Szobor Gál János emlékére - beszámoló és köszönetnyilvánítás

 

Az 1973-ban végzett erdőmérnökök és faipari mérnökök nevében kezdeményeztük az Alma Materünk fejlődésének meghatározó személyisége, az Erdőmérnöki Főiskolát Erdészeti és Faipari Egyetemmé fejlesztő Dr. h. c. Dr. Gál János, az egyetem első rektora és díszdoktora emlékére a soproni Botanikus Kertben egy maradandó emlék állítását.

 

Javaslatunkat a családdal és az egyetem vezetésével is egyeztettük. A bronz mellszobrot közadakozásból terveztük megvalósítani. Felhívásunk megjelent a FATÁJ, az OEE, a MEGOSZ és az EMK elektronikus felületein, illetve nyomtatásban az Erdészeti Lapok májusi számában. A források összegyűjtésében közreműködött a Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány. A mellszobrot a Soproni Egyetem Botanikus Kertjében terveztük felállítani, és ünnepélyes keretek között, az Erdőmérnöki Kar ünnepélyes tanévnyitója keretében terveztük felavatni.

A szobor elkészítésére szerződést kötöttünk Vanyúr István Siklóson élő szobrászművésszel, aki a művészeti tanulmányait a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában ötvösként kezdte, majd a Magyar Képzőművészeti Főiskolán szobrászként folytatta Vígh Tamás növendékeként. 1987-től egyéni és közös kiállításokon szerepel munkáival, fából, kőből, bronzból, vasból készített kisplasztikákkal és köztéri szobrokkal, érmekkel.

Agyagmodell - 1. változat Agyagmodell - 2. változat


Felhívásunk megmozgatta az erdészeket és a faiparosokat. Az Erdészeti és Faipari Egyetem első rektora, emblematikus vezetője, az egyetemi sport lelkes és önzetlen támogatója szobrának elkészíttetésére 2017. szeptember 20-ig a Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány nyilvántartása szerint 78 adomány érkezett, döntően magánszemélyektől. Az adományozók névsora a felajánlás beérkezésének sorrendjében →.

Köszönjük a beton alapzatot készítő Bende Attila erdőmérnök-doktorandusz, Binder Bálint, Bódi Mihály, Nagy Sándor és Puskás Zoltán erdőmérnök hallgatók munkáját. Az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatala munkatársai: dr. Facskó Ferenc hivatalvezető és Románné Roxer Valéria általános előadó a kezdeményezők munkáját a felhívás megjelentetésétől a szobor avatásának szervezéséig a legmesszebbmenőkig segítették.A bronz mellszobor az A épület mellett, a korábbi rektori hivatal épülete, illetve az egykori Erdőtelepítési és Fásítási Tanszék előtti zöldterületen került felállításra.

Készül az alap Készül az alap Készül az alap
Posztamens felállítása Posztamens felállítása Helyéra kerül a szobor


Avatásra várvaA szobor felavatására 2017. szeptember 5-én az Erdőmérnöki Kar tanévnyitó rendezvénye keretében került sor igen népes ünneplő közönség jelenlétében. Az emlékezések sorát Prof. Dr. Faragó Sándor rektor nyitotta meg. Ismertette az egykori professzor és rektor életútját, tudományos munkásságát. Gál János a tudományos és oktató munka mellett hatalmas munkát végzett az egyetem fejlesztése érdekében, emlékezett Faragó Sándor. Az ő munkájának köszönhető a volt Erdészeti és Faipari Egyetem megalakulása. Vezetői tevékenysége alatt 8 hektárral, kétszeresére bővült a Botanikus Kert, megépült az Ifjúsági Ház, a Sportcsarnok, a Levelező Otthon, az új kollégiumok Sopronban és Székesfehérváron, az egyetemi menza, a keszthelyi és a zánkai üdülők, a Fertő-tavi vízitelep, és több mint száz oktatói lakás.


Az egykori rektor az egyetemi sport emblematikus alakja, főleg a kosárlabda lelkes és önzetlen támogatója volt. Sportköri tanárelnökként is tevékenykedett, és felehetetlenek voltak a kosárlabda mérkőzéseken mutatott, elkötelezett megnyilvánulásai, amivel kivívta a játékosok és a hallgatói szurkolósereg szimpátiáját, elismerését – idézte föl emlékét Faragó Sándor rektor.


Egy szobor a kortársaknak segíti az emlékezést, az utókornak pedig megjeleníti, megüzeni a kortársak tiszteletét. Az elhelyezés is része az üzenetnek: itt, az egykori Erdőtelepítési és Fásítási Tanszék lépcsőházi bejárata előtt áll majd az idők végezetéig a mellszobor, ott, ahol dr. Gál János 32 éven át oktatott, kutatott, alkotott.


Végezetül felhívta az ünneplőket, hogy amíg tehetik, hozzák el szeretteiket a Botanikus Kertbe, emlékezzenek nekik arról, hogy „Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián”, s mutassák be nekik bronzba-kőbe dermedt, de szívünkben-lelkünkben életünk végéig élő professzorainkat: Igmándy Zoltánt, Majer Antalt, Bezzegh Lászlót, Cziráky Józsefet, Káldy Józsefet, Winkler Oszkárt, Pankotai Gábort, Szabó Dénest, Moór Arthurt és most már Gál Jánost is.


Nem csak Nekik, magunknak is tartozunk ezzel! – zárta gondolatait Faragó Sándor rektor.


FelavatvaAz avató beszéd után prof. dr. Faragó Sándor és dr. Frank Norbert tanszékvezető egyetemi docens leleplezték a dr. Gál Jánost megörökítő alkotást.


A leleplezést követően Kádár Zoltán, az 1967-ben végzett erdőmérnök évfolyam valétaelnöke emlékezett Gál János professzorra. Az egykori tanítvány emlékeztetett, hogy az Alma Materben eltöltött időszakra esett a bányászok végleges átköltözése Miskolcra, ugyanakkor a Faipari Mérnöki Kar megalakulása. Az a nemzedék még hallgatta a Selmecről átkerült tanárok utolsó képviselőit, például Stasney Albertet. A tanárok jelentős része a gyakorlatból érkezett, ami garantálta az életre való felkészítést. Komoly biológiai, műszaki és ökonómiai ismeretekkel látták el a hallgatókat. Ez a korszak, Gál János rektorsága volt az, amikor a selmeci hagyományok újra éledezni kezdtek, és már nem volt messze 1971, amikor a Vadászati Világkiállítás alkalmából ismét legálissá tették a waldent.


Az Erdészeti és Faipari Egyetemen először diplomát szerzett, és a Gál János szobor felállításának napján aranydiplomát átvett erdőmérnökök valétaelnökének beszéde után elhelyezték az emlékezés koszorúit a rektorátus, az Erdőmérnöki Kar, valamint az 1967-ben végzettek erdőmérnökök képviseletében.
A család nevében a professzor leánya, Gál Katalin mondott köszönetet a kezdeményezőknek, az adományozóknak és az egyetemnek édesapjuk szobrának fölavatásáért.


A kezdeményezők nevében dr. Varga Szabolcs elmondta, hogy 08. 31-ig 65 magánszemély és 12 intézmény adományából néhány hónap alatt gyűlt össze a szükséges összeg. Megköszönte az adományozók támogatását, és köszönetet mondott Vanyúr István szobrászművésznek is, hogy elkészítette a műalkotást. Az avatáson megjelenteknek bemutatta a szobor alkotóját, aki részt vett az avató ünnepségen. Végül megköszönte a szervezők és kivitelezők munkáját.
A szoboravató ünnepség az Erdészhimnusz eléneklésével ért véget.


Az ünnepség után a Dékáni Tanácsteremben dr. Frank Norbert bemutatta az Erdésznagyjaink Arcképcsarnoka általa szerkesztett, és a Lővérprint Nyomda által készített 30. kötetét, amely Gál János életét és munkásságát ismerteti. Végezetül a résztvevők Gál Jánossal kapcsolatos személyes élményeket osztottak meg egymással.

Dr. Bódy Tibor, Dr. Szabó Sándor, Dr. Varga Szabolcs


Forrás: Sopron TV - Híradó - 2017. szeptember 5.