Főbb tárgyak, szakirányok

Néhány tárgy, amit nálunk tanulhatsz:

  • Természettudományi ismeretek: Környezetbiológia, Tájökológia, Kemometria, Alkalmazott statisztika
  • Gazdasági és humán ismeretek: Környezet- és tájpolitika, Zöld szaknyelv (angol, német), Környezet- és természetvédelmi szakkommunikáció, Környezetjogi és igazgatási ismeretek, Környezet- és minőségmenedzsment rendszerek
  • Környezetmérnöki szakmai ismeretek: Környezetvédelmi információs rendszerek, Környezeti állapotértékelés és –hatásvizsgálat, Környezetvédelmi technológiák fejlesztése, Környezeti folyamatok modellezése, Környezetvédelmi felülvizsgálat és –teljesítményértékelés, Környezeti kármentesítés, Nyomvonalas létesítmények hatásvizsgálata, Külszíni bányák hatásvizsgálata, Életciklus elemzés, Környezeti kockázatfelmérés és –kezelés, Hulladékgazdálkodás biotechnológiai módszerei, Ökoenergetika.
  • Gyakorlatok: Kiemelten fontosnak tartjuk a gyakorlati ismeretek biztosítását, ezért a tárgyak óraszámának mintegy harmadát kitevő mérési, labor, tervezési illetve terepi gyakorlati órákon túl Komplex projektgyakorlatot és négy hetes Kötelező szakmai gyakorlatot is teljesíteni szükséges

A szakon nincsenek szakirányok, de a megszerzendő kreditek közel fele (47%-a) választható tárgyakkal teljesíthető. Képzésünk sajátossága, hogy a környezetmérnök-képzés általánosan előírt tárgyain, ismeretein túl a választható tárgyak körében kiemelt hangsúlyt kap a környezeti hatásvizsgálat és -értékelés, valamint a környezet- és minőségmenedzsment módszertana.