Felvételi információk

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető igénybe: természetvédelmi mérnöki alapképzési szak.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

  • természettudományi tárgykörök: legalább 15 kredit;
  •  gazdaság- és társadalomtudomány tárgykörök: legalább 10 kredit;
  • műszaki és informatikatudományi tárgykörök: legalább 5 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a jelentkező.  A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Amennyiben nem kredites rendszerben végzett, a kreditek száma oszlopba a tantárgyhoz tartozó heti óraszámot kérjük feltüntetni. Ebben az esetben kérjük az oszlop nevét heti óraszámra átírni. 

A mesterképzésbe történő felvételnél figyelembe vehetők azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.