Február 7. - 100 éve történt

 

1919. február 7-én újabb 105 cseh katona érkezett, akik elfoglalták a főiskola központi épületét bejelentés és engedély nélkül.

A helyzet kezdett tarthatatlanná válni. A tanárok közül többen kijelentették, hogy nem kívánnak a csehszlovák állam polgárai lenni, s hogy nem tartják lehetségesnek az előadások megkezdését. Megállapították, hogy a főiskola nem maradhat Selmecbányán. Igen ám, de a korábbi nagy elvágyódások és szervezkedések után úgy tűnt, amikor ténylegesen nagyon komoly okok miatt el kellene hagyni a „szülővárost”, az nagyon nehezére esett csaknem mindenkinek.

A gyűjteményeket már Budapestre szállították, a hadviselt hallgatók általában családjaiknál voltak, a tanárok pedig ingóságaikkal együtt Selmecbányán. A főiskolai tanács úgy határozott, hogy mielőbb ideiglenes helyet kell találni az intézmény és oktatói kara számára. A cseh katonai parancsnok február második felében bezáratta a főiskolát és falragaszokon értesítette a nem selmecbányai illetőségű hallgatókat, hogy 24 órán belül hagyják el a várost.

 

Előzmények:

  • Január 2 →
  • December 13. →
  • November 24. →
  • November 10. →
  • 1918. november 5.: Szakolcán ideiglenes nemzeti kormány alakult, melynek parancsára megkezdődött a városok és a falvak megszállsáa.
  • 1918. november 2.: a főiskola hallgatósága hűséget esküdött a Nemzeti Tanácsnak és polgárőrséget szervezett, és december 14-ig a felfegyverzett hallgatóság gyakorolta a hatalmat Selmecbányán.
  • 1918. november 1.: megérkezett a budapesti polgári forradalom híre Selmecbányára.
  • 1918. október 30.: Túrócszentmártonban a szlovák politikusok megalakították a Szlovák Nemzeti Tanácsot, amely kimondta a Magyarországtól való elszakadást ésa a csehszlovák államhoz való atrtozást, a teljes függetlenséget és a korlátlan önrendelkezési jogot.
  • Október 6. →
  • Az I. világháborút lezáró trianoni békeszrződés →