Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Az alapfokozat birtokában a természetvédelmi mérnökök képesek:

 • az elsajátított természetvédelmi, erdőkezelési, mezőgazdasági, vízgazdálkodási és vízföldtani, vad- és halgazdálkodási ismereteik alapján a gazdálkodási folyamatok és a természetvédelmi problémák, valamint a földhasználati és védelmi tevékenység komplex kezelésére;
 • természetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási, erdészeti, mezőgazdasági és vízgazdálkodási problémák elemzésére;
 • a természetvédelmi adattárak, az erdészeti és vadgazdálkodási üzemtervek, a földnyilvántartások adatainak, térképeinek megértésére és értelmezésére;
 • természetvédelmi problémák megoldására, ökológiai szemléletű fajmegőrzési, élőhely-fejlesztési, tájrekonstrukciós feladatok elvégzésére.

 

Az alapfokozat birtokában a természetvédelmi mérnökök alkalmasak:

 • a természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására;
 • mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalkozások, nem kormányzati szervek természetvédelmi feladatainak ellátására;
 • a természetvédelem tervezésére, irányítására, természetvédelmi szaktanácsadásra;
 • turisztikai tevékenység végzésére;
 • természetvédelmi szakigazgatási szerveknél és szakhatóságoknál, állat- és növénykertekben, vadasparkokban, múzeumoknál munkakörök betöltésére.

 

Fontosabb elhelyezkedési lehetőségek:

 • nemzeti park igazgatóságok
 • természetvédelmi hatóságok
 • közigazgatási szerveknél természetvédelmi feladatok ellátása
 • természetvédelmi szakigazgatási szervek és szakhatóságok
 • mezőgazdasági és erdőgazdasági állami és nem állami szervezetek
 • nem kormányzati szervek, zöld civil szervezetek (NGO-k)
 • természetvédelmi tervezésére, irányítására, természetvédelmi szaktanácsadásra szakosodott vállalkozások
 • turisztikai tevékenységgel foglalkozó vállalkozások
 • erdei iskolák és környezeti neveléssel foglalkozó szervezetek
 • állat- és növénykertek, vadasparkok
 • múzeumok, ökológiai és természetvédelmi kutatóhelyek