In memoriam - Csanády Etele

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Csanády Etele, gyémántokleveles erdőmérnök, karunk Kémiai Intézetének legendás hírű oktatója életének 89. évében, 2020. május 24-én elhunyt. Temetésére a járványhelyzet miatt szűk családi körben kerül sor.

 

Már erdőmérnöki oklevelének megszerzését megelőzően, 1949-től demonstrátorként tevékenykedett az Egyetem Elektrotechnikai Tanszékén. 1953-tól egyetemi tanársegédként dolgozott az Egyetem Kémia Tanszékén, ahol 1963-tól 1992-es nyugállományba vonulásáig egyetemi adjunktusként erdőmérnök és faipari mérnök generációknak oktatta az Általános és szervetlen kémia tantárgyat. Mint a tantárgy előadóját és gyakorlatvezetőjét, a hallgatóság részéről nagy tisztelet és megbecsülés övezte.

Szakirodalmi munkássága során elektroncső karakterisztika vizsgálatokkal, elektronikus nullindikátorok szerkesztésével, nagy precizitású pH meghatározással, fák bioelektromos potenciáljának meghatározásával, Dead-stop módszerrel való C-vitamin méréssel, konduktometriás áramstabilizátor szerkesztésével, erdőtalajok redoxpotenciáljának meghatározásával, erdőállományok porszűrő hatásának vizsgálatával, gyomírtószerek fákra gyakorolt hatásának mérésével, speciális elektronikus pH-mérő szerkesztésével, erdei jármű okozta légszennyezés vizsgálatával, erdei források és patakok kémiai elemzésével foglalkozott. E felsorolt témákból készültek el és jelentek meg tudományos dolgozatai.

Társadalmi tevékenysége során fennállásáig a hallgatói természetjáró szakosztály vezetője volt.