EMK HÖK választás

 

Az Erdőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának tisztújítására – az elnök lemondása okán – 2020 szeptember-októberében kerül sor.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Közzététel: 2020.10.16.

 

A szavazás 2020. október 12-én reggel 8.25-kor rendben megkezdődött. A szavazatszedő urnát a bizottság az első szavazó jelenlétében megvizsgálta, az aláírt urnazáró lapot abban elhelyezte, és az urnát lepecsételte. A szavazás ideje alatt rendkívüli esemény nem történt.

A szavazás 2020. október 16-án 14:00 órakor befejeződött. A szavazatszámláló bizottság a szavazóívet lezárta, és megállapította, hogy 205 fő szavazott – ezen belül a levelező tagozatos hallgatók által leadott szavazatok száma 4 db. Az összes leadott szavazat a nappali tagozatos hallgatók létszámának, 434 főnek a 47,23%-a, tehát a szavazás érvényes volt. Ezek után a bizottság az urnát megvizsgálta, és az urnazáró pecsét sértetlennek találta. Az urnába bedobott szavazólapok száma 205 db, megegyezik a szavazóíven található aláírások számával. A leadott szavazatok között 1 db érvénytelen volt.

A szavazatok összeszámlálása után a Választási Bizottság a következő határozatot hozta: A bizottság megállapítja, hogy az Erdőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke a 2020/21-es tanévtől: Kulcsár Olivér. A mandátum három tanévre érvényes.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Közzététel: 2020.10.07.

 

 HÖK elnök választás

Időpont: 2020. október 12-16. között, hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00, pénteken 8.00 és 14.00 között

Helyszín: Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatal Kari Tanácsterem (A épület, 1. emelet)

A szavazás alatt a járványügyi előírásokat (szabályos maszkviselés, távolságtartás) be kell tartani.

Mindenki hozzon magávol tollat a szavazóív aláírásához és a szavazólap kitöltéséhez.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Közzététel: 2020.10.02.

 

A meghirdetett elnöki pozícióra beérkezett pályázatok betűrendes névsorban:

A HÖK tisztségviselők választása során minden, az adott félévre beiratkozott, aktív státuszban lévő hallgató választó. Az Egyetemi tanulmányi Közponz által megadott választói névjegyzék letölthető ↓. A hitelesített példány a Dékáni Hivatalban megtekinthető. A választó névjegyzék ellen (valaki hiányzik belőle vagy valaki jogosulatlanul van benne) írásbeli kifogással lehet élni az emk-dekani@uni-sopron.hu címre küldött e-maillel, legkésőbb 2020. október 9-ig, melyet a választási bizottság 24 órán belül köteles megvizsgálni, és annak helyt adni vagy elutasítani.
 
A hirdetmények (pályázatok és választói névjegyzék) a Kar Dékáni Hivatalának folyosóján is kifüggesztésre kerültek.
 
A választási bizottság tagjai:
  • Bati Péter
  • Murányi Levente
  • Salamon Szabolcs
  • Szabó Nikolett (elnök)
  • Temesi Tamara
  • Tóth Csenge

A választás időszaka: 2020. október 12-16.

 

Közzététel: 2020.09.22.

A választással kapcsolatos szabályzatok elérhetők a http://uni-sopron.hu/downloadmanager/index/id/652/m/2266 → címen.

Az Erdőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi pozíció(k) betöltésére, maximum három év hosszúságú mandátummal: elnök.

A Hallgatói önkormányzat feladatait, jogait, a választás lebonyolításának szabályait tartalmazó dokumentumok elérhetők az egyetemi weboldalon: http://uni-sopron.hu/downloadmanager/index/id/652/m/2266 →

A pályázatokat az emk.hok1808@gmail.com email címre kell 2020. szeptember 30., szerda 12.00-ig elküldeni, melynek tartalmaznia kell:

  • (maximum) 1 oldalas europass formátumú önéletrajz,
  • (maximum) 1 oldalas motivációs levél.

Csak nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató pályázhat.
A pályázatokat a Dékáni Hivatal hirdetőtábláin és a Kar honlapján tesszük közszemlére 2020. október 1-jétől a szavazás lezártáig.
A szavazás időpontját egy következő felhívásban ismertetjük.