Doktori fokozatot szerzett hallgatók

A tézisek és a disszertációk letölthetők az NYME Doktori Repozitóriumából.

2019

Tóth Tamás

Témavezetők: Prof. dr. Faragó Sándor és dr. Gál János egyetemi docens

Az adriai Cres-Lošinj-szigetcsoport (Horvátország) herpetológiai viszonyainak vizsgálata

Kollár Tamás

Témavezetők: Csókáné dr. Szabados Ildikó és dr. habil. Frank Norbert

Lékek természetes felújulásának vizsgálata átmeneti üzemmódú kocsányos tölgyes, kocsánytalan tölgyes és cseres állományokban a Délnyugat-Dunántúlon

Szalay Dóra

Témavezetők: Prof. dr. Palocz-Andresen Mihály és prof. dr. Marosvölgyi Béla

Energetikai célú dendromassza termesztés és hasznosítás lehetséges szerepe a lignocellulóz biohajtóanyag üzemek alapanyag ellátásában

Fodor József Tamás

Témavezető: Dr. Jánoska Ferenc

A vaddisznó mozgáskörzetének és szaporodási jellemzőinek vizsgálata romániai élőhelyen

Tari Tamás

Témavezető: Prof. Dr. Náhlik András

Gímszarvas táplálkozásának- és élőhelyhasználatának jellemzői és szerepük a rágáskár kialakulásában a Soproni-hegyvidéken

Hámori Dániel

Témavezető: Dr. Winkler Dániel

A kuvik (Athene noctua (Scopoli, 1769)) konzervációbiológiai vizsgálata a Kiskunságban

Andrési Dániel

Témavezető: Prof. dr. Lakatos Ferenc

Mesterségesen kialakított lékek hatása két Vas megyei erdő futóbogár-együttesére

Szabó András

Témavezető: Prof. dr. Gribovszki Zoltán

Telepített akác, nemesnyár és kocsányos tölgyállományok hatása a talajvízre az Észak-Alföldön

Farkas Attila

Témavezető: Dr. Jánoska Ferenc

Vörös róka (Vulpes vulpes) és aranysakál (Canis aureus) táplálkozási kapcsolatai Dél-Romániában

 

2018

Bazsó Tamás

témavezető: Dr. Czimber Kornél

Korszerű műszerek és mérési módszerek vizsgálata az erdőtérképezésben

Kisfaludi Balázs

Témavezető: Dr. Péterfalvi József

Nagy látogatottságú erdészeti feltáróutak közjóléti forgalmának mérése és elemzése

Molnár Dénes

Témavezető: Dr. habil. Frank Norbert

Lokális geokörnyezet alapú faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Roth-féle szálaló erdőben

Csépányi Péter

Témavezető: Prof. D. Lett Béla

Örökerdő-gazdálkodás ökonómiai sajátosságai Bükkösökben és cseresekben a Pilisi Parkerdő Zrt-nél 

Bolla Bence

Témavezető: Dr. Kalicz Péter

Hidrológiai vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park működési területén lévő erdőállományok természetvédelmi kezeléséhez

Papp Viktória

Témavezető: Dr. Marosvölgyi Béla és dr. Németh Gábor egyetemi docens

Energetikai pelletek előállításának és hasznosításának ökoenergetikai vonatkozásai

 

 

2017

Nagy László

Témavezetők. Dr. Tuba Latalin és dr. Molnár Miklós

A kőrisek új betegsége a Hymenochiphus fraxineus által okozott hajtáspusztulás terjedésének, növekedésének, patonegnitásának vizsgálata

 

Folcz Ádám

Témavezető: Dr. habil. Frank Norbert

A gyérítések rövid távú hatása a kalapos gombák termőtest megjelenésére

 

Ónodi Gábor 

Témavezető: Dr. Winkler Dániel

Magyarországi harkályfajok élőhely preferenciájának összehasonlító vizsgálata inváziós fafajokkal fertőzött fűz-nyár ártéri erdőkben.


2016

Győri-Koósz Barbara

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Disszertáció címe: Az ürge [Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766)] táplálékpreferenciájának vizsgálata hazai természetes és féltermészetes élőhelyeken florisztikai kompozíció- és mikrohisztológiai hullatékelemzéssel

 

Kerényi-Nagy Viktor

Témavezető: Dr. Bartha Dénes

Disszertáció címe: A kárpát-medencei Crataegus taxonok revíziója

 

Tirják László

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Disszertáció címe: A Dévaványai túzokvédelmi mintaterület működtetésének ökológiai alapvetése

 

Bereczky Leonardo

Témavezető: Dr. Náhlik András

Disszertáció címe: Individual distinctiveness in juvenile brown bears-have personality constructs predictive power across time and situations? (Egyéniségi különbözőségek fiatal barnamedvéknél - személyiségi felépítések későbbi élethelyzetekben való magatartásjelző képessége)

 

Szépligeti Mátyás

Témavezető: Dr. Bartha Dénes, Dr. Bartha Sándor

Disszertáció címe: Természetvédelmi kezelést támogató botanikai szempontú vizsgálatok az Őrségi Nemzeti Park gyepterületein

 

Velekei Balázs

Témavezető: Dr. Lakatos Ferenc, Dr. Puky Miklós †

Disszertáció címe: Az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara Lichtenstein 1823) filogeográfiai vizsgálata a Kárpát-medencében

 

2015

 

Horváth Attila László

Témavezető: Prof. Dr. Horváth Béla

Disszertáció címe: Többműveletes fakitermelő gépek a hazai lombos állományok fahasználatában

 

Horváth Bálint Győző

Témavezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc

Disszertáció címe: Különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdők lepkeközösségének ökológiai szempontú összehasonlító vizsgálata

 

Nagy Gabriella Mária

Témavezető: Dr. Héjj Botond

Disszertáció címe: Erdei közösségi terek fejlesztése és életminőségre gyakorolt hatása

 

Sáránsi-Kovács Judit

Témavezető: Prof. Dr. Szabó Ilona és Prof. Dr. Lakatos Ferenc

Disszertáció címe: Vízi és talajban élő Phytiohthora fajok előfordulása Nyugat-Magyarországon; szerepük feketedió, mézgás éger és madárcseresznye pusztulásában

 

Dremmel László

Témavezető: Prof. Dr. Náhlik András

Disszertáció címe: A muflon és a gímszarvas táplálkozása, a muflon élőhely-preferenciája, és ezek hatása egyes erdőtársulások gyepszintjének növényzetére az északnyugati Börzsönyben

 

Benke Attila

Témavezető: Prof. Dr. Mátyás Csaba

Disszertáció címe: A Leuce szekcióba tartozó hazai nyárak dunántúli természetes eredetű állományainak populációgenetikai vizsgálata

 

Molnár Miklós

Témavezető: Prof. Dr. Varga Szabolcs

Disszertáció címe: A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei

 

Kelemen Géza

Témavezető: Prof. Dr. Varga Szabolcs

Disszertáció címe: Lakott területek díszfáinak egészségi és statikai vizsgálata

 

2014

 

Csáfordi Péter

Témavezető: Dr. Gribovszki Zoltán, Dr. Kalicz Péter

Disszertáció címe: Factors influencing sediment transport on the headwater catchments of Rák Brook, Sopron

 

Tóth Viktória

Témavezető: Dr. Lakatos Ferenc

Disszertáció címe: A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani Staudinger 1870) populációgenetikai vizsgálata

 

Facskó Ferenc

Témavezető: Dr. Jáger László

Disszertáció címe: Az erdészeti ágazat informatikai fejlesztésének mérlege

 

Major Tamás

Témavezető: Dr. Horváth Béla

Disszertáció címe: Tuskós területek talaj-előkészítésének gépesítés-fejlesztése

 

2013.

 

Primusz Péter

Témavezető: Dr. Péterfalvi József

Disszertáció címe: Pályaszerkezet-gazdálkodás az erdészeti feltáróhálózatokon

 

Kovács Gyula

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Disszertáció címe: A Balaton déli partjának vízimadár-monitoringja

 

Baranyai-Nagy Anikó

Témavezető: Dr. Király Botond Gergely

Disszertáció címe: A nyugat-dunántúli patakmenti égerligetek tájtörténeti, növényföldrajzi és társulástani vizsgálata

 

Mesterházy Attila

Témavezető: Dr. Bartha Dénes

Disszertáció címe: A rába-völgyi erdők élőhelyeinek és lágyszárú fajainak vizsgálata

 

Papp Mónika

Témavezető: Dr. Bartha Dénes

Disszertáció címe: Cseres-kocsánytalan tölgyes és tölgy-kőris-szil ligeterdők különböző égtáji kitettségű szegélyeinek vizsgálata

 

Gyimóthy Zsuzsanna

Témavezető: Dr. Jánoska Ferenc

Disszertáció címe: A vörösbegy Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) őszi vonulásának vizsgálata Magyarországon

 

Szűcs Péter

Témavezető: Dr. Bidló András

Disszertáció címe: A mohák megjelenését meghatározó egyes ökológiai tényezők vizsgálata a Soproni-hegységben

 

Brolly Gábor

Témavezető: Dr. Czimber Kornél

Disszertáció címe: Faegyedek térképezése és állapotjellemzőik meghatározása földi lézeres letapogatás adataiból

 

Markóné Nagy Krisztina

Témavezető: Dr. Varga Szabolcs

Disszertáció címe: A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) tömegszaporodásának elemzése, valamint táplálkozásbiológiai vizsgálatok gyapjaslepkével és apácalepkével (Lymantria monacha L.)

 

Cseke Klára

Témavezető: Dr. Borovics Attila

Disszertáció címe: Egy elegyes tölgy állomány finomléptékű genetikai mintázatának elemzése

 

Schmidt Dávid

Témavezető: Dr. Bartha Dénes

Disszertáció címe: A Pannonhalmi-dombság félszáraz gyepjeinek összehasonlító vizsgálata

 

2012

 

Ballók Zsuzsanna

Témavezető: Dr. Náhlik András

Disszertáció címe: A vonalas létesítmények szerepe a gímszarvas terület-használatában

 

Bőhm András

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Disszertáció címe: Nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek ökológiai jellegének változása Magyarországon

 

Szél Győző

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Disszertáció címe: Futóbogár-együttesek vizsgálata a Lajta-project (Mosonszolnok) területén

 

Szekrényes Tamás

Témavezető: Dr. Veperdi Gábor

Disszertáció címe: Erdőszerkezet változásának vizsgálata, különös tekintettel a feketefenyő és cser fajok esetében a Balaton-felvidéken

 

Horváth Tamás

Témavezető: Dr. Veperdi Gábor

Disszertáció címe: Versengésvizsgálatok a Soproni-hegyvidék hosszúlejáratú kísérleti területein

 

Tuba Katalin

Témavezető: Dr. Lakatos Ferenc

Disszertáció címe: Különböző nyárfajok és –klónok herbivor rovarközösségei különös tekintettel a Populus nigra származásokra

 

Szakálosné Mátyás Katalin

Témavezető: Dr. Rumpf János

Disszertáció címe: A logisztika eredményeinek alkalmazása a hazai fahasználatok hatékonyságának fokozására

 

Horváth Ferenc

Témavezető: Dr. Veperdi Gábor

Disszertáció címe: Módszertani fejlesztések az erdőrezervátum-kutatásban

 

Sós Endre

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Disszertáció címe: A túzok (OTIS TARDA LINNAEUS, 1758) állat-egészségügyi vizsgálata Magyarországon

 

Barabás Lilla

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Disszertáció címe: A Magyarországon fészkelő récefajok (Anatinae) elterjedése, valamint állományváltozásai az augusztusi vízimadár-monitoringadatok alapján

 

Patocskai Zoltán

Témavezető: Dr. Kovács Gábor

Disszertáció címe: Az erdészeti és mezőgazdasági földértékelési rendszer ökológiai alapjainak összehasonlítása, az egységesítés lehetséges módjai

 

2011

 

Tirászi Ágnes

Témavezető: Prof. dr. Konkoly-Gyuró Éva

Disszertáció címe:A tájakat formáló országos és Európai Úniós politikák hatásvizsgálata


Riezing Norbert

Témavezető: Dr. Király Botond Gergely

Disszertáció címe: A Vértesalja erdeinek vizsgálata, tájhasználat és vegetáció kapcsolata

 

Nagy László

Témavezető: Dr. Mátyás Csaba

Disszertáció címe: Éghajlati alkalmazkodóképesség és válaszreakció előrejelzése erdeifenyő  (Pinus sylvestris L.) populációkon

 

Bárány Gábor

Témavezető: Dr. Bondor Antal

Disszertáció címe: A nemesnyár-termesztés fejlesztésének újabb eredményei

 

Horváth Sándor

Témavezető: Dr. Lett Béla

Disszertáció címe: Vállalkozások szerepe és fejlődése az erdőgazdálkodásban

 

2010.

 

Szép Tibor

Témavezető: Dr. Stark Magdolna

Disszertáció címe: A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai

 

Varga Tamás

Témavezető: Dr. Stark Magdolna, Dr. Kováts-Németh Mária

Disszertáció címe: Az állami erdőgazdálkodás közönségkapcsolatának vizsgálata a parkerdőkön és az erdészeti erdei iskolákon keresztül

 

2009.

 

Barkóczi Zsolt

Témavezető: Dr. Marosvölgyi Béla

Disszertáció címe: A dendromassza alapú decentralizált energiatermelés alapanyagbázisának tervezése

 

Molnár Katalin

Témavezető: Dr. Héjj Botond

Disszertáció címe: Erdővel kapcsolatos ismeretek gyermeket nevelő családok körében

 

Börcsök Zoltán

Témavezető: Dr. Király Botond Gergely

Disszertáció címe: Magyarországi mezei szilek (Ulmus minor s.l.) levélmorfológiai vizsgálata, kitekintéssel az őshonos fajokra

 

Tobisch Tamás

Témavezető: Dr. Koloszár József

Disszertáció címe: Egyenletes bontáson és lékvágáson alapuló felújítás összehasonlítása gyertyános-kocsánytalan tölgyesb