Gyászjelentés

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Egyetemünk Faanyagtudományi Intézetének nyugalmazott docense, az Erdővédelmi Tanszék volt munkatársa dr. Csupor Károly 2018. július 25-én elhunyt.

Közel 40 éves kimagasló színvonalú oktató és kutató munka fémjelzi Csupor Károly munkásságát.

2004-ben elnyerte az Egyetem kiváló oktatója címet, majd oktatási tevékenységét elismerve 2007-ben a FATE számára ítélte oda a Szabó Dénes díjat.

Csupor Károly 1953. szeptember 30-dikán született Sopronban. A Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Mérnöki Karán szerzett diplomát 1978-ban. Már hallgatóként, ifjú kutatóként a faanyagvédelemmel foglalkozott. Első munkahelye a Mechanika Tanszék volt, ahol valamennyi szak hallgatóinak oktatásában részt vett. Aktívan közreműködött Rónai Ferenc professzor fareológiai vizsgálataiban. Egyéni kutatási területe a roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek témaköre volt. 1992-ben került az Erdőmérnöki Kar Erdővédelemtani Tanszékére, ahol 1994-ben kezdte meg doktoranduszi munkáját. Kutatási témája a vízben oldható faanyagvédőszerek kioldódási tulajdonságainak meghatározása volt. Doktori értekezésének elkészítése mellett Csupor Károly 2000-ben környezetvédelmi szakmérnöki diplomát is szerzett.

A doktori fokozat megszerzése (2001) után 2002-ben nyert egyetemi docensi kinevezést a Faanyagtudományi Intézetbe a Faipari Mérnöki Karon. Az Intézet dolgozójaként megtervezte és létrehozta a Faanyagvédelmi laboratóriumot, ahol több diplomamunka és doktori dolgozat is készült. Az oktatás segítésére a gomba- és rovarkárosítókból szemléltető anyagot készített.

A soproni szervezet elnökeként a FATE országos elnökségének is tagja volt.

Korábban tagja volt az Egyetem Szenátusának, majd mindkét kar Kari Tanácsának. Legutóbbi időkig választott szakszervezeti tisztségviselőként is részt vett az Egyetem közéletében.

A hallgatókhoz fűződő viszonya korrekt, partneri volt. Példamutatóan vett részt a Selmeci hagyományok ápolásában. Számtalan szakestélyre kérték fel elnöknek vagy más tisztségviselőnek. Aktívan dolgozott az Egyetemünkön egyedülállóan meglévő szellemiség gondozásán.

2017-ben formálisan nyugállományba vonult ugyan, de továbbra is aktívan részt vett a „tanszék” életében, számíthattak rá a hallgatók és a kollégák is.

Hiányozni fognak bölcs és higgadt meglátásai, melyek eligazodást adtak mind a tudományok, mind az emberi kapcsolatok világában!

Szeretett Kollégánktól a soproni Szent Mihály temetőben, 2018. augusztus 1-jén 14 órakor veszünk végső búcsút.

A család a részvétnyilvánítások mellőzését kéri.

Kérjük, hogy a kegyeleti virágokra szánt összeget a Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítványnak adományozzák, mely szeretett szakterületének támogatását szolgálja (számlaszám a www.faeka.hu oldalon).