210 éves az erdészeti felsőoktatás - Kari Tudományos Konferencia

 

Időpont: 2019. február 12., kedd

Helyszín: Soproni Egyetem P épület (Erzsébet kert, Cházár tér 1.)

 

(Forrás: Sopron TV - Híradó, 2019. február 12.)

Absztraktkötet letöltése ↓

Program:

Időpont Előadó Cím
Plenáris szekció
Levezető elnök: prof. dr. Bidló András
Helyszín: 10-es tanterem
10.00 Megnyitó és köszöntő 
10.10 Bartha Dénes Az erdészeti felsőoktatás megindulása Selmecbányán [youtube →] [PDF ↓]
10.30 Náhlik András A vaddisznópopulációk dinamikája és a gazdálkodás problémái itthon és Európában
10.50 Gálos Borbála Klíma 210(0)
11.10 Gribovszki Zoltán, Csáki Péter, Kalicz Péter, Zagyvainé Kiss Katalin Erdő és víz – Kutatások az Erdőmérnöki Karon
11.30 Lakatos Ferenc, Tuba Katalin Klímaváltozás vagy behurcolás? Terjedő “régi” és megjelenő “új” károsítók a hazai erdőkben

 

Időpont

Szerző(k)

Előadás címe


Ökológia, természetvédelem, vadgazdálkodás szekció
Levezető elnök: prof. dr. Király Gergely
Helyszín: 1-es tanterem

 

13.00

Ambrus András, Szita Renáta, Barna Csilla, Madarász Enikő, Drahanovszki Gábor, Horváth Bálint

Díszes tarkalepke (Hypodryas maturna) és kis apollólepke (Parnassius mnemosyne) kevert állomány vizsgálata jelölés-visszafogásos módszerrel

13.15

Bende Attila, László Richárd

Erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) színváltozatok és kuriózumok Magyarországon

13.30

Király Angéla, Faragó Sándor

A gyomflóra ökológiai vizsgálata a Lajta Project területén

13.45

Haszonits Győző

Előzetes eredmények a Hanság és a Rábaköz nedves rétjeinek fitocönológiai vizsgálatáról

14.00

Kovács-Hajdu Katalin, Kovács Gyula

A Fertőmelléki-dombsor melegkedvelő tölgyeseinek és telepített fenyveseinek énekesmadár-közösségei

14.15

Polgár András, Kovács Zoltán, Elekné Fodor Veronika

Szántóföldi növénytermesztés környezeti életciklus elemzése

14.30

Tirászi Ágnes, Konkoly-Gyuró Éva

Tájkarakter és tájmonitoring

Szünet

15.00

Rétfalvi Tamás, Kovács Zoltán, Szabó Piroska, Eredics Attila, Lakatos Ferenc

Méhcsaládokra alapozott biomonitoring fejlesztése

15.15

Schmidt Dávid, Bartha Dénes

A Kőszegi-hegység közösségi jelentőségű élőhelyeinek természetességi állapota különböző értékelőrendszerek alapján

15.30

Sütő Annamária, Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

A szarvasgomba titkos élete

15.45

Tari Tamás, Sándor Gyula, Heffenträger Gábor, Náhlik András

A gímszarvas élőhelyhasználatának jellemzői a Soproni-hegyvidéken

16.00

Szalay László

Fibonacci sorozat a természetben


Erdőgazdálkodás és térinformatika szekció
Levezető elnök: dr. Czupy Imre
Helyszín: 11-es tanterem

 

13.00

Barton Iván, Czimber Kornél, Király Géza, Moskal L. Monika

Faállomány típusok térképezése Sentinel-2 űrfelvétel idősorozaton Deep learning osztályozóval

13.15

Brolly Gábor, Király Géza, Bazsó Tamás, Primusz Péter

Több műszerállásból készített lézerszkennelések feldolgozási és alkalmazási vonatkozásai erdőállományok felmérése során

13.30

Debreceni Péter

Erdőtűz időjárási index használata az erdőtűz megelőzésben

13.45

Horváth Tamás, Gál János

Nelder kísérlet Magyarországon

14.00

Gálos Borbála, Csáki Péter, Gribovszki Zoltán, Kalicz Péter, Zagyvai Gergely, Tiborcz Viktor, Bartha Dénes, Hofmann Tamás, Visi Rajczi Eszter, Balázs Pál, Bidló András, Horváth Adrienn

Multidiszciplináris adatbázis és oktatási segédanyag fejlesztés komplex erdészeti klímahatás elemzések végzéséhez

14.15

Heilig Dávid, Heil Bálint, Kovács Gábor

A vízellátottság és a tápanyag-utánpótlás hatása egy midi rotációs nemesnyárültetvény növekedésére.

14.30

Horváth Attila László, Szakálosné Mátyás Katalin, Sudár Ferenc János

Folyamatgépesített fakitermelések vizsgálata

Szünet

15.00

Király Géza, Brolly Gábor, Kollár Tamás

A NAIK-ERTI hosszútávú kísérleteinek geomatikai szempontú javítása és értékelése a Soproni-hegységben

15.15

Kollár Tamás

Új adatok a magyarországi bükkösök faterméséről

15.30

Molnár Tamás, Birinyi Mátyás, Somogyi Zoltán, Király Géza

Bükki erdőkárok felmérése és elemzése űrfelvételek alapján

15.45

Kiss Péter Áron, Rákosa Rita, Németh Zsolt István

Spektrumelőkészítési eljárások hatása biodegradált faanyag FT_IR spektrumainak értékelésében

16.00

Szabó Károly, Farkas Rolf, Király Géza

Erdőbecslés Phantom képek alapján a Szombathelyi Erdészeti Zrt. erdőterületein

16.15

Bene Zsolt, Bidló András, Horváth Adrienn

Erdőtalajok szénkészlete különböző klimatikus körülmények között álló dunántúli lombos állományokban


Poszterszekció
Helszín: Aula

 

12.00

Balázs Balázs, Tuba Katalin, Lakatos Ferenc

Kékülést okozó gombák és a szúbogarak kapcsolata

Barna Csilla, Takács Gábor

Élőhelyek a Fertőmelléki-dombsoron

Bende Attila, László Richárd

Az erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) szárnyminták színbeli változatossága 2017-ben Magyarországon

Csáki Péter, Czimber Kornél, Király Géza, Kalicz Péter, Zagyvainé Kiss Katalin Anita, Gribovszki Zoltán

A CREMAP párolgástérkép leskálázása erdőállományok vízháztartásának vizsgálatához

Horváth Attila László, Szakálosné Mátyás Katalin, Horváth Béla

Harveszterek munkaminőségének vizsgálata

Kalicz Péter, Csáki Péter, Zagyvainé Kiss Katalin Anita, Gribovszki Zoltán

A lombkoronán áthulló csapadék mérésének automatizálási lehetőségei

Komán Szabolcs, Németh Róbert, Fehér Sándor

Paulownia fajok faanyagának tulajdonságai

Komán Szabolcs, Varga Dávid

Nyár termesztés Magyarországon

Kovács Klaudia, Vityi Andrea

A területkihasználás és a biomassza hozam növelése erdősítésekben agrár-erdészeti gyakorlat alkalmazásával

Major Tamás, Pintér Tamás

Mag- és sarjeredetű akác állományok választék-összetételének vizsgálata a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. területén

Palkó Ákos, Winkler Dániel

Patakmenti égerligetek talajfaunisztikai vizsgálata a Soproni-hegységben

Papp Viktória

Ipari melléktermékek és faanyag keverék pelletek előállítása és energetikai értékelése

Polgár András

A környezetközpontú irányítás gyakorlatának helyzetértékelése Sopron városában

Polgár András, Elekné Fodor Veronika

Környezeti vonatkozású helyi sajtóinformációk vizsgálata Sopronban

Rákosa Rita, Vargovics Máté, Németh Zsolt István

FT-IR-ATR spektrometria alkalmazhatósága gomba tenyészetek fajspecifikus megkülönböztetésére

Stofa Krisztián, Virág Szabolcsné, Gálos Borbála

A kitettség napi hőmérséklet menetre gyakorolt hatásának számszerűsítése a Harkai kúpon

Szalay Dóra

RED II., a generációk találkozása

Szőke Előd, Gribovszki Zoltán, Kalizc Péter, Zagyvainé Kiss Katalin, Csáki Péter

Vízpótlási rendszerek hatásai egy somogyi erdőtömbön belül a vízfolyás menti zónák vízforgalmára

Vágvölgyi Andrea

Energatikai faültetvények értékelő pontrendszere

Végh Péter, Katona Máté, Bidló András, Horváth Adrienn

Talajtulajdonság változások 7 év távlatában Székesfehérváron

Visiné Rajczi Eszter, Albert Levente, Hofmann Tamás

Tobozok antioxidáns polifenol tartalmának felmérése

Zagyvainé Kiss Katalin Anita, Csáki Péter, Kalicz Péter, Szőke Előd, Gribovszki Zoltán

Agrárerdészeti rendszerek hidrológiai jellemzői


Az esemény nyilvános és sajtónyilvános. Az eseményen kép és hangfelvétel készül. Adatvédelmi tájékoztató →.

Sajtóvisszhang: