Kari Tudományos Diákköri Konferencia - 2019. november 27.

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara 2019. november 27-én 13.00 órai kezdettell rendezi Tudományos Diákköri Konfereciáját. A rendezvényt prof. dr. Bidló András dékán és prof. dr. Bartha Dénes a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke nyitja meg a 4-es teremben.

 

Állattani és mikológiai szekció, Vadgazdálkodási kabinet

Szerző(k)
(Konzulens(ek))
Cím
Agroerdészeti és műszaki szekció — 4-es terem
Dominkó Eemese
(Dr. Rétfalvi Tamás)
A méz illékony komponenseinek vizsgálata
Józsa Tamás
(Dr. Frank Norbert)
Műtrágya összehasonlítási vizsgálat a Zalaerdő Bajcsai Csemetekertjében

Pálya István — Takács Krisztina
(Dr. Rétfalvi Tamás)

Energetikai célra felhasznált lignocellulóz anyagok biológiai előkezelése 
Szász Botond
(Dr. Király Géza)
A tőszám és egyéb fontos állományparaméterek becslése UAV felvételek alapján a Szombathelyi Erdészeti Zrt. területén 
Szentesi Judit
(Dr. Heil Bálint) 
Az agrárerdészeti rendszerek vizsgálata az ökológiai hatások tekintetében 
Szőke Előd
(Csáki Péter — prof. dr. Gribovszki Zoltán)
Hidrológiai vizsgálatok a Doroszlói-rétek (Kőszeg) élőhelyrekonstrukciós területen ‒ alapállapot felvétel 
Takács Márton Hunor
(Dr. Prímusz Péter)
Ciklikus CBR vizsgálatok eredményeinek felhasználása az útpályaszerkezet méretezéséhez 
Állattani és mikológiai szekció — Vadgazdálkodási kabinet
Horváth Attila
(Dr. Tari Tamás)
Kukorica-vetésekben bekövetkező túráskárok vizsgálata a Bakonyérmenti Vadásztársaság területén 
Horváth Balázs
(Dr. Winkler Dániel András)
Denevérfaunisztikai vizsgálatok a Marcal-völgyben 
Madarász Enikő
(Prof. dr. Lakatos Ferenc)
Cincérek és díszbogarak csapdázása soproni és bugaci erdeifenyvesekben
Palkó Ákos
(Dr. Winkler Dániel András)
Talajzoológiai vizsgálatok zárt homoki tölgyesekben és az ezek helyén ültetett faállományokban
Székely Zsófia
(Dr. Kalicz Péter)
Az Eurázsiai hód (Castor fieber) visszatelepítése, és az azt követő konfliktusok
Vargovics Máté
(Dr. Rákosa Rita — Jakab Jenő)
Phytophthora fajok FT-IR spektrumainak módosulása a tápanyag összetétel hatására
Környezettudományi szekció — 1-es terem
Bocz Balázs — Bocz Dániel
(Dr. Hofmann Tamás — Visiné dr. Rajczi Eszter)
Tobozok antioxidáns tartalmának felmérése
Katona Máté
(Dr. Horváth Adrienn — prof. dr. Bidló András)
Városi talajállapot felmérés Kaposvár területén
Stofa Krisztián
(Dr. Pájer-Gálos Borbála)
A domborzati kitettség és a növényzet hatása a hőmérséklet és légnedvesség napi menetére
Szecsődi Orsolya
(Dr. Horváth Adrienn — prof. dr. Bidló András)
Talajok granulometriai tulajdonságai: hagyományos és modern mérési módszerek összehasonlítása
Temesi Tamara
(Dr. Polgár András — Elekné dr. Fodor Veronika)
Napelem park környezeti hatásai
Török Luca
(Dr. Pálfy Tamás Gábor — prof. dr. Gribovszki Zoltán)
Légbefúvásos keverés hatásának vizsgálata vízminták fagyási folyamatára
Végh Péter
(Dr. Horváth Adrienn — prof. dr. Bidló András)
21. századi városok talajainak állapota Nagykanizsa mintáján
Növénytani szekció — 2-es terem
Budai Noémi
(Korda Márton)
A Velencei-tó nádasélőhely-rekonstrukciójának vizsgálata
Hegedűs Ivett Margit
(Prof. dr. Bartha Dénes)
A szürke tölgy a klímaváltozás tükrében
Jóna Zoltán
(Dr. Schmidt Dávid)
A méhbangó (Ophrys apifera Huds.) aktuális elterjedése a Pannonhalmi-dombságban
Molnár Borbála
(Dr. Kalicz Péter)
Lengyeltóti vizes élőhelyek
Nevezi Csenge
(Prof. dr. Gribovszki Zoltán — dr. Scmidt Dávid)
Egy vízfolyás menti égerliget és nedves rét botanikai és hidrológiai jellemzőinek összehasonlítása
Varga Bálint
(Dr. Kalicz Péter)
A csáfordjánosfai tőzikés természetvédelmi szempontú vizsgálata

 

A konferencia munkájának értékelése, eredményhirdetés a szekciók munkájának végeztével a 4-es teremben.