Július 13. - 210 éve történt

 

Wilkens tervezetére a választ az udvari kamara 1808. július 13-án küldte meg.

Kritikusan beleszólt Wilckens elképzeléseibe. Az algebrát, trigonometriát, geometriát, mechanikát, bányaácsolást, vízépítéstant csak az erdészet speciális igényei szerint kellett előadnia, mert a bányászati akadémián úgyis oktatták ezeket a tárgyakat!

Az uralkodó akarata szerint az erdészetet nemcsak a bányászoknak kellett hallgatniuk, hanem a magán és állami uradalmak hivatalnokainak is, az ő számukra különórákat kellett tartani. Szigorúan felhívták Wilckens figyelmét arra, hogy előadásai során szorosan tartsa magát az erdészeti tananyaghoz elméletben és gyakorlatban egyaránt. Semmiképpen se bocsátkozzék politikai tárgyak és az alkotmány tanításába. Tényleges oktatói tevékenységének megkezdéséig botanikus kert és csemetekert felállítása érdekében tevékenykedett. „Erdészbotanikai kertészt” igyekezett felkutatni, és sok hasznos intézkedést foganatosított. Megvolt a tanintézet, a kinevezett tanár, a tanterv, úgy tűnt, hogy az új tanév kezdetével végre elhárult minden akadály és Wilckens elindíthatja előadásait. Azonban ismét probléma adódott. Az előadások időpontját reggel 6-8 óra közé tették, így előbb intézkedni kellett ennek megváltoztatásáról. Csak erélyes tiltakozása után sikerült a bányászhallgatóknak egy héten kétszer délután másfél órát, az erdészhallgatóknak délelőtt kétszer két, délután pedig egyszer egy órát, tehát heti három alkalmat biztosítani (az eredetileg előírt heti bányászati 4, erdészeti 6 óra helyett).

 

 

(Forrás: Az Erdészeti felsőoktatás 200 éve)

 

Előzmények: