Felvételi információk

Teljes kreditérték beszámításával vehető igénybe a környezetmérnöki alapszakos végzettség.

A más végzettséggel rendelkezők környezetmérnöki mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 30 elismerhető kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 60 kreditből:

  • természettudományi ismeretek területéről (elsősorban matematika, fizika, kémia, biológia-ökológia) legalább 20 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, környezetjog, menedzsment, mérnöki kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek) területéről 10 kredit;
  • környezetmérnöki szakmai alapismeretek (mérnöki ismeretek, egészség- és munkavédelem, analitika- és méréstechnika, környezettan, környezeti elemek védelme, környezetinformatika, környezetállapot-értékelés, környezetmenedzsment) területén legalább 30 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.