Doktori fokozatot szerzett hallgatók

A tézisek és a disszertációk letölthetők az NYME Doktori Repozitóriumából.

2016

Győri-Koósz Barbara

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Disszertáció címe: Az ürge [Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766)] táplálékpreferenciájának vizsgálata hazai természetes és féltermészetes élőhelyeken florisztikai kompozíció- és mikrohisztológiai hullatékelemzéssel

 

Kerényi-Nagy Viktor

Témavezető: Dr. Bartha Dénes

Disszertáció címe: A kárpát-medencei Crataegus taxonok revíziója

 

Tirják László

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Disszertáció címe: A Dévaványai túzokvédelmi mintaterület működtetésének ökológiai alapvetése

 

Bereczky Leonardo

Témavezető: Dr. Náhlik András

Disszertáció címe: Individual distinctiveness in juvenile brown bears-have personality constructs predictive power across time and situations? (Egyéniségi különbözőségek fiatal barnamedvéknél - személyiségi felépítések későbbi élethelyzetekben való magatartásjelző képessége)

 

Szépligeti Mátyás

Témavezető: Dr. Bartha Dénes, Dr. Bartha Sándor

Disszertáció címe: Természetvédelmi kezelést támogató botanikai szempontú vizsgálatok az Őrségi Nemzeti Park gyepterületein

 

Velekei Balázs

Témavezető: Dr. Lakatos Ferenc, Dr. Puky Miklós †

Disszertáció címe: Az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara Lichtenstein 1823) filogeográfiai vizsgálata a Kárpát-medencében

 

2015

 

Horváth Attila László

Témavezető: Prof. Dr. Horváth Béla

Disszertáció címe: Többműveletes fakitermelő gépek a hazai lombos állományok fahasználatában

 

Horváth Bálint Győző

Témavezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc

Disszertáció címe: Különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdők lepkeközösségének ökológiai szempontú összehasonlító vizsgálata

 

Nagy Gabriella Mária

Témavezető: Dr. Héjj Botond

Disszertáció címe: Erdei közösségi terek fejlesztése és életminőségre gyakorolt hatása

 

Sáránsi-Kovács Judit

Témavezető: Prof. Dr. Szabó Ilona és Prof. Dr. Lakatos Ferenc

Disszertáció címe: Vízi és talajban élő Phytiohthora fajok előfordulása Nyugat-Magyarországon; szerepük feketedió, mézgás éger és madárcseresznye pusztulásában

 

Dremmel László

Témavezető: Prof. Dr. Náhlik András

Disszertáció címe: A muflon és a gímszarvas táplálkozása, a muflon élőhely-preferenciája, és ezek hatása egyes erdőtársulások gyepszintjének növényzetére az északnyugati Börzsönyben

 

Benke Attila

Témavezető: Prof. Dr. Mátyás Csaba

Disszertáció címe: A Leuce szekcióba tartozó hazai nyárak dunántúli természetes eredetű állományainak populációgenetikai vizsgálata

 

Molnár Miklós

Témavezető: Prof. Dr. Varga Szabolcs

Disszertáció címe: A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei

 

Kelemen Géza

Témavezető: Prof. Dr. Varga Szabolcs

Disszertáció címe: Lakott területek díszfáinak egészségi és statikai vizsgálata

 

2014.

 

Csáfordi Péter

Témavezető: Dr. Gribovszki Zoltán, Dr. Kalicz Péter

Disszertáció címe: Factors influencing sediment transport on the headwater catchments of Rák Brook, Sopron

 

Tóth Viktória

Témavezető: Dr. Lakatos Ferenc

Disszertáció címe: A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani Staudinger 1870) populációgenetikai vizsgálata

 

Facskó Ferenc

Témavezető: Dr. Jáger László

Disszertáció címe: Az erdészeti ágazat informatikai fejlesztésének mérlege

 

Major Tamás

Témavezető: Dr. Horváth Béla

Disszertáció címe: Tuskós területek talaj-előkészítésének gépesítés-fejlesztése

 

2013.

 

Primusz Péter

Témavezető: Dr. Péterfalvi József

Disszertáció címe: Pályaszerkezet-gazdálkodás az erdészeti feltáróhálózatokon

 

Kovács Gyula

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Disszertáció címe: A Balaton déli partjának vízimadár-monitoringja

 

Baranyai-Nagy Anikó

Témavezető: Dr. Király Botond Gergely

Disszertáció címe: A nyugat-dunántúli patakmenti égerligetek tájtörténeti, növényföldrajzi és társulástani vizsgálata

 

Mesterházy Attila

Témavezető: Dr. Bartha Dénes

Disszertáció címe: A rába-völgyi erdők élőhelyeinek és lágyszárú fajainak vizsgálata

 

Papp Mónika

Témavezető: Dr. Bartha Dénes

Disszertáció címe: Cseres-kocsánytalan tölgyes és tölgy-kőris-szil ligeterdők különböző égtáji kitettségű szegélyeinek vizsgálata

 

Gyimóthy Zsuzsanna

Témavezető: Dr. Jánoska Ferenc

Disszertáció címe: A vörösbegy Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) őszi vonulásának vizsgálata Magyarországon

 

Szűcs Péter

Témavezető: Dr. Bidló András

Disszertáció címe: A mohák megjelenését meghatározó egyes ökológiai tényezők vizsgálata a Soproni-hegységben

 

Brolly Gábor

Témavezető: Dr. Czimber Kornél

Disszertáció címe: Faegyedek térképezése és állapotjellemzőik meghatározása földi lézeres letapogatás adataiból

 

Markóné Nagy Krisztina

Témavezető: Dr. Varga Szabolcs

Disszertáció címe: A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) tömegszaporodásának elemzése, valamint táplálkozásbiológiai vizsgálatok gyapjaslepkével és apácalepkével (Lymantria monacha L.)

 

Cseke Klára

Témavezető: Dr. Borovics Attila

Disszertáció címe: Egy elegyes tölgy állomány finomléptékű genetikai mintázatának elemzése

 

Schmidt Dávid

Témavezető: Dr. Bartha Dénes

Disszertáció címe: A Pannonhalmi-dombság félszáraz gyepjeinek összehasonlító vizsgálata

 

2012.

 

Ballók Zsuzsanna

Témavezető: Dr. Náhlik András

Disszertáció címe: A vonalas létesítmények szerepe a gímszarvas terület-használatában

 

Bőhm András

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Disszertáció címe: Nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek ökológiai jellegének változása Magyarországon

 

Szél Győző

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Disszertáció címe: Futóbogár-együttesek vizsgálata a Lajta-project (Mosonszolnok) területén

 

Szekrényes Tamás

Témavezető: Dr. Veperdi Gábor

Disszertáció címe: Erdőszerkezet változásának vizsgálata, különös tekintettel a feketefenyő és cser fajok esetében a Balaton-felvidéken

 

Horváth Tamás

Témavezető: Dr. Veperdi Gábor

Disszertáció címe: Versengésvizsgálatok a Soproni-hegyvidék hosszúlejáratú kísérleti területein

 

Tuba Katalin

Témavezető: Dr. Lakatos Ferenc

Disszertáció címe: Különböző nyárfajok és –klónok herbivor rovarközösségei különös tekintettel a Populus nigra származásokra

 

Szakálosné Mátyás Katalin

Témavezető: Dr. Rumpf János

Disszertáció címe: A logisztika eredményeinek alkalmazása a hazai fahasználatok hatékonyságának fokozására

 

Horváth Ferenc

Témavezető: Dr. Veperdi Gábor

Disszertáció címe: Módszertani fejlesztések az erdőrezervátum-kutatásban

 

Sós Endre

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Disszertáció címe: A túzok (OTIS TARDA LINNAEUS, 1758) állat-egészségügyi vizsgálata Magyarországon

 

Barabás Lilla

Témavezető: Dr. Faragó Sándor

Disszertáció címe: A Magyarországon fészkelő récefajok (Anatinae) elterjedése, valamint állományváltozásai az augusztusi vízimadár-monitoringadatok alapján

 

Patocskai Zoltán

Témavezető: Dr. Kovács Gábor

Disszertáció címe: Az erdészeti és mezőgazdasági földértékelési rendszer ökológiai alapjainak összehasonlítása, az egységesítés lehetséges módjai

 

2011.

 

Riezing Norbert

Témavezető: Dr. Király Botond Gergely

Disszertáció címe: A Vértesalja erdeinek vizsgálata, tájhasználat és vegetáció kapcsolata

 

Nagy László

Témavezető: Dr. Mátyás Csaba

Disszertáció címe: Éghajlati alkalmazkodóképesség és válaszreakció előrejelzése erdeifenyő  (Pinus sylvestris L.) populációkon

 

Bárány Gábor

Témavezető: Dr. Bondor Antal

Disszertáció címe: A nemesnyár-termesztés fejlesztésének újabb eredményei

 

Horváth Sándor

Témavezető: Dr. Lett Béla

Disszertáció címe: Vállalkozások szerepe és fejlődése az erdőgazdálkodásban

 

2010.

 

Szép Tibor

Témavezető: Dr. Stark Magdolna

Disszertáció címe: A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai

 

Varga Tamás

Témavezető: Dr. Stark Magdolna, Dr. Kováts-Németh Mária

Disszertáció címe: Az állami erdőgazdálkodás közönségkapcsolatának vizsgálata a parkerdőkön és az erdészeti erdei iskolákon keresztül

 

2009.

 

Barkóczi Zsolt

Témavezető: Dr. Marosvölgyi Béla

Disszertáció címe: A dendromassza alapú decentralizált energiatermelés alapanyagbázisának tervezése

 

Molnár Katalin

Témavezető: Dr. Héjj Botond

Disszertáció címe: Erdővel kapcsolatos ismeretek gyermeket nevelő családok körében

 

Börcsök Zoltán

Témavezető: Dr. Király Botond Gergely

Disszertáció címe: Magyarországi mezei szilek (Ulmus minor s.l.) levélmorfológiai vizsgálata, kitekintéssel az őshonos fajokra

 

Tobisch Tamás

Témavezető: Dr. Koloszár József

Disszertáció címe: Egyenletes bontáson és lékvágáson alapuló felújítás összehasonlítása gyertyános-kocsánytalan tölgyesb