Június 17. - 210 éve történt

 

Wilckens valóban nem tétlenkedett. 1808. június 17-én benyújtotta azt a javaslatát, amely a királyi Erdészeti Tanintézetben oktatandó erdészeti tudományok rendszerbe foglalt tervezetét adja.

Wilckens ezt írja: „…az erdészet mindazon ismereteknek foglalatja, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az erdőket okszerűen kezeljük. Az oktatást tehát eszerint kell folytatni, meg kell tanítani, hogy az erdőket hogyan kell jókarban tartani, a silányakat megjavítani, a tisztásokat beerdősíteni, a növekedés akadályait elhárítani, az erdőket a legjobban és legtökéletesebben kihasználni.” Ennek érdekében elhatározta, elő fogja adni „az erdészet minden részét, továbbá a bányaácsolást, az erdészeti térvázlatok és térképek készítését, az építészeti rajzokat és az erdészeti jogismereteket, a bányaépítést kivéve…” Ez utóbbit már úgy is tanították az akadémián. A rajzok és térképek készítésének oktatását sem vállalta, arra hivatkozva, „hogy a vadászkodás folytán testileg képtelennek érzem magam annak tanítására.” Mivel a magyar törvényeket még nem ismerte, az általános német erdő- és erdőrendezési törvényt adta elő a jogi ismeretek oktatásakor.

A részletes tanterv a következő volt:

Sommás tervezet arról, hogy a selmecbányai erdészeti intézetben az erdészet miképpen fog rendszeresen előadatni.

I. Az erdészet általában

  • Az erdészeti tudomány - Az erdészeti menynyiségtan
  • Tiszta mennyiségtan
    • a. arithmetika
    • b. algebra
    • c. geometria
    • d. trigonometria
  • Alkalmazott mennyiségtan
    • a. mechanika – statika, géptan
    • b. építészet – középítészet, vízépítészet, bányaácsolás, építészeti rajz
  • Erdészeti természetrajz
    Általános átnézet
    • a. erdészeti ásványtan 
    • b. erdészeti növénytan
    • c. erdészeti állattan
    • Erdészeti természettan - A vidék erdészeti ismeretek
  • Erdészeti technológia
    • A fatechnológia, különösen a szenítés phisikai és chemiai alapelvek szerint
    • Erdészeti állattani technológia

II. Erdőgazdaság

  • Az erdőtenyésztés
    Természetes
    Mesterséges úton
    • a. vágással
    • b. vetéssel
    • c. ültetéssel
    • d. dugványozás és homlítással
  • Erdőhasználat
    A fák használata
    • a. a fatermény – haszonfa, tűzifa
    • b. a cserzéshez szükséges kéreg
    • c. tapló
    • d. makkoltatás
    • e. szurok, terpentin, terpentinolaj
    • f. kátrány és szurok
    • g. korom
    • h. hamuzsír
  • Az erdők használata
    • a. vasas földön
    • b. kötött agyagos
    • c. agyagos
    • d. köves
    • e. tufás talajon
    • f. fűhasználat és legeltetés, a legeltetési erdészeti szabályok felsorolása mellett
    • g. alomhasználat
    • h. halászat
    • i. méhészet
    • k. vad
      Erdészeti vadászattan
  • Erdőbecslés
  • Kamarai erdészet alapelvek az erdők:
    Fenntartására
    Kihasználására
    Javítására

III. Erdészeti jogismeretek

  • Általános átnézete a jogismereteknek
  • Az erdőrendészet
  • Az erdészeti jog

 

 

(Forrás: Az Erdészeti felsőoktatás 200 éve)

 

Előzmények: