Kari Tudományos Diákköri Konferencia - 2019

A Soproni Egyetem, Erdőmérnök Karának Tudományos Diákköri Tanácsa

2019. november 27-én (szerdán) délután 13h-tól

 KARI  TUDOMÁNYOS  DIÁKKÖRI  KONFERENCIÁT

 rendez az egyetem Erdőmérnöki Karának hallgatói számára.

 

A konferenciára mindazon hallgatók jelentkezését várjuk, akik eddigi tanulmányaik folytatása mellett TDK dolgozatot készítettek, és azt még nem mutatták be.

A konferenciára a jelentkezési lap ↓ beadásával 2019. szeptember 30-ig lehet jelentkezni, a kari TDK-titkárnál, Dr. Horváth Tamás egyetemi adjunktusnál az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetben. A jelentkezési lapokat nyomtatva és aláírva adják le, de elektronikusan is, word formátumban, küldjék el a [horvath.tamas@uni-sopron.hu] címre.

A kész dolgozatok elektronikus formában (word) történő beadási határideje 2019. október 28.(horvath.tamas@uni-sopron.hu címre). Ezen határidőig be nem érkezett dolgozatok szerzői a konferencián nem vesznek részt! A továbbiakban a dolgozatokat három nyomtatott példányban kérjük legkésőbb november 8-ig beadni. Dolgozatonként két példány (példányonként maximum 30 oldal, 25 fekete, 5 színes) fénymásolását és 3 példány bekötését a LŐVÉRPRINT Kft.-nél ETDT keretre elvégzik. A dolgozatok sokszorosítása és bekötése kb. 3 munkanapot vesz igénybe.

 A határidőn túl beérkező pályamunkákat a Kari Tudományos Diákköri Tanács kizárja a konferencián indulók köréből!

Minden dolgozathoz magyar és angol nyelvű összefoglalást kérünk mellékelni, amelyeknek terjedelme maximum 1-1 oldal. Az összefoglalásokat kérjük elektronikus formában, WORD szövegszerkesztővel szerkesztve, is leadni (a kari TDK titkár címére [horvath.tamas@uni-sopron.hu] e-mailben).

A konferencia szekcióinak helyszínét és programját a jelentkezések alapján összeállított meghívóban tesszük közzé. A konferencián az előadások 15 percig tarthatnak, ezen felül mód nyílik az előadással, dolgozattal kapcsolatban feltett kérdések megválaszolására, vitára.

Minden résztvevőnek eredményes felkészülést és jó szereplést kíván az  

 

ERDŐMÉRNÖK KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS

 

 Dr. Bartha Dénes D.Sc.                                             Dr. Horváth Tamás

Erdőmérnöki Kari Tudományos                        Erdőmérnöki Kari Tudományos

Diákköri Tanács elnöke                                         Diákköri Tanács titkára