszprémi-medencében. Környezetmérnöki Mesterképzési (MSc) Szak. Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet. Belső konzulens: Dr. Berki Imre egyetemi docens

A díjat a MMK Környezetvédelmi Tagozatának 2020. január 29-én megrendezendő környezetvédelmi ünnepi ülésén adják át.
Ezúton is szívből gratulálunk a Nyerteseknek és Konzulenseiknek!