Fauna és Flóra Alapítvány Ösztöndíja

külföldi gyakorlaton való részvétel támogatására

 

Pályázat célja: A Fauna és Flóra Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) és a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara (továbbiakban Kar) kétoldalú megállapodás alapján a 2020/2021-es tanév nyári kötelező gyakorlatának letöltésére a hallgatói előremenetelt segítő pályázatot hirdet. A pályázat célja a gyakorlati munka megismerésének elősegítése egy erdélyi vadászatra jogosult több mint tízezer hektáros vadászterületén. Az Alapítvány, mint támogató, sikeres pályázat esetén vállalja a pályázatban megfogalmazott célok megvalósításához szükséges utazási- és részvételi költségek finanszírozását (külön eljárási rend szerint), valamint a kutatási területnek és szakszemélyzetének a háromhetes gyakorlatra történő rendelkezésre bocsájtását (kihirdetett feltételek mellett).

Pályázókkal szemben támasztott feltételek:

  • Magyar állampolgárság;
  • Aktív hallgatói státusz Vadgazda alapképzésben (nappali tagozat) a 2020/2021-es tanév őszi és tavaszi szemeszterében;
  • A gyakorlat letöltéséhez szükséges motivációs levél és rövid szakmai önéletrajz benyújtása;
  • A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató fényképet készítsen róla, és képmását, valamint nevét sajtóközleményében, honlapján, valamint kiadványaiban felhasználja;
  • A pályázó a tanulmánya során, valamint szakmai önéletrajzába a támogatás tényét feltünteti, a támogató nevét jól láthatóan szerepelteti.

Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Kitöltött pályázati adatlap (letölthető );
  • Szakmai önéletrajz;
  • Motivációs levél.

Pályázati határidő: 2021. június 22., éjfél