Június 17. - 210 éve történt

 

Wilckens valóban nem tétlenkedett. 1808. június 17-én benyújtotta azt a javaslatát, amely a királyi Erdészeti Tanintézetben oktatandó erdészeti tudományok rendszerbe foglalt tervezetét adja.

Wilckens ezt írja: „…az erdészet mindazon ismereteknek foglalatja, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az erdőket okszerűen kezeljük. Az oktatást tehát eszerint kell folytatni, meg kell tanítani, hogy az erdőket hogyan kell jókarban tartani, a silányakat megjavítani, a tisztásokat beerdősíteni, a növekedés akadályait elhárítani, az erdőket a legjobban és legtökéletesebben kihasználni.” Ennek érdekében elhatározta, elő fogja adni „az erdészet minden részét, továbbá a bányaácsolást, az erdészeti térvázlatok és térképek készítését, az építészeti rajzokat és az erdészeti jogismereteket, a bányaépítést kivéve…” Ez utóbbit már úgy is tanították az akadémián. A rajzok és térképek készítésének oktatását sem vállalta, arra hivatkozva, „hogy a vadászkodás folytán testileg képtelennek érzem magam annak tanítására.” Mivel a magyar törvényeket még nem ismerte, az általános német erdő- és erdőrendezési törvényt adta elő a jogi ismeretek oktatásakor.

A részletes tanterv a következő volt:

Sommás tervezet arról, hogy a selmecbányai erdészeti intézetben az erdészet miképpen fog rendszeresen előadatni.

I. Az erdészet általában

 • Az erdészeti tudomány - Az erdészeti menynyiségtan
 • Tiszta mennyiségtan
  • a. arithmetika
  • b. algebra
  • c. geometria
  • d. trigonometria
 • Alkalmazott mennyiségtan
  • a. mechanika – statika, géptan
  • b. építészet – középítészet, vízépítészet, bányaácsolás, építészeti rajz
 • Erdészeti természetrajz
  Általános átnézet
  • a. erdészeti ásványtan 
  • b. erdészeti növénytan
  • c. erdészeti állattan
  • Erdészeti természettan - A vidék erdészeti ismeretek
 • Erdészeti technológia
  • A fatechnológia, különösen a szenítés phisikai és chemiai alapelvek szerint
  • Erdészeti állattani technológia

II. Erdőgazdaság

 • Az erdőtenyésztés
  Természetes
  Mesterséges úton
  • a. vágással
  • b. vetéssel
  • c. ültetéssel
  • d. dugványozás és homlítással
 • Erdőhasználat
  A fák használata
  • a. a fatermény – haszonfa, tűzifa
  • b. a cserzéshez szükséges kéreg
  • c. tapló
  • d. makkoltatás
  • e. szurok, terpentin, terpentinolaj
  • f. kátrány és szurok
  • g. korom
  • h. hamuzsír
 • Az erdők használata
  • a. vasas földön
  • b. kötött agyagos
  • c. agyagos
  • d. köves
  • e. tufás talajon
  • f. fűhasználat és legeltetés, a legeltetési erdészeti szabályok felsorolása mellett
  • g. alomhasználat
  • h. halászat
  • i. méhészet
  • k. vad
   Erdészeti vadászattan
 • Erdőbecslés
 • Kamarai erdészet alapelvek az erdők:
  Fenntartására
  Kihasználására
  Javítására

III. Erdészeti jogismeretek

 • Általános átnézete a jogismereteknek
 • Az erdőrendészet
 • Az erdészeti jog

 

 

(Forrás: Az Erdészeti felsőoktatás 200 éve)

 

Előzmények: