Környezetmérnök MSc szak

  • Időpont: 2021. június 14.
  • Helyszín: KFI intézeti tárgyaló (C épület, földszint)

Tételek letöltése ↓

 

záróvizsga rendje a járvány miatt a tanulmányi és vizsgaszabályzattól eltérő. a 2021. júniusi záróvizsgákra érvényes szabályok:

  • A záróvizsga reggelén tartandó gyülekezés és névsorolvasás elmarad.
  • A vizsgázó a számára kiírt tételhúzási idő előtt 10 perccel érkezhet a záróvizsga színhelyére. A terembe belépni a titkár hívására lehet.
  • Ha valaki a vizsga napján érkezik Sopronba, és valamilyen ok miatt késik (pl.: forgalmi dugó, közösségi közlekedési jármű késése), telefonon értesíteni köteles a Dékáni Hivatalt a +36-99-518-258-as telefonszámon.
  • Az épületekben a maszkhasználat és a kézfertőtlenítő használata kötelező.
  • Az épületet a vizsga után rögtön el kell hagyni.
  • A nap végi eredményhirdetés elmarad, a záróvizsga eredményéről a bizottság titkára e-mailben értesíti a vizsgázókat.


A táblázatban megadott időpont a tételhúzás időpontja. Ez előtt az időpont előtt 10 perccel kell megjelenni a vizsga helyszínén.

A táblázatban megadott időpont a tételhúzás időpontja. Ez előtt az időpont előtt 10 perccel kell megjelenni a vizsga helyszínén.

 

Tétel-
húzás
Vizsgázó Megjegyzés
8.45 Kiss Máté Imre  BSc kötelező 1. tárgyköre (első tételcsoport)

A kidolgozásra és a vizsgára 15 perc áll rendelkezésre.
9.00 Pöszér Veronika
9.15 Rauch Károly Richárd
9.30 Kiss Máté Imra BSc kötelezően választandó tárgykör (második tételcsoport) és kötelező 2. tárgykör (harmadik tételcsoport)
9.45 Pöszér Veronika
10.00 Rauch Richárd Károly
10.30 Bíró Barbara  MSc komplex témakör A kidolgozásra és a vizsgára 20 perc áll rendelkezésre.
10.50 Domokos András Benedek
11.10 Kerese András
11.30 Mészáros Imre
11.50 Volford Máté