Február 19. - 100 éve történt

 

A városi tanács 1921. február 19-én soproni illető- ségűnek ismerte el a főiskola tanári karát, családtagjaikkal együtt, a hallgatókat is szintén családjukkal együtt.

Mindezt soron kívül és illetékmentesen tette. Ezzel a városi tanácsi cselekedettel anyagi előnyökhöz juttatták az ide települteket.

A város 1922-ben a várisi, brennbergi és ágfalvi vadászterületet 10 évre bérbe adta a főiskolának. Tanulmányi erdőül pedig az ágfalvi erdőgondnokságot ajánlotta fel. Vezetőjévé Muck Endre erdőtanácsost nevezte ki.

A város földjeiből a menza céljaira, az ifjúság megélhetését segítendően gazdasági földterületet adományozott használatra, a Brand majori városi birtok egy részéből. Ezeket a földeket addig használhatták, amíg a menza szükségesnek tartotta. Ugyancsak itt tervezték egy csemetekert létesítését, többek között a kísérleti állomás céljaira is. Ekkor határozták el, hogy a Honvéd Főreáliskolát körülvevő 16 kh parkot botanikus kertté alakítják át.

Az áttelepülés, a berendezkedés és otthonteremtés nagy munkálatai közepette az oktatást és kutatást, bár szerényebb körülmények között, szinte folyamatosan, egész kis szünetekkel végezték. A műegyetem, s más tudományos és oktatási intézmények segítették a főiskolát felszerelési tárgyak adományozásával. A főhatóság beruházási hiteleket nyújtott. A belügyminisztérium Diesel gépeket, dinamókat és egyéb felszerelési tárgyakat ajándékozott.

 

Előzmények: