Február 19., 21. - 100 éve történt

 

A kialakult körülmények sürgették a döntéshozatalt. Az oktatók legfőképpen Budapesten szerettek volna letelepedni, de szóba jöhetett Gödöllő is. Az elhelyezéskor főleg az oktatók családja számára biztosítandó otthon, valamint a hallgatók és az egész tanszemélyzet élelmezése okozta a gondot. Budapesten nem találtak megfelelő épületeket, maradt volna Gödöllő lehetősége, ahol bár gazdasági egyetemet kívántak létesíteni, befogadták volna a főiskolát.

Eközben már a kormány részéről a soproni elhelyezésről tárgyaltak. Laehne Hugó államtitkár és Thurner Mihály polgármester szorgalmazta a főiskola soproni letelepítését. A Sopronban járt tanári küldöttség is alkalmasnak találta a várost a főiskola székhelyéül.

A földművelésügyi minisztériumban 1919. február 19-én tartották meg az első tárgyalást, február 21-én a másodikat. Ezen már Thurner Mihály polgármester is jelen volt. Épületet biztosított, a főiskola céljaira kijelölte ideiglenesen a Károly laktanyát, érvelt és úgy látszott meg is győzte a tárgyaló feleket Sopron előnyeiről. A jelenlévő Kaán Károly államtitkár ingadozásának köszönhetően mégis újból felmerült lehetséges székhelyként Gödöllő is, s magatartása átragadt a tárgyaló Réz Géza rektorra és Vitális István tanárra is. A bizonytalankodást látva a miniszter függőben hagyta az ügyet.

 

Előzmények:

  • Január 2 →
  • December 13. →
  • November 24. →
  • November 10. →
  • 1918. november 5.: Szakolcán ideiglenes nemzeti kormány alakult, melynek parancsára megkezdődött a városok és a falvak megszállsáa.
  • 1918. november 2.: a főiskola hallgatósága hűséget esküdött a Nemzeti Tanácsnak és polgárőrséget szervezett, és december 14-ig a felfegyverzett hallgatóság gyakorolta a hatalmat Selmecbányán.
  • 1918. november 1.: megérkezett a budapesti polgári forradalom híre Selmecbányára.
  • 1918. október 30.: Túrócszentmártonban a szlovák politikusok megalakították a Szlovák Nemzeti Tanácsot, amely kimondta a Magyarországtól való elszakadást ésa a csehszlovák államhoz való atrtozást, a teljes függetlenséget és a korlátlan önrendelkezési jogot.
  • Október 6. →
  • Az I. világháborút lezáró trianoni békeszrződés →