Erdőmérnök osztatlan MSc mintatanterve

Jelmagyarázat a tantervhez →

Fél-év Tantárgy kr. ea. gy. Tárgyfelelős Előkövetelmény 
heti félév
1 Kémia 1 A V 5 2 2   Németh Zsolt KI  
Általános földtan és talajtan A V 5 2 2   Bidló András KFI  
Növényanatómia és élettan A V 5 2 2   Csiszár Ágnes NTI  
Gerinces állattan  A V 5 2 3   Winkler Dániel András VGÁI  
Matematika 1 A V 5 2 2   Szalay László MI  
Ökológia  A V 3 2 0   Berki Imre KFI  
Kárpát-medence természeti földrajza B F 3 2 1   Bidló András KFI  
Választható tárgy C típusú C F 2 2 0        
2 Ábrázoló geometria  A V 3 1 2   Németh László MI  
Kémia 2 A V 5 2 2   Rétfalvi Tamás KI  
Fizika  A V 5 2 2   Divós Ferenc FFFI (SKK)  
Matematika 2 A V 5 2 2   Horváth-Szováti Erika MI Matematika 1
Növényrendszertan A V 5 2 3   Bartha Dénes NTI Növényanatómia és élettan
Közgazdaságtan A V 3 2 1   Karner Cecília KKT (LKK)  
Ökoszisztémák anyag- és energiaforgalma B F 3 2 1   Kovács Gábor KFI  
Választható tárgy C típusú C F 2 2 0        
Választható tárgy C típusú C F 2 2 0        
3 Erdészeti rovartan A V 5 2 2   Lakatos Ferenc EMEVI  
Dendrológia A V 5 2 3   Bartha Dénes NTI Növényrendszertan
Éghajlattan A V 3 2 1   Gálos Borbála KFI  
Mechanika 1 A V 3 2 1   Karácsonyi Zsolt MMTI (SKK)  
Vadászattan A V 4 2 2   Náhlik András VGÁI  
Agrártámogatási rendszerek B F 3 2 1   Horváth Sándor EVGI Közgazdaságtan
Környezetvédelem A V 3 2 1   Koronikáné Pécsinger Judit KFI  
Információ keresés és közlés B F 2 1 1   Horváth Tamás EVGI  
Mezőgazdasági és élelmiszer-biztonsági ismeretek B V 3 2 1   László Richárd VGÁI  
Zöld szaknyelv 1. K A 0 0 2   Dékány Zsigmond INYK  
Választható tárgy C típusú C F 2 2 0        
4 Erdészeti termőhelyismerettan A V 5 2 3   Kovács Gábor KFI  
Erdőbecsléstan A V 5 2 2   Gál János EVGI Dendrológia, Matematika 2
Geomatika  A V 4 1 3   Czimber Kornél GEVI  
Mechanika 2 A V 3 2 1   Karácsonyi Zsolt   Mechanika 1
Növényföldrajz és társulástan A V 4 2 1   Bartha Dénes NTI Dendrológia, Éghajlattan
Géptani alapismeretek A V 3 2 1   Czupy Imre EMKI  
Zöld szaknyelv 2. K A 0 0 2   Dékány Zsigmond INYK  
Választható tárgy C típusú C F 2 2 0        
Növénytan-Termőhelyismerettan-Erdőbecsléstan Nagytanulmányút (Nagytanulmányút I.) K A 0     40 Kovács Gábor KFI Növényföldrajz és társulástan; Termőhelyismerettan; Erdőbecsléstan tárgyak felvétele
Szakmai gyakorlat 1. (nyár - Erdőgazdálkodási és szakigazgatási összefüggő 4 hetes gyakorlat) B F 5     160 Jánoska Ferenc VGÁI Növényföldrajz és társulástan; Termőhelyismerettan; Erdőbecsléstan tárgyak teljesítése
5 Erdőismerettan A V 5 2 2   Király Gergely EMEVI Dendrológia, Erdészeti termőhelyismerettan
Erdészeti növénykórtan A V 5 2 2   Tuba Katalin EMEVI Dendrológia
Erdészeti szaporítóanyag termesztés és nemesítés A V 4 2 2   Frank Norbert EMEVI Dendrológia és Erdészeti termőhelyismerettan
Faterméstan A V 4 2 1   Gál János EVGI Erdőbecsléstan
Geoinformatika és földnyilvántartás B F 3 1 2   Czimber Kornél GEVI Geomatika
Erdészeti géptan A V 4 2 2   Czupy Imre EMKI Géptani alapismeretek
Erdészeti vízgazdálkodás és vízépítés A V 4 2 2   Gribovszki Zoltán GEVI Mechanika 2, Geomatika
Választható tárgy C típusú C F 2 2 0        
Választható tárgy C típusú C F 2 2 0        
6 Erdőneveléstan A V 5 2 3   Frank Norbert EMEVI Erdőismerettan és Faterméstan
Erdősítéstan A V 5 2 3   Frank Norbert EMEVI Erdészeti szaporítóanyag termesztés nemesítés és Erdőismerettan
Erdővédelemtan A V 6 2 4   Lakatos Ferenc EMEVI Erdészeti növénykórtan és Erdészeti rovartan
Természetvédelem A V 3 2 1   Korda Márton NTI  
Földmérés A V 5 2 3   Czimber Kornél GEVI Geomatika
Munkavédelem és biztonságtechnika B F 3 2 1   Czupy Imre EMKI  
Vadbiológia B V 5 2 2   Náhlik András VGÁI Matematika 2
Erdőművelés- Erdővédelem Nagytanulmányút (Nagytanulmányút 2) K A 0     40 Frank Norbert EMEVI Erdősítéstan; Erdőneveléstan; Erdővédelem tárgyak felvétele
Szakmai gyakorlat 2 (nyár - Geodézia) K A 0     40 Czimber Kornél GEVI Földmérés
7 Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan A V 4 2 1   Horváth Sándor EVGI  
Erdészeti utak tervezése A V 5 2 3   Péterfalvi József GEVI Földmérés
Erdőhasználattan 1 A V 5 2 3   Major Tamás EMKI Erdészeti géptan, Erdőművelés – Erdőneveléstan
Erdőrendezéstan 1 A V 4 2 2   Gál János EVGI Erdőneveléstan, Faterméstan
Vadgazdálkodástan A V 4 2 2   Faragó Sándor VGÁI Vadászattan
Diplomamunka 1 K   0 0 2       szakmai gyakorlat 1
Talajvédelem B F 4 2 1   Bidló András KFI  
Környezeti hatásvizsgálat B F 3 2 1   Koronikáné Pécsinger Judit KFI  
Munkaszervezés és logisztika B F 3 2 1   Czupy Imre EMKI  
Faanyagismerettan B F 3 2 1   Fehér Sándor FFFT  
8 Szakmai gyakorlat 3 (ősz - Erdőhasználat 1) K A 0     40 Czupy Imre EMKI Erdőhasználat 1
Erdészeti utak építése A V 6 3 3   Péterfalvi József GEVI Erdészeti utak tervezése, Mechanika 2
Erdő- és kárérték számítás A V 3 2 1   Puskás Lajos EVGI  
Erdőhasználattan 2 A V 5 2 3   Szakálosné Mátyás Katalin EMKI Erdőhasználat 1
Erdőrendezéstan 2 A V 5 2 3   Gál János EVGI Erdőrendezéstan 1
Távérzékelés A V 5 2 2   Király Géza GEVI Földmérés 
Diplomamunka 2 K A 0 0 2       Diplomamunka 1
Ökoenergetika B F 3 2 1   Vityi Andrea EMKI  
Erdőpedagógia és kommunikáció B F 3 2 0   Horváth Tamás EVGI  
Apróvadgazdálkodás B V 5 2 2   Faragó Sándor VGÁI  
Szakmai gyakorlat 4 (nyár - Úttervezés) K A 0     40 Péterfalvi József GEVI Erdészeti utak tervezése
9 Szakmai gyakorlat 5 (ősz - Erdőrendezés) K A 0     40 Gál János EVGI Erdőrendezéstan 1.
Intenzív vadgazdálkodás B F 4 2 2   Jánoska Ferenc VGÁI  
Erdészeti genetika A V 3 2 0   Lakatos Ferenc EMEVI Erdészeti szaporítóanyag termesztés nemesítés 
Szakjog és igazgatás A V 3 2 1   Jáger László EVGI  
Erdőgazdálkodás és szakirányítás a gyakorlatban A V 3 2 1   Jáger László EVGI  
Diplomamunka 3 B F 12 0 2       Diplomamnuka 2
Erdővagyon-gazdálkodás B F 3 2 1   Horváth Sándor EVGI  
Erdészeti műszaki létesítmények fenntartása B F 4 2 2   Primusz Péter GEVI Erdészeti utak építése, Erdészeti vízgazdálkodás és vízépítés
10 Szakmai gyakorlat 6 (tél - Erdőhasználat 2) K A 0     40 Czupy Imre EMKI Erdőhasználattan 2
Erdészeti marketing és kereskedelem A V 4 2 2   Puskás Lajos EVGI  
Vezetés és vállalkozástan B F 2 2 0   Horváth Sándor EVGI  
Mérnöketika B F 2 2 0   Horváth Tamás EVGI  
Közjóléti és magánerdő-gazdálkodási ismeretek B F 3 2 1   Puskás Lajos EVGI  
Vadkár elhárítás és becslés B F 4 1 2   Lakatos Ferenc EMEVI Erdővédelemtan, Erdőneveléstan 
Erdészeti politika és erdészettörténet A V 3 2 1   Gál János EVGI  
Választható tárgy C típusú C F 2 2 0        
Diplomamunka 4 B F 13 0 2       Diplomamunka 3
Zárótanulmányút K A 0     40 Jánoska Ferenc VGÁI A és B kreditek teljesítése
Letöltés PDF-ben ↓

Jelmagyarázat a tantervhez →